2019. március 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egy nemrég kiadott szép kötet címlapján olvasható

a jól ismert népdal első sora. A ránézésre is tetszetős, elegáns kiadvány válogatás Birtalan József kórusműveiből. Tiszaújváros önkormányzata és a zeneszerző, karmester özvegye, Birtalan Judit karnagy jelentette meg közel egy évvel az erdélyi kórusmozgalom egykori jelesének halála után. Birtalan József 91 esztendeje, 1927. november 10-én született Szilágybagoson, ez a recenzió születésnapi főhajtásnak is tekinthető. Dicséretes összefogás eredménye, egyfajta kiadói bravúr is a könyvben közreadott mintegy száz kotta, illetve kórusmű, melyeknek digitalizálása Kéry Mihály odaadó munkájának köszönhető. Az előszót író Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke kiemeli, hogy a „zeneszerző közelről ismerte a hepehupás Szilágyságot, lenyűgözte Erdély, Partium, Bánság, Székelyföld, Csángóvidék szépsége, elkötelezte magát e tájegységek népdalkincsének feldolgozásával. Kórusműveiből kitűnik, mennyire ismerte Erdély énekkarait, a falusi műkedvelőktől, egyházi és világi énekkaroktól egészen a hivatásos kórusokig, valamint ezek összetételét, létszámát, életkori sajátosságait, zenei felkészültségüket. Kórusművei: két-, három- és négyszólamúak, egynemű és vegyes karok részére. A kötet három részből áll: az első a magyar népdalfeldolgozásokat, a második egyházi énekek feldolgozásait tartalmazza, a harmadik megzenésített verseket foglal magába… Arra törekedett, hogy megőrizze a magyar zenei anyanyelvet, egyedi módon ötvözve a magyar népdal szellemiségét a modern zenei nyelvezet eszközeivel. Vallotta, amit Kodály Zoltán 1950-ben írt: »Csak az a zene szólhat a néphez, amely a nép saját ősi zenei hagyományából nőtt ki.« Több évtizedes zeneszerzői, karnagyi, igényes és művészi munkássága hozzájárult az Éneklő Erdély megteremtéséhez.”

Gazdag tiszaújvárosi munkásságát, ahol 2000-től élt és dolgozott a lelkes, fáradhatatlan zenész házaspár, Bráz György, a település polgármestere és dr. Varga István lelkipásztor idézi fel a kötetben. Sok sikert, számtalan felejthetetlen élményt hozó közös életükre, férje zeneszerzői, karnagyi, zenepedagógusi pályájára, életműve sajátosságaira Birtalan Judit tér ki visszaemlékezésében.