2021. augusztus 5., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Elismerés az Egyesült Államokból

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Református Kollégium ballagási ünnepségének kedves vendége volt Szekeres Zsolt, az Amerikai Magyar Koalíció kincstárnoka, az Amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány elnöke, aki értékes díjakat adott át három végzős diáknak, a június 25-i évzárón pedig egy kisebb osztályos tanuló is pénzjutalomban részesül.

Az 1992-ben alakult Amerikai Magyar Koalíció az amerikai magyarok hangját képviseli a nagyvilágban. Működése során egyik fontos célja a világon bárhol élő magyar fiatalok kiemelkedő teljesítményre ösztönzése. Ezt a célkitűzést követve a 2018/19-es tanévtől kezdve három díjat alapítottak a Bolyai Farkas középiskola diákjai számára. A két tanulmányi díj egyikét egy ballagó, a másikat a IX–XI.-es diákok egyike kapja, kiváló tanulmányi eredményei és rangos tantárgyversenyeken elért sikerei elismeréseképpen – hangzott el az évzáró ünnepségen. 

Az 1.000 amerikai dolláros tanulmányi díjat az idén Szilágyi Sándor Zsolt XII. E osztályos tanulónak adta át Szekeres Zsolt, az 1.000 dolláros közösségi díjat megosztva két diák, Nagy Attila (XII.F) és Szepessy László (XII. A) vehette át. 

– A nevéből kiindulva feltehetően Mezőmadarasról származik, hogyan jutott el az Egyesült Államokba? – kérdeztem a vendégtől a díjkiosztást megelőzően.

– Édesapám mezőmadarasi Szekeres János. A szüleim a múlt században költöztek át Magyar- országra, onnan Németországba, ahol születtem. A családunk később Argentínába emigrált, ahol felnőttem, majd visszatértem Németországba, aztán Spanyolországban, majd Mexikóban, utána az Egyesült Államokban voltam húsz éven át, most Budapesten élek. Mindig azt kérdezik tőlem, hogy mikor mentem el, amire csak azt tudom válaszolni, hogy én sohasem mentem el, én mindig visszajöttem. 

– Mi a foglalkozása?

– Több mint húsz évig egy ENSZ-irodában dolgoztam, majd egy tanácsadó cégnél, gazdasági és szervezetfejlesztési területen. Antall József kormányában a miniszterelnöki hivatalt bátyámmal szerveztük át az új világnak megfelelően. Ebben a segítségünkre volt Gorondi Péter és Gorondi János, mindketten Amerikában tanult, magyarul beszélő szakemberek. 

Ezt követően az én életem egyre inkább Magyarország-központú lett, feleségem örmény eredetű, Kaliforniába emigrált magyar családból származik. Két gyermekünk született, és arra gondoltam, hogy könnyebb magyarrá nevelni őket Budapesten, mint Washingtonban. Ott van az Amerikai Magyar Koalíció irodája, ahol kincstárnok vagyok, és Hámos László elhunyta után, két éve vettem át Amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány elnöki tisztségét, ameddig egy megfelelő utódot találok. 

– Tudomásom szerint az AMK egy ernyőszervezet; melyek az aktuális tevékenységei?

– Valóban egy ernyőszervezet, amely azért jött létre az 1990-es években, hogy Washingtonban együtt tudjunk a közösség érdekében fellépni, és ne csak egyénenként szólítsanak meg. Az idén lesz harminc éve, hogy létrehoztuk az Amerikai Magyar Koalíciót. Azóta főleg kulturális, oktatási és a jó értelemben vett egyéb lobbizási témákkal foglalkozunk, ahogy alapító tagszervezetünk, a Magyar Emberjogi Alapítvány is. Mindenhol tevékenykedünk, próbáljuk a magyar életet fenntartani, amennyire lehet, és ebben nagy segítséget nyújt a Nemzetpolitikai Államtitkárság, rendkívül fontos szerepet töltve be az életünkben. 

– Hány szervezet tartozik a koalícióhoz?

– Jelenleg 23 szervezet, körülbelül 35.000 taggal. Bár nem adunk ki nagy nyilatkozatokat, mivel nehéz közös nevezőre hozni a mondanivalónkat, hallatjuk a hangunkat, amikor szükséges. 

– Hogyan született meg a Marosvásárhelyen évente kiosztott díj ötlete?

– Az összeg egy hagyatékból származik. Amikor 1975-ben, életemben először Erdélybe jöttem, az első kérdés, amit a rokonok feltettek, az volt, hogy milyen vallásúak vagyunk. Reformátusok, feleltük, hiszen az apám „vastag nyakú kálvinista” volt, aki egy évet a Marosvásárhelyi Református Kollégiumba járt. A díjakat egy kuratórium döntése alapján a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar intézetében működő alapítványnak, a Bolyai iskola legjobb tanulmányi eredményt elért diákjának, valamint a koalíció erdélyi gyakornokának, Borzási Saroltának a javaslatára a tanulmányi eredmények mellett a közösségi munkában kiváló diáknak adjuk. 

– Hogy érzi magát ezen a szép ballagási ünnepségen?

– Pompásan, bár itt lehetnék több ideig! 

Szekeres Zsolt a díjkiosztás során Andrea Laurer Rice, az Amerikai Magyar Koalíció elnökének üzenetét tolmácsolta, aki szeretettel gratulált a végzősöknek, és saját ballagó fiának tapasztalataiból kiindulva elismerően szólt arról, hogy helytálltak a világjárvány okozta nehéz körülmények között.

Idén különösen emberpróbáló volt, hogy minden végzős eljusson eddig a pillanatig, és ez az évfolyam rendkívüli dolgokat visz majd véghez, hisz több megpróbáltatáson ment keresztül, mint bármelyik végzős évfolyam a közelmúltban. Ezek a tapasztalatok fognak majd segíteni abban, hogy valóra válthassák legmerészebb álmaikat – hangzott el többek között az elnök asszony üzenetében. 

Szekeres Zsolt és a díjazottak

Fotó: Bodolai Gyöngyi