2020. július 7., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

az egyetemnek a hagyományaihoz és a város szellemiségéhez méltó elnevezését

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem magyar oktatói kara aggodalommal figyeli az egyetemen zajló eseményeket. Az 1945-ben román királyi rendelettel létrehozott magyar nyelvű egyemen zajló anyanyelvi orvosképzés tudatos elsorvasztása az utóbbi időben félelmetesen felgyorsult. Úgy véljük, hogy az oktatói szabadságot durván sértő intézkedések, mint a szóbeli elméleti vizsgák betiltása, a vizsgatételek kötelező román-magyar fordítása vagy a könyvészeti anyag erőltetett egységesítése, a magyar nyelvű oktatás fajsúlyának jelentős csökkenése mellett végérvényesen aláássák az önálló magyar orvosképzés ügyét. Felháborító, hogy egy magyar nyelvűnek alapított és jelenleg multikulturálisnak minősített egyetemen új angol kart létre lehet hozni, de magyart nem. Mindezek mellett a vezetőség az egyetem nevét egyoldalúan, a magyar tagozattal való mindennemű konzultáció nélkül megváltoztatta. Az intézmény létrejöttére, történetére és hivatására való tekintettel elengedhetetlennek tartjuk, hogy egy nemzetközi hírnevű, román származású tudós neve mellett a romániai magyar orvostudományban köztiszteletnek örvendő magyar tudós neve is szerepeljen az egyetem nevében. 

A magyar tagozat oktatói közgyűlése 2019. április 2-án elfogadta a javaslatot, hogy az egyetem neve George Emil Palade – Miskolczy Dezső legyen. Ezt a javaslatot a magyar tagozat tisztségviselői az egyetem vezetőségének benyújtották, és erről a Tanügyminisztériumot is értesítették. Dr. Miskolczy Dezső professzor nemzetközileg elismert ideggyógyász orvos és kutató volt. Kolozsváron, Európában negyedikként, létrehozta az önálló idegsebészeti osztályt, amelyet később Marosvásárhelyen is megszervezett. Miskolczy professzor 1945–1964 között Marosvásárhelyen dolgozott és alkotott, a modern európai neurobiológia úttörője volt, akit tisztelt és elismert mind a román, mind a magyar akadémiai közösség. Ezt jelzi, hogy mind a Román, mind a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta.

Kérjük a magyar oktatás minőségét rontó és önállóságát sértő, bizalmatlanságot sugalló és serkentő intézkedések azonnali leállítását, az önálló oktatási struktúrák létrehozását, és az egyetemnek a hagyományaihoz és Marosvásárhely szellemiségéhez méltó elnevezését.


Az egyetem magyar tagozatának oktatói és hallgatói

Fotó: Nagy Tibor (archív)