2020. február 23., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Fegyelmi eljárás készül?

A MOGYTTE történetének egyik legsötétebb epizódja vette kezdetét 2019. április 8-án, amikor az orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészeti kar három dékánjából és az intézmény jogtanácsosából álló fegyelmi bizottság elé idézték egyenként azokat az oktatókat, akik az akadémiai szabadságra hivatkozva a téli vizsgaidőszakban megtagadták, hogy a rácsteszt formájában megfogalmazott, mindhárom tagozat számára egységes tételek alapján vizsgáztassák a hallgatókat. 

A magyar oktatók megalázását, megfélemlítését célzó helyzetben tegnap olyan kérdésekre akartak választ kicsikarni tőlük, amelyek alapján bevallanak valami olyan dolgot, amit utólag fel lehet használni ellenük.

A rektor korábbi nyilatkozata szerint az orvosi karon tizenhárman, a gyógyszerészetin ugyanannyian, a fogorvosin hárman nem jártak el a szenátus által elfogadott új szabályok szerint.


Az egyetem szenátusa agyafúrt módon 2018 áprilisában a két egyetem egyesítéséről szóló határozattal egy csomagban fogadta el az egységes vizsgarendszerről szóló határozatot a szenátus magyar tagjainak távolmaradása mellett. Ezek az oktatók többféle módon tiltakoztak a határozat ellen, amelyet az igazságügyi szerveknél is megtámadtak. November 1-jei megjelenését követően kiderült, hogy az előzetes bejelentésekkel ellentétben, az oktatási minisztérium „jóvoltából” a charta már az idei egyetemi évtől életbe lép. A magyar tanárok a közoktatási minisztériumnál tiltakoztak, és de-cemberben 126 oktató aláírásával beadványban jelezték a rektori hivatalnak, hogy nem értenek egyet az új vizsgáztatási rendszerrel. Kéréseikre, beadványukra nem kaptak választ, miközben az új vizsgáztatási módszert belefoglalták az egyetem szeptemberben megjelent oktatási szabályzatába, majd két héttel a szesszió előtt pontosították az egységes vizsgáztatás módszertanát, amit a törvény szerint három hónappal az egyetemi év megkezdése előtt kellett volna közzétenni. 

Az egyetem vezetőségének eljárása kiváltotta mindhárom tagozat hallgatóinak a felháborodását. A diákok tüntetésen kérték, hogy saját oktatójuk és a félévben leadott tananyag alapján történjen a számonkérés.

A magyar oktatók úgy vélték, hogy ameddig az előrelépés elengedhetetlen feltétele, hogy a tanterv alapján saját jegyzetet, tankönyvet írjanak, és nincsen (nem is szükséges) közös jegyzet az oktatás minden nyelvén, addig nincs joga az egyetem vezetőségének az egységes vizsgarendszert mindenkire ráerőltetni. Ezzel a diákok jogai sérülnek, s ha az egyetem vezetősége úgy véli, hogy a magyar vonalon nem tartották be az előírásokat, a román és az angol nyelvű vizsga sem tekinthető szabályszerűnek, ha nem a három oktató részvételével kidolgozott egységes tételek alapján történt. 

Egy nem megfelelően előkészített, az oktatókra és hallgatókra azok ellenvéleménye dacára rákényszerített vizsgáztatási módszer be nem tartását a magyar oktatóktól számonkérni, ez kifejezetten a megfé-lemlítésüket szolgálja. Feltehetően azért, hogy az önálló angol kar mintájára ne merjenek kiállni az önálló magyar kar létrehozása mellett, amire törvényes előírás és a tisztségben levő oktatási miniszter, a prefektus, valamint az egyetem vezetőinek aláírásával szentesített egyezség létezik. Csakhogy azt a magát államnak az államban képzelő egyetem nem tartja fontosnak betartani. 

A hétfői meghallgatáson ügyvéd kíséretében vettek részt a magyar oktatók. Egyelőre még nem világos, hogy előzetes vizsgálódásról vagy már a tulajdonképpeni fegyelmi eljárásról van szó. Bár közös meghallgatást kértek, a dékánokból álló bizottság ragaszkodott az egyéni kivizsgáláshoz, de a meghallgatott oktatókkal nem közölték, hogy konkrétan mivel vádolják őket. Az ügyvéd véleménye szerint írásban kell kérni a konkrét szabálytalanság leírását. És arra a kérdésre, hogy a vizsga módja miatt a diákok érdekei sérültek-e (akik egyébként a vizsga ellen tüntettek), csakis a NEM lehet a válasz, hiszen a félév során leadott tananyagból bizonyították felkészültségüket, s a jegyet az egyetem vezetősége is elismerte.

Hétfőn reggel közel százan gyűltek össze a dékáni hivatalok előtti folyosón, tanárkollégák, diákok szolidarizáltak azokkal, akik az elsők között kerültek sorra. Kedden folytatódik a kihallgatás, és aki igényli, ügyvédi segédlettel jelenhet meg a fegyelmi bizottság előtt. Mivel a kihallgatásról a helyszínen nem készült hangfelvétel és jegyzőkönyv, azt utólag senki sem köteles aláírni, ahogy a kérdésekre adandó választ is megtagadhatja, ha azokat célzatosnak érzi. 
Kapcsolódó cikkek:

A MOGYTTE magyar tagozata követeli

2019-06-19 14:58:24 // -

az egyetemnek a hagyományaihoz és a város szellemiségéhez méltó elnevezését

Kegyelemdöfés a magyar oktatásnak

2018-11-04 17:36:33 // Bodolai Gyöngyi

Új charta – újabb törvénysértés