2023. szeptember 23., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Maros megyében még magas a sztrájkkedv

Pár nap maradt még hátra a középiskolák végzőseinek szóbeli kompetenciavizsgáiig – az érettségi első szakasza –, ha azonban a tanügyi sztrájk június 9-ig, péntekig, a megmérettetésre való iratkozás utolsó napjáig nem zárul le, a vizsgáztatás sem kezdődhet el, annál is inkább, mivel egyes iskolákban le sincsenek még zárva a tizenkettedikesek.


Fotók: Nagy Tibor Nem sokkal rózsásabb a nyolcadik osztályosok helyzete sem, akiknek pénteken kellene búcsút venni tanintézetüktől, hogy az azt követő héten minden figyelmüket a 19-én kezdődő kisérettségire összpontosíthassák. 

Hogyan viszonyulnak a jelenlegi állapothoz a Maros megyei tanintézetek? – ezt próbáltuk körvonalazni a megyei tanfelügyelőségnél rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. 

Antal Levente Mihály Maros megyei főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy a megye 168 tanintézetének összesen 9710 – a kisegítő személyzetet is magába foglaló – alkalmazottja közül május 22-én, a sztrájk első napján 5943-an csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, a 7265 pedagógus körülbelül 67%-a, azaz 4897 pedagógus függesztette fel oktatói tevékenységét. 

A legfrissebb – június 6-án, kedd délután összesített – adatok szerint tegnapelőttre sem csökkent számottevően a sztrájkolók száma a megyében, ekkor 5390 alkalmazott, közülük 4679 oktató folytatta a tiltakozást. Marosvásárhelyen és a megye többi városában nincs olyan tanintézet, ahol ne sztrájkolna a pedagógusok egy része, bár a nyilvántartás szerint a megyeszékhelyi Stefánia óvoda nem az első naptól csatlakozott a kezdeményezéshez. Az első sztrájknapon a balavásári, havadi és a backamadarasi általános iskolákban sem sztrájkoltak, de menet közben változott a helyzet. 


Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes  Némely vidéki tanintézetekben pedig – hangsúlyosabban a Felső-Maros mentén – tegnapelőttre valamennyi tanügyi alkalmazott folytatta az oktatást. A ratosnyai, marosoroszfalui, gödemesterházi általános iskolákban, a dédai Vasile Netea technológiai líceumban, továbbá az alsóköhéri és a cintosi iskolákban, valamint a marosludasi Varázslatos Házikó óvodában is újraindult az élet. 

A statisztikák szerint a megye egyetlen teljesen „sztrájkmentes” tanintézete a mezősámsondi általános iskola.

Érettségizők kérdőjelei

Bár a tizenkettedikesek kicsengetési ünnepségeit a múlt héten az előre leszögezett ütemterv szerint megtartották, megannyi végzős tanügyi helyzete nincs lezárva a sztrájk miatt. Fejes Réka magyar elemi oktatásért felelős tanfelügyelőtől – aki az idei érettségit is figyelemmel kíséri – megtudtuk, hogy a megyében 3637 végzős középiskolás van, közülük 1109-nek kellene – magyar vagy német – anyanyelvből is vizsgázni. Mint ismeretes, a tanügyi sztrájk miatt az érettségire való beiratkozást június 9-ig, péntekig meghosszabbították, az adatok összesítésére pedig a határidő lejárta után kerül sor, így a tanügyi helyzet lezárásától függő jelentkezésről egyelőre nincsenek konkrét számok. Fejes Réka arról is tájékoztatott, hogy tudomása szerint azokban az iskolákban, ahol a végzős diákok le vannak zárva, az érettségire való iratkozás is akadálytalanul történik, ahol ugyanis az iskolai titkárság alkalmazottai beszüntették a munkát, ezt a feladatot az igazgatók, aligazgatók látják el, akiknek a törvény értelmében nincs lehetőségük a tiltakozásnak ezt a formáját gyakorolni.


Fejes Réka magyar elemi oktatásért felelős tanfelügyelő… és a nyolcadikosokéi

Niţă Fănică Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest a nyolcadikos diákok helyzetéről kérdeztük. A Maros megyei általános iskoláknak összesen 4848 végzőse van, a próba-

kisérettségin 4770-en vettek részt – közülük 1578-an magyar, 96-an német nyelvből is próbavizsgáztak.

– Pillanatnyilag a vizsgák előtti időszak megszokott forgatókönyvét követjük, amennyiben azonban a sztrájk a továbbiakban is folytatódik, a tanügyminisztériumtól az adott helyzetben érkező utasítások szerint járunk el – foglalta össze a lényeget a főtanfelügyelő-helyettes.

A külföldi egyetemekre készülőket lezárják

A marosvásárhelyi Bolyai líceum udvarán még látható a hivatalos munkaszüneti napon, június 2-án tartott ballagás néhány díszítőeleme. 

Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója elmondta, hogy a tizenkettedikes diákok tanügyi helyzete a sztrájk miatt még nincs lezárva, a beszélgetésünk előtt nem sokkal azonban a tanári kar arra az egyezségre jutott, hogy a külföldi egyetemekre készülő diákokat, amennyiben ezt jelzik, maradéktalanul lezárják, hogy ne akadályozzák a szorosabb határidőkhöz kötött felvételijüket. 

Az intézményvezető arról is tájékoztatott, hogy az érettségi vizsgára való iratkozás első szakasza – amelyben a diákok kérvényezik a vizsgákon való részvételt, illetve bizonyos nyelvvizsgák vagy az ECDL-bizonyítvány elismerését – lezajlott, a második szakaszra – az adatok országos számítógépes rendszerbe való bevezetésére – azonban csak a tanulók lezárása után kerülhet sor, magyarán akkor „nyomhatják meg a gombot”.

– Ez egy olyan munkakonfliktus, amelynek feloldásához a kulcs nem nálunk van – összegzett a Bolyai líceum igazgatója.

Egyelőre nincs szó átütemezésről

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség elnöke csütörtökön, az oktatási minisztérium képviselőivel való egyeztetés előtt megismételte a jól ismert mondatot: a tanügyi sztrájk akkor fog véget érni, amikor a kormány előáll egy olyan megoldással, amelyet a tanügyi alkalmazottak is elfogadnak. 

Marius Nistor tegnapi (szerdai) álláspontja szerint egyelőre nem indokolt az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi elhalasztása, de minél inkább elhúzódik a munkabeszüntetés, annál nagyobb ennek a kockázata. 

Arra a kérdésre, hogy lát-e lehetőséget a helyzet rendeződésére péntekig, a szakszervezeti vezető azt nyilatkozta, hogy „minden Románia kormányán múlik”. A szakszervezeti elnök arra is kitért, hogy csütörtökön vagy pénteken újabb nagyszabású tüntetést tartanának Bukarestben, 20 ezer személy részvételével. Erre vonatkozó kérelmüket benyújtották a fővárosi főpolgármesteri hivatalhoz, egyelőre várják a választ.

Tegnap, 7-én délben online ülésre hívta össze a tanügyminisztérium az iskolaigazgatókat. A megbeszélés legfontosabb üzenete az volt, hogy továbbra sincs szó az érettségi, illetve a kisérettségi átütemezéséről – tájékoztatott Hajdú Zoltán iskolaigazgató.


A Maros Megyei Tanfelügyelőség székhelye 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató