2021. április 10., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

 A megyei tanácsosok a február 25-i ülésen két, a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület működésére vonatkozó határozatot hagytak jóvá. Az első határozattervezet jóváhagyásával elfogadták az egyesület alapszabályzatának és statútumának a módosítását. 

A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület 2006-ban alakult, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásról szóló 215/2001. sz. törvény rendelkezései alapján, valamint az utólag módosított és kiegészített, az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. sz. kormányrendelet rendelkezései alapján, 15 közigazgatási egység bevonásával.

„Halaszthatatlanná vált az alapszabályzat módosítása annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokhoz, így tudjuk teljesíteni az egyesület létrehozásakor kitűzött célokat. Az egyesületi tagok egyik közös célja egy egységes közszállítási hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozik a metropoliszövezethez tartozó közigazgatási egységek területén. Olyan közszállítást szeretnénk az övezeten belül, amely a nyugat-európai standardoknak megfelelően és hatékonyan működik” – fejtette ki Maros megye tanácselnöke, Péter Ferenc. 

A második határozattervezettel elfogadta a képviselőtestület Marosszentanna község csatlakozását a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesülethez.

Ugyancsak a 25-i ülésen megválasztották a Maros megye főjegyzőjének egyéni szakmai teljesítményét kiértékelő bizottságot, amelynek tagjai a Maros megyei önkormányzat két alelnöke, Ovidiu Georgescu és Kovács Mihály Levente. Az érvényben lévő közigazgatási törvény szerint a szakmai értékelést egy kiértékelő bizottság végzi, amelynek tagja a megyei önkormányzat elnöke és két megyei tanácsos. Őket egyszerű többséggel választja meg a megyei közgyűlés.  

 A Maros Megyei Tanács sajtóirodája