2021. január 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Székelyföld folyóirat 2021/1. számában verssel jelentkezik Bartha György, Bíró József, Borsodi L. László, Czilli Aranka, Keszthelyi György, Király Farkas, Nagy Attila, Nyerges Gábor Ádám és Papp-Für János. Prózát publikál Borcsa Imola, Kiss Noémi, Erdei L. Tamás, Simó Márton; Florin Irimia novellája Szonda Szabolcs fordításában olvasható.
A Literata Hungarica című rovatban Magyary Ágnes Kötelező Madrid című útinaplóesszéje olvasható, a Ködoszlásban Miskolczy Ambrus A székely és a román Hunyadi versenyeztetése című tanulmánya.
Mirk László a fenyédi Talált család 172 éves történetét vázolja fel, a Nobile Officium című rovatban Oláh-Gál Elvira beszélget a csíktusnádi Betegh Margittal és Stefániával. A képzőművészeti rovatban Kányádi Iréne a székelyföldi grafikai biennáléról ír összefoglalót, a Szemlében  Füzi Péter Nyerges Gábor Ádám Mire ez a nap véget ér című regényéről, Száraz Miklós György pedig Simó Márton Gerzson szép délutánja című regényéről értekezik.
A lapszámot a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé díjazottainak alkotásai illusztrálják.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro