2020. május 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egyetemi tanévnyitó a Vártemplomban    

Fotó: Nagy Tibor


Október elsején este a Vártemplomban tartotta tanévnyitó ünnepségét a Petru Maior Egyetemmel egyesült Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tantestülete és diáksága. Az évkezdéshez illő jókedv helyett a felszólalók a keserűség és az aggodalom hangján a törvény biztosította jogukért való kiállás, a küzdelem folytatása mellett foglaltak állást. A gyorsan összecsapott és a magyar oktatás további elsorvasztását jelentő egyesítés ellen, amit alattomosan meghozott sürgősségi rendelettel szentesített a kormány, a Vártemplomtól az egyetemig tartó gyertyás tüntetéssel tiltakoztak a jelenlévők.
A rendezvényt a történelmi egyházak képviselői: Horváth Ferenc László római katolikus egyetemi lelkész, a prédikációt tartó Papp Noémi evangélikus, Les Zoltán református és Nagy László unitárius lelkész vezették be, és a hit és az összefogás általi kiút lehetőségéről szóltak. 
„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges” – hangzottak el Deák Ferenc szavai dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettesének levelében, amelyet Tóth László csíkszeredai főkonzul olvasott fel. Dr. Semjén Zsolt 2014-ben személyesen is részt vett a vártemplomi tanévnyitó ünnepségen, ahol a MOGYE-t a magyarság diszkriminációja és jogfosztottsága legfájóbb sebének nevezte. 
„Ennek orvoslására nem valamilyen plusztámogatást vagy privilégiumot kérünk, csupán annyit, ami emberjogi és a hatályos törvény alapján megillet minket” – hangzott el a levélben. Azóta a helyzet nemhogy javult volna, hanem rosszabb lett, hiszen a magyarság aránya és súlya mind a hallgatóságban, mind az oktatói karban és az egyetem vezetésében tovább csökkent. Így fordulhatott elő, hogy a magyar oktatók feje felett, határozott állásfoglalásuk ellenében döntöttek az egyetem szerkezetének és nevének megváltoztatásáról – fogalmazta meg üzenetében Semjén Zsolt. Deák Ferenc szavait nem szükséges magyarázni Marosvásárhelyen, ha a II. Rákóczi Ferenc római katolikus iskola kálváriájára és feltámadására gondolunk. Az iskolához hasonlóan a magyar kormány határozottan kiáll az erdélyi magyar orvosképzés ügye mellett is egy olyan világban, ahol alapvető emberi értékek kérdőjeleződnek meg, a nemzeti szimbólumok használatáért tetemes bírságok járnak, és az anyanyelv teljes körű használatáért harcot kell vívni. Mindezek alapján határozott kiállásra biztatta a diákságot is egyetemükért, közösségükért, nemzetükért, továbbá az eredményes tanulmányok mellett az igazi diákélet megélésére. Az oktatói testület tagjait a kölcsönös tiszteletre és együttműködésre, a megmaradásért vívott mindennapi harc és a tanítás mellett pedig kiemelkedő tudományos kutatások elvégzésére biztatta. 
Az új tanév kezdetén természetes lelkesedést, lendületet törte meg az egyetemek egyesítését szentesítő szeptemberi kormányrendelet – hangzott el Péter Ferenc, a megyei tanács elnökének beszédében. Az RMDSZ megyei szervezetének elnöke hangsúlyozta, hogy hét év telt el, mióta a tanügyi törvény az önálló magyar karok létrehozásáról rendelkezett. A törvény alkalmazását a MOGYE szenátusa az egyetemi autonómiára hivatkozva megtagadta, így nem maradt semmi garancia az egyetem multikulturális jellegének a megőrzésére. Az RMDSZ és saját álláspontja az, hogy az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzésnek az állami oktatás keretén belül kell megvalósulnia. Folytatni kell a munkát és a küzdelmet, mert nem lehet belenyugodni a jelenlegi helyzetbe – mondta a tanácselnök Kós Károlyt idézve, majd tanulásra, a diákévek nyújtotta lehetőségek kihasználására biztatta a hallgatókat. 
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség nevében Marton László harmadéves általános orvostanhallgató köszöntötte az elsőéves hallgatókat, majd a diákszövetség célját és küldetését ismertette. A tiltakozás mellett a diákszövetség munkájában, az erős közösség kialakításában, valamint a tudományos munkában és kutatásban való részvétel fontosságát említette a kialakult helyzet javulása érdekében. 
Az elsőéves hallgatók nevében Miheler Dóra Andrea fogalmazta meg az orvosideált, amelyet a segítségnyújtás akarása, a gyógyítás szenvedélye jellemez. 
Szabó Béla egyetemi tanár, a magyar tagozat választott vezetője gratulált azoknak a fiataloknak, akik az intézmény körüli problémák ellenére a marosvásárhelyi egyetemet választották, ami azt tükrözi, hogy elhivatottságot éreznek az intézményben oktatott szakmák iránt. „Zord időket élünk” – mondta, de Hemingwayt idézve hozzátette: „…az ember nem arra született, hogy legyőzzék”. Küzdelmekkel járó időszak következik – vetítette előre a közeljövőt, majd ismertette a hallgatókkal „a MOGYE problémáját”, amit a korábban szólók beszédéből már idéztünk. Szabó Béla kiemelte, hogy az erre vonatkozó törvény alkalmazása ellenére, a magyarul folyó elméleti oktatás egyharmadot jelent a kétharmadot kitevő román nyelvű gyakorlati oktatással szemben. Ennek megváltoztatásáért folyik a harc, és kimenetele a mai diákoktól is függ – fogalmazott. Majd lelkére kötötte az elsőéves hallgatóknak, hogy használják ki jól életük legszebb szakaszát, kapcsolódjanak be a diákéletbe, éljenek az egyetem és a város nyújtotta lehetőségekkel, és soha ne maradjanak közömbösek a magyar nyelvű oktatás ügye iránt, mert a tanszemélyzet által folytatott küzdelem elsősorban a mindenkori diákokért folyik.
Hogy miért a Vártemplom és a külön út? Szabó professzor szerint ez addig nem változik, amíg meg nem valósul a magyar kar önállósága, és amíg fontos megerősíteni a diákságban a magyarsághoz való tartozás érzését. A felújítások miatt egyharmadában lezárt Vártemplomra utalva elhangzott a biztatás, hogy a jelenlegi egyharmad helyett meg kell próbálni kivívni a hiányzó kétharmadot is, hogy visszaállítsák a magyar oktatás státusát, amiért 73 évvel ezelőtt létrehozták. 
Az ünnepi tanévnyitó nemzeti imánkkal ért véget. 
Mielőtt a résztvevők többsége elhagyta volna a templomot, a karzatról hangosbemondóval Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöksége nevében hangsúlyozta, hogy meg kell küzdeni azért, hogy a törvény által biztosított jogaink érvényesüljenek. Bejelentette, hogy október másodikától újabb tüntetéssorozatba kezd az egyetem előtti parkban, hogy bátorítsa az oktatókat és a hallgatókat a törvény által biztosított jogaik kivívásában.