2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Házról házra vitték az üzenetet 

Újszerű volt a választási kampány

Marosszentkirály magyar lakossága több mint kétszáz településről származik, ezt a más-más hagyományokat, szokásokat őrző közösséget nem könnyű összefogni – jegyezte meg múlt heti látogatásunkkor Gál Sándor alpolgármester. 

Gál Sándor       Fotó: Nagy Tibor


Az elöljáró mégis bizakodva tekintett a helyhatósági választások elé, a helyi RMDSZ képviselői ugyanis idén egészen újszerű, személyes találkozásokra építő kampányt folytattak, a községköz- pontban házról házra járva igyekezték meggyőzni az embereket, hogy az általuk támogatott Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjére, Budean Petre-Ionuţra adják vasárnap a voksukat.

– A helyi önkormányzatban ennek a pártnak a legerősebb a képviselete, összesen öt tanácsosuk van. Fiatalos, tevékeny csapatot alkotnak, mi bennük láttuk az együttműködés lehetőségét, velük jutottunk megegyezésre. A helybélieknek azt próbáltuk megmagyarázni, hogy a szavazatukon múlhat, hogy lesz-e magyar alpolgármestere Marosszentkirálynak – összegzett Gál Sándor, akitől azt is megtudtuk, hogy a hét polgármesterjelölt között nem volt más magyar párt képviselője.

– Az RMDSZ-nek jelenleg négy képviselője van a tanácsban, bízunk benne, hogy az elkövetkezőkben ötre emelkedik a számuk – tette hozzá az alpolgármester. 

A beszélgetésünk utáni napokban Náznánfalvát járta be a kampánystáb, illetve a községközpont néhány kimaradt utcájában, egyebek mellett az Ifjúsági negyedben szólították meg a szavazópolgárokat. Gál Sándor kiemelte: nem az a cél, hogy mindenkit meggyőzzenek, ez nem is lenne lehetséges, a kedvező változásra vágyó marosszentkirályiakat azonban mindenképpen szeretnék maguk mellé állítani.

Az RMDSZ támogatottja nyert

A marosszentkirályi RMDSZ választási kampánya sikeresnek bizonyult, ugyanis támogatottjuk, a Nemzeti Liberális Párt jelöltje, Ionuţ Petre Budean nyerte a községben a helyhatósági választásokat, így a megyeszékhely szomszédságában lévő község lakosai is a változás mellett tették le voksukat. Gál Sándor alpolgármester hétfői telefonbeszélgetésünkkor köszönetet mondott a szentkirályiaknak a támogatásért, hozzáállásukat példaértékűnek nevezte. 


Egyesek visszaéltek a járványhelyzettel

A koronavírus-járvány kezdetétől mostanáig a megyei átlagnak megfelelően alakult Marosszentkirályon a fertőzéssel gyanúsított, illetve azonosított személyek száma, kirívó esetszámot nem regisztráltak a községben – tudtuk meg Gál Sándor alpolgármestertől. 

Az elöljáró arról is tájékoztatott, hogy az idős lakosság a kijárási tilalom idején sem igényelte a polgármesteri hivatal segítségét, egyes, kéthetes karanténba kerülő szentkirályiak – az elkülönítettek névsorában szereplők 60–70%-a – azonban szükségesnek érezték a támogatást. Ezzel nem is lett volna gond, az igénylők között azonban olyanok is akadtak, akik kritizálták a hivatal alkalmazottai által kiszállított ebédet, mi több, volt aki víz helyett kólát, étel helyett cigarettát szeretett volna kapni. Ilyen jellegű ,,segítségre”, persze, nem volt lehetőség, ha viszont egy karanténba került családban születésnapos gyermek volt, nemcsak az ünnepelt, de a testvérei is kaptak meglepetéscsokoládét a polgármesteri hivatal illetékeseitől.

Először maradt el a szentkirályiak találkozója

A járványhelyzet miatt idén első alkalommal nem tartották meg a Kárpát-medencei Szentkirály nevű települések találkozóját. A kilencvenes évek elejétől évről évre megszervezésre kerülő, rendszerint augusztus első hétvégéjére időzített együttléten 21 település küldöttsége vett volna részt, tizenegy magyarországi és négy szlovákiai városból/faluból érkeztek volna a vendéglátó szerepét 2020-ban ellátni hivatott Székelyszentkirályra.  – Marosszentkirály 2014-ben került sorra, a 20. találkozónak voltunk a házigazdái. Négyszáz vendéget fogadtunk, felejthetetlen együttlét volt – idézte fel az alpolgármester a hat évvel ezelőtti találkozót. Gál Sándor azt is elmondta, hogy a téli beregfürdői összejövetelt sikerült megtartani – ez egy szűkebb körű rendezvény volt, amin főleg adminisztratív ügyek kerültek terítékre –, majd reményét fejezte ki, hogy jövő augusztusban újra emlékezetes napokat tölthetnek együtt a Kárpát-medence különböző vidékein élő szentkirályiak. 


Zöld forgatókönyv az iskolában

Egyszemélyes padok, táblagépek

A marosszentkirályi iskolában a hagyományos módon, az úgynevezett ,,zöld forgatókönyv” szerint zajlik a tanítás – tudtuk meg Veres Mihály Marcel aligazgatótól. 


Az intézményvezető elmondta, hogy a polgármesteri hivataltól jelentős támogatást kaptak a járványügyi előírásoknak megfelelő oktatás biztosításához. A hivatal négy asszisztensnőt alkalmazott, így a község valamennyi tanintézetében szakember kíséri figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát, és szintén önkormányzati segítséggel 350 egyszemélyes padot is sikerült vásárolniuk a diákok közti másfél méteres távolság betartásához. Azokban az osztálytermekben, ahol nem volt elég hely az új padok elhelyezéséhez, plexiüveg válaszfallal oldották meg a problémát. A megyei tanfelügyelőségtől bizonyos mennyiségű védőmaszkot is kaptak, ezt az iskolai rendelőkben tárolják, így ha valamelyik diák a saját maszkját elveszíti vagy összepiszkolja, az asszisztensnőtől kérhet újat.

A tanórákon az 1. számú, zöld forgatókönyv szerint minden diák ,,élőben” részt vehet, a szüneteket úgy osztották be, hogy egy időben ne tartózkodjanak túl sokan az udvaron.

Az aligazgató arra is kitért, hogy az Orange Alapítvánnyal kialakított partnerkapcsolat révén, a Digitaliada országos program keretében mintegy 90 táblagépet kaptak a diákok, így a szükségállapot idején gond nélkül költözhetett át az oktatás a virtuális térbe. A rendszer már akkor jól működött, az iskolák újabb bezárása tehát az elkövetkezőkben sem okozna fennakadást – vélte Veres Mihály Marcel.

Örvendetes diáklétszám 

Pár éve nincsenek összevont osztályok a marosszentkirályi iskolában. A magyar tagozat 150 diákkal működik, ez a létszám az utóbbi időben stabilizálódott. Az elemi osztályokba több diák jár, mint 5–8.-ba, a felsősöket ugyanis a szülők gyakran íratják át a városi tanintézetek valamelyikébe – tájékoztatott az aligazgató.

A szentkirályi óvoda két csoportjába – a normál programúba, illetve a napközibe – összesen 46 gyermek jár. 

– Igény lenne egy harmadik csoportra is, napközis programmal működne. Régebb volt is egy ilyen csoport, több mint tíz éve szűnt meg. Az elmúlt években számos alkalommal kértük a tanfelügyelőségtől az újraindítását, de mindig azt a választ kapjuk, hogy erre nincs lehetőség. Számunkra évek óta ez a legnagyobb gond – tette hozzá az aligazgató.


Uszodája is lesz Marosszentkirálynak

Vonzó élettér egy növekvő közösségnek 

Huszonhét marosszentkirályi utcát aszfaltoznak le ebben az időszakban és a közeljövőben, jelenleg ez a legna-gyobb folyamatban lévő munkálat a községben – tudtuk meg Gál Sándor alpolgármestertől. 
A kormánytámogatásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztés nyolc utcában kezdődött el, a teljes beruházásnak egy éven belül kell elkészülnie – tette hozzá az elöljáró, majd azt is megemlítette, hogy pár nappal a látogatásunk után átadják a piactól a Bese-patak fölötti hídig terjedő kerülőutat, ami a teherforgalom szempontjából jelent könnyítést.


Tavaly szeptemberben, a községközponti új játszótér átadását követően számolt be az alpolgármester egy bölcsődeépítési tervről, ami a regionális operatív program keretében uniós alapokból valósul meg. Mivel egyre több fiatal család költözik a településre, a 2,33 millió lej értékű beruházásra nagy szükség van. Múlt szerdai látogatásunkkor megtudtuk, hogy a munkálat kivitelezésére meghirdetett versenytárgyalás lezajlott, az eredmény megfellebbezése miatt azonban még nem zárult le az építkezést megelőző bürokratikus eljárás. 
A közbeszerzési eljárásnál tartanak két kültéri fitneszpark kialakítását illetően is, mindkét létesítmény egy-egy 300 négyzetméteres területen kap helyet. A regionális fejlesztési és közigazgatási minisztérium révén uniós forrásból finanszírozott, közel 300 ezer lej értékű beruházásra szintén nagy igény van a folyamatosan növekvő – jelenleg 10 ezernél is több lakost számláló – községben.
Gál Sándor a legfrissebb tervről, egy uszoda építéséről is tájékoztatott. A létesítményt a művelődési ház mellett hozzák majd létre. A terület jelenleg még magántulajdonban van, de az árában már sikerült megegyezni a tulajdonossal. A területvásárláshoz az önkormányzat helyi forrásból biztosítja a szükséges összeget, az uszoda építésére pályázni fognak.
Bővül az óvoda
Ottjártunkkor a szentkirályi óvoda hátsó épületrészénél javában folyt a munka. Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy helyi költségvetésből bővítik az ingatlant, egy mosodát, egy protokolltermet és új illemhelyeket is kialakítanak benne. 
A községközponti iskola bővítését tavaly, iskolakezdés előtt fejezték be, az elkövetkezőkben újabb, hasonló beruházásra lesz szükség. 
A múlt évi megvalósítások között szerepel a polgármesteri hivatal épületének bővítése is, egyebek mellett egy új, tágas házasságkötő teremmel gazdagodott az épület. 
Kétarcú utcák
Az alpolgármester azt is kiemelte, hogy – mivel Marosszentkirály vonzó település a városból vidékre kívánkozók számára, akik szeretnének mégis a megyeszékhely közelében maradni – az infrastruktúrát folyamatosan fejleszteni kell, egyebek mellett az ivóvíz- és a szennyvízhálózat is mindegyre bővítésre szorul. A várossal való szomszédság amúgy néha érdekes helyzeteket szül. 
Egyes utcák részben Marosvásárhelyhez, részben Szentkirályhoz tartoznak, és előfordult, hogy vásárhelyi lakosok szerettek volna hovatartozás szempontjából a községhez kerülni, de erre természetesen nem volt lehetőség. Arra is volt példa, hogy miután egy szentkirályi utcára aszfaltréteg került, a szomszédos, de a városhoz tartozó, kövezett utcák lakói nemtetszésüket fejezték ki, amiért ők kimaradtak a fejlesztésből – mesélte Gál Sándor.