2020. szeptember 28., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Alkotó tehetségek támogatása

Idén is meghirdetik a Székely Előfutár Ösztöndíjat a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatására. A pályázatok leadási határideje: 2020. július 23.

A Székely Előfutár Ösztöndíj célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet? és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt, a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben; helyi hagyományokat folytató és megújító művészetek; elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt. Emellett az idei válságos év eseményeire is tekintettel, az alapítvány történettudományi pályázatokat is vár krízis és újjászületés Erdély múltjában, a jövőnek szóló tanulságokkal témákban. Az ösztöndíj teljes összege nyertes pályázónként maximum ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén az alapítvány hat-nyolc Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az évben. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek. Az első egyharmad rész átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka megkezdését szolgálja. Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, referált vagy zsűrizett, közlésre alkalmas munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány ehhez mellékelve elfogadó levelet kér, mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli. Az eredményesség elbírálásának benyújtására és a támogatás utalására félévenként van alkalom. A teljesítést a benyújtott eredmények alapján az alapítvány saját hatáskörében egyénileg dönti el.

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: – Kizárólag székelyföldi, illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. Egyetemi hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vagy művészeti alkotómunkában vesz részt. Sikeres tanulmányi előmenetel és/vagy vezetői képesség a közösség szolgálatában. Továbbfejlődéséhez és a munkához anyagi támogatásra van szüksége, tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet. A következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj-átutalás kizárólag ott vehető fel.

 A pályázatot e-mailen kell beküldeni pdf-formátumban és a 10 Mbyte méretet nem meghaladva. A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutatója letölthető az internetről az alapítvány https://forerunnerfederation.org/sz%C3%A9kely-forerunner weboldalán. Beküldési határidő: július 23., email-cím: ffapplications@gmail.com. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún vesznek részt. Ezt követően az Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

A Székely Előfutár Alapítvány – a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, a kisebbségi hagyományok megbecsüléséért és kulturális sokszínűségért.