2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A hosszú távú időjárás-előrejelzés szerint az idei esztendő is igen száraz lesz, ami kedvezőtlenül hat a mezőgazdaságra. Mint ismeretes, korábban Petre Daea miniszter kezdeményezett egy erre vonatkozó  programot, annak idején a 2016–2020 közötti időszakra a 269/2016-os törvény és a 793/2016-os kormányrendelet alapján 1,015 milliárd eurót irányoztak elő. A tervek szerint ebből az összegből készült volna el a több mint 2 millió hektár öntözését biztosító rendszer. Hogy mi lett a beruházással, arról az utóbbi időben keveset hallunk, azonban április közepén a képviselőház mezőgazdasági bizottságának elnöke, Alexandru Stănescu törvénytervezetet terjesztett elő, néhány olyan intézkedéssel, amelyekkel megelőzhetik a szárazság okozta mezőgazdasági károkat. 

A képviselő arra hivatkozik, hogy januártól kevés csapadék volt Romániában, ami eddig az ország termőtalajának a 40%-át érintette. Az uniós előírások szerint a szárazság természeti katasztrófának számít, ezért óvintézkedésekre van szükség. Ezek elsősorban az érintett gazdáknak – a 154/2014-es törvény alapján termelői engedéllyel rendelkező jogi és magánszemélyek –  szánt pénzbeli támogatást jelentenek. A javaslat szerint a törvényt a mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül alkalmaznák. A kárt a már érvényben levő törvények alapján szakemberekből összeállt bizottság kell megállapítsa. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érintett kultúrát, a terület nagyságát és a kár mértékét. Csak abban az esetben kapna kártérítést a gazda, amennyiben a termés több mint 30%-a kárba veszett, a kármegállapítás idejéig erre a mennyiségre kiszámított kiadások 70%-át térítenék meg. A kártérítést, amint korábban említettük, a megyei igazgatóságoknál lehet kérni. A dossziéban az érintett gazdáknak mellékelni kell a személyazonossági igazolvány, a termelői engedély, a mezőgazdasági regiszter, a cégjegyzék ide vonatkozó másolatát, valamint a kármegállapításról szóló jegyzőkönyvet és egy bankszámlakivonatot. A mezőgazdasági igazgatóságnál fel kell mutatni a dokumentumok eredetijét is. Az iratokat online is be lehet küldeni egy saját felelősségre elektronikusan aláírt nyilatkozattal, amiben felvállalják, hogy a másolatok megegyeznek az eredetivel (conform cu originalul). A továbbiakban az igazgatóságon kiszámolják a kártérítés értéket, amit közölnek a minisztériummal, az pedig közvetíti jóváhagyás végett a pénzügyminisztériumhoz. A mezőgazdasági szaktárca, miután engedélyezteti a pénzügyi műveletet, az összeget az igazgatóságon keresztül a minisztérium mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási pályázati kiírása alapján a 40.15-ös, mezőgazdasági termelőknek szánt támogatási programcsomagon keresztül utalja ki. A kérvények 5%-ának valós voltát terepen is ellenőrzik, amennyiben eltérést tapasztalnak, a gazdának vissza kell fizetnie az érdemtelenül kért és kapott összeget, amelyre az odaítélés dátumától számítva büntetőkamatot is felszámolnak. A támogatási szándékot közlik az Európai Bizottsággal, hogy az összeg egy részét a „közös kasszából” finanszírozzák, de az elképzelés szerint, amennyiben az európai bürokraták nem támogatják a kezdeményezést, a hazai (mezőgazdasági minisztérium) költségvetésből  fedeznék. A törvénytervezet megtalálható a minisztérium www.madr.ro honlapján is.