2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Képzések sokasága a Pedagógusok Házánál

A világjárvány a korábbinál is nagyobb mértékben növelte meg a tanügyminisztériumi és tanfelügyelőségi alárendeltségbe tartozó Pedagógusok Háza szerepét abban, hogy a kényszerűségből bevezetett távoktatás követelményeinek megfelelhessen minden pedagógus, aki a rendszerben dolgozik. Különösen azok, akiknél az egyetemen kapott útravalóban még nem szerepeltek a számítástechnikai ismeretek. Most pedig az online oktatáshoz alapos számítástechnikai, más szakmódszertani és pszichológiai felkészültségre van szükség a minőségi oktatás érdekében.

A téma kapcsán vettük számba a tanszemélyzet lehetőségeit Fodor Sándor Józseffel, a Pedagógusok Háza igazgatójával, aki ez év májusától tölti be ezt a tisztséget, és megbízatását szeptember 1-jétől a 2020/21-es tanévre is meghosszabbították. Korábban az oktatási és kutatási minisztérium kisebbségi osztályán, majd a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárságon tanácsosként dolgozott. Amint érdeklődésünkre pontosította: amíg a kisebbségi osztály a szakmai felügyeletet biztosítja a romániai kisebbségi oktatás számára, az államtitkárság felügyeli, hogy a minisztérium által kibocsátott rendeletekbe, szabályzatokba, módszerekbe, módszertanokba, szabályokba bekerüljön minden olyan rendelkezés, ami a kisebbségi oktatásban szükséges, és a kisebbségi érdekeket is tartalmazza.

 Fodor Sándor József

– Hogyan segít a Pedagógusok Háza a távoktatásban részt vevő pedagógusoknak? – érdeklődtünk a járványügyi helyzetben legfontosabbnak tartott feladatról.

– Szeptember 4-től indult be egy tanfolyamunk, amelyet a nyáron akkreditáltak, és amely a Google biztosította tanítási, tanulási és értékelési lehetőségekkel foglalkozik. Több mint 600 pedagógus jelentkezett a képzésre, már négy csoport működik, és október folyamán újabb hat csoport indul. Ezt is, mint az idén folyó többi képzést, online tartjuk. 

– Kik a képzők, kik vezetik a tanfolyamot?

– Turc Anca, a Pedagógusok Házának egyik módszertani felelőse koordinálja a tevékenységet, a hat képző megyénkbeli informatikatanár. A tanfolyamot román nyelvre akkreditálták, de ahol összegyűl egy magyar anyanyelvű csoport, a magyar ajkú képző magyarázatokkal szolgál magyar nyelven, ha egy résztvevőnek erre szüksége van. A képzést a Pedagógusok Háza és a szaktárca is követi. Egy csoport legkevesebb 25 résztvevőből kell álljon, a tanfolyam körülbelül öt hetet tart, 30 órát a képzés, majd ugyanennyit tesz ki a házi feladatok feltöltése, illetve két órát a vizsga. Aki több mint hat órán (két alkalommal) nem kapcsolódik be az alkalmanként háromórás képzésbe, elveszíti a jogot a további részvételre. A tanfolyam elvégzését követően oklevelet és 15 pontot kap az a pedagógus, aki rendszeresen részt vett az órákon, és sikeresen vizsgázott. 

– Előzetes számítások szerint hány tanárt tudnak felkészíteni?

– A felkészítőt négy évre akkreditálták, folyamatosan lehet iratkozni, a csoport dönti el a képzés időpontját, amire jóváhagyást kell kérnünk Bukarestből. Munkaidő, azaz du. 3 óra után kezdődik a tanfolyam, és a délutáni órákban lehet pontos időpontot választani.

– Hogyan vehet részt az a pedagógus, akinek nincsen megfelelő eszköze, vagy például olyan távolra ingázik, hogy csak későn ér haza?

– Ha otthon nincs számítógépe, vagy olyan kommunikációs eszköze, amelyen ezt lebonyolítsa, akkor jóváhagyást kérhet az iskola vezetőségétől, hogy az informatikaterem számítógépét vegye igénybe a képzés idejére. 

Mivel online tanfolyamról van szó, az ország bármely megyéjéből jelentkezhet és részt vehet az a pedagógus, aki feltölti a jelentkezési ívet és a kért okmányokat. Más megyék is indítottak hasonló képzést, ugyanis a Google mellett például a Microsoft is biztosít erre lehetőséget. 

– A szaktárca bővíteni készül az Országos Vizsgák és Versenyvizsgák Javítótanárainak Testületét. Hogyan kell eljárniuk a jelentkezőknek?

– Szeptember 21-30. között az oktatási minisztérium e célra kijelölt platformjára kell feltölteni az iratkozáshoz szükséges dokumentumokat, amelyeket október 1-15. között egy kinevezett bizottság ellenőriz. Október 16-a és december 1-je között a jelentkezők javítási készségeit mérik fel, és kiválasztják azokat, akiket megfelelőnek tartanak erre a feladatra. December 2-a és 2021. március 15-e között a testületbe beválasztott pedagógusok célirányos képzésére kerül sor.

– Térjünk vissza a marosvásárhelyi Pedagógusok Házának a tevékenységéhez…

– A már említetten kívül 25 képzést indítunk ebben az évben, akkreditált és jóváhagyott tanfolyamokat. Az akkreditált képzési formáért pontok járnak, de a másodikat is értékelik a pedagógusok által összeállított szakmai dossziéban. A tanároknak szóló akkreditált képzések a szakmához kötődnek, van idegen nyelv, anyanyelv, román nyelv, iskolamenedzsment, projektmenedzsment, nevelési menedzsment tanfolyam, de szervezünk képzést az iskolai titkároknak, könyvelőknek, könyvtárosoknak, osztályfőnököknek és a vallástanároknak is. 

Vannak akkreditált képzéseink, amelyek más pedagógusházakkal (bukaresti, brăilai, Kovászna megyei) való partnerségben fognak lebonyolódni, illetve a Mentsétek Meg a Gyermekeket, Románia Alapítvánnyal közösen is indul tanfolyam. 

Mindezeken kívül két Erasmus+ program szerepel az idén a Pedagógusok Háza tevékenységei között. Az egyiket már jóváhagyták, a nemek közötti egyenlőség a technológia, technika, művészetek, matematika terén témával szervezik írországi, bulgáriai és spanyolországi részvétellel. Partnerek vagyunk egy horvátországi projektben, amelynek témája: újszerűség a hagyományban a munkavállalás tertén, amelyre várjuk a jóváhagyást. Ezekre az interneten meghirdetett programokra még a tavasszal pályázott a Pedagógusok Háza.

A tanfelügyelőséggel közösen képzést szervezünk a véglegesítő és a végleges tanügyi kinevezésért szervezett vizsgára készülő pedagógusoknak. 

– A Pedagógusok Háza láthatóan szűkös körülmények között, a tanfelügyelőséggel egy épületben működik, korábban arról volt szó, hogy a Dózsa György utcai épület visszaszolgáltatását követően a faipari iskolaközpont udvarán kap önálló székhelyet. Miért nem sikerült odaköltözni?

– Bár nekifogtak a szükséges átalakításoknak, a munka abbamaradt, mert nem tudták eldönteni, hogy az épület kihez tartozzon, a megyéhez, a minisztériumhoz vagy a városhoz, és ki legyen a fenntartója. Mivel az elkövetkezendő időszakban érkeznek új uniós pénzek, jó lenne befejezni, amit elkezdtek. Ott ugyanis lennének termek a képzések megtartására, lenne egy információs központ, és a pedagógiai szakkönyvtár is újra működhetne (hisz jelenleg zsákokban vannak a könyvek), a székhelyünkön az irodákon kívül egy termünk van, ahol képzést lehetne szervezni, azonban ez nem elegendő egy igazi és jól felszerelt továbbképző központnak – tette hozzá az igazgató.