2018. december 16., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hétfőn délután mutatták be a Magyar Szülők Szövetségének programját a marosvásárhelyi Bolyai téri Téka Bisztróban. A nonprofit, politikamentes, a magyar diákok és szülők érdekeit képviselő szövetség kezdeményezői ismertették a szövetség létjogosultságát és a célkitűzéseiket. 

Fotó: Nagy Tibor


Hétfőn délután mutatták be a Magyar Szülők Szövetségének programját a marosvásárhelyi Bolyai téri Téka Bisztróban. A nonprofit, politikamentes, a magyar diákok és szülők érdekeit képviselő szövetség kezdeményezői ismertették a szövetség létjogosultságát és a célkitűzéseiket. A bemutatkozáson a MAKOSZ is képviseltette magát, a szövetség pedig támogatásáról biztosította a középiskolások képviselőit.
Csíky Csengele – a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport vezetője – a sajtótájékoztató felvezetőjében ismertette az alkotmánybíróság azon döntését, mellyel helyt adtak a fellebbezésnek és tárgyalni fogják a törvénytervezetet. Mint mondta, ez a hír egyáltalán nem kedvez a római katolikus iskola beiskolázási tervének, mert az időveszteség miatt fennáll annak veszélye, hogy a ciklusindító IX. és V. osztályokról le kell mondani, esetleg csak előkészítő osztályban lehet gondolkodni. 
A bejegyzett szövetség kapcsán kifejtették, hogy a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének mintájára hozták létre, amely immár huszonöt éve hatékonyan működik. A marosszentgyörgyi székhellyel bejegyzett szövetség tervei között szerepel a teljes romániai magyar szülői közösség összefogása annak érdekében, hogy érdemben képviselhessék a magyar diákok jogait. Ennek érdekében országszerte a magyar tannyelvű osztályok, iskolák, óvodák szülői bizottságát fiókszervezetek megalakításával egyetlen szervezetbe tömörítenék, ezáltal egy országos hálózatot hoznának létre. A szövetség elnöke Csíky Csengele, a vezetőtanácsi tagok: Kajtár Kinga Tímea, Szathmáry Zsolt István, György Annamária és Dácz Gábor. Amint a kezdeményezők hangsúlyozták, olyan közösséget szeretnének kiépíteni, amely a magyar gyermekek jövőjének tervezésében és megvalósításában egyaránt részt vállalhat, mivel egyértelmű, hogy a pedagógusok hatásköre ilyen téren rendkívül korlátozott. A katolikus iskola létjogosultságáért küzdő szülői csoport az elmúlt időszakban megtapasztalta azokat a törvény által biztosított jogokat, amelyekről eddig senki sem tájékoztatta sem a szülőket, sem a diákokat, és mivel a szülők zöme nem ismeri a jogait, nem is élnek velük. Ezért is tartják fontosnak, hogy intézményesített keretek között jogi tanácsadást is nyújtsanak, megvalósítva a szülő-pedagógus-diák hármas összefogását, legyen szó apróbb vagy nagyobb gondok megoldásáról. 
Elképzelésük szerint a szövetség egy nagyobb ügy támogatásáért a legkisebb településtől a legnagyobb városig mindenkit össze tud majd fogni, hosszú távon pedig egy olyan közösségi erő kiépítése a cél, amely vonzóvá teszi a szülőföldön való maradást a magyar gyerekek számára. A jelenleg működő iskolai szülői bizottságok olyan civil szerveződések, amelyeknek együttműködési szerződése van az Oktatási Minisztériummal. A februárban bejegyzett Magyar Szülők Szövetsége azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi szülői bizottságok mellett szerződéses viszonyt alakítsanak ki a tanügyminisztériummal, amely révén a magyar gyerekek érdekeit hatékonyan tudnák képviselni. Célkitűzéseik között szerepel az anyanyelvű oktatáshoz való jog érvényesítése minden szinten, a magyar anyanyelvű oktatásban részt vevő gyermekek fizikai és szellemi túlterheltségének megszüntetése, a másodrendű állampolgári érzés kiküszöbölése, erős partnerségi kapcsolat kialakítása a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, diákszervezetekkel való együttműködés, a szórvány vagy szórványosodó vidékek és tanintézmények felkarolása, támogatása, regionális felmérések elindítása helyi igények felállítására, kiszámítására, ezen eredmények alkalmazása a megyei tanfelügyelőségek által stb. „A legbiztosabb lábon a háromlábú szék áll. A tanintézmények három összetevője a gyermek, szülő és pedagógus. Ezt kívánjuk összefogni, megerősíteni és együttes erővel biztosítani mindannyiunk jövőjét” – hangzott el a bemutatkozó során.
Kapcsolódó cikkek: