2022. augusztus 18., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ígéretek helyett építkeznek

Bodó Előd Barnát négy évvel ezelőtt választották Mezőpanit község polgármesterévé. A szeptember 27-i helyhatósági választásokon ismét indul e tisztségért. Kampányba léptünk, ilyenkor azokról az eredményekről szokás beszámolni, amelyeket sikerült megvalósítani, illetve azokról, amelyeket a következő időszakra terveznek. 

Fotó: Nagy Tibor


– A négy évvel ezelőtti programomból kiindulva nemcsak a megvalósításokat, hanem azt is felsorolom, amit nem sikerült megoldani a célkitűzések közül. Négy évvel ezelőtt azt kérdezték az emberek, mit ígérek? Mert az emberek ígérgetésekhez vannak szokva. Én csak akkor ígérhetek valamit, ha teljesítése teljes egészében tőlem függ. Egy dolgot ígértem csupán, hogy minden tőlem telhetőt megteszek a község érdekében. Az én szemszögemből az elégedettség abból fakad, hogy a négy évvel ezelőtti program mindenik pontjával tudtunk foglalkozni.

– Emeljünk ki ezekből néhányat.

– Négy évvel ezelőtt a legnagyobb hiányosság a víz- és csatornahálózat volt. Sehol sem volt vezetékes víz. Most a háztartások egyharmada hozzájut az ivóvízhez. A kanalizálással viszont nem tudtunk haladni. Ahhoz, hogy a község területén kiépítsük a szennyvízcsatornát, 15 millió euróra lenne szükségünk. Ekkora összeget sehonnan nem lehetett megpályázni. A megyei mestertervvel megyünk tovább, a községközponton kívüli négy falu esetében vízhálózatra benyújtható a pályázat. 2022-ben lesz a licit, és 2023-ban indulna a vízvezetés. Uniós irányelv az, hogy szennyvízcsatornát csak 2000 fő fölötti agglomerációban engedélyeznek. Ilyen értelemben a nagy infrastrukturális beruházási programba (POIM) csak Panit illeszkedik bele, a többi falu nem. Ha lesz lehetőség bármilyen más forrásból pályázni, megtesszük. 

– Több utcát leaszfaltoztak, hogyan állnak most az úthálózattal? 

– A nagy kérdés, hogy érdemes-e aszfaltozni addig, amíg a víz- és csatornavezetékek nem kerülnek a földbe. Az a döntés született, hogy amíg a víz- és szennyvízhálózat nincs kiépítve, addig ne építsük ki a járdákat, sáncokat, mert utólag tönkretennénk. Így csak az utakra koncentráltunk, és 12 km községi utat sikerült leaszfaltozni. 

Bölcsőde és oktatási komplexum épül

– Az oktatás körülményeire is odafigyeltek, nagyon szép lett a paniti iskola, mára befejezték az épület északi szárnyán elmaradt felújítást is.

Teljesen felújítják a csittszentiváni iskolát

– Az volt a tervünk, hogy hat év alatt a község valamennyi oktatási intézményét felújítsuk. Négy év után úgy állunk, hogy a legtöbb intézményt korszerűsítettük, most dolgoznak a csittszentiváni iskolán – ami teljesen ki van fedve –, és most zajlik a bergenyei óvoda teljes felújítása. Ezután következik a bergenyei iskola. Nyertünk egy másfél millió eurós pályázatot, a projektben egy szakoktatási és sportkomplexum szerepel, amit a paniti iskola udvarán fogunk megépíteni. Mezőpanitban az óvoda udvarán négy csoport befogadására alkalmas, konyhával felszerelt bölcsődét építünk. Erre a projektre 2,5 millió lejt nyertünk meg, 1,5 millió lejt pedig az önkormányzat áll. 

Három kultúrotthont korszerűsítenek 

– Milyen állapotban vannak a kultúrotthonok? 

– Öt faluban három önkormányzati kultúrotthon működik: Harcón, Csittszentivánon és Bergenyében. Felújításukra uniós pályázatot nyertünk, 500 ezer eurót. Ezeknek a rendbetétele elkezdődött. Csitt-szentivánon dolgoznak, a bergenyeire nem jelentkezett senki, új licitet kellett kiírnunk. Most zárul a második licit, s úgy néz ki, hogy ez a vállalkozó elnyeri a munkát. Mezőpanitban van egy kultúrotthon, amit visszakapott az egyház, istentiszteletet tartanak benne, mert a templomépítés miatt ez volt alkalmas hely. Tervet fogunk készíteni egy új kulturális központ építésére, ennek helyére több javaslat is érkezett. Székelykövesden nincs kultúrotthon, mert iskolává alakították, itt újat kell építeni. 

Elkészül az új területrendezési terv

– A következő négy évben milyen újabb beruházásokra lehet számítani? 

– A községben tervezhető haladást tűztünk ki célul. A programomban Mezőpanit község fejlesztését 2030-ig terveztem meg. A területrendezési tervünket most újítjuk fel, ez hosszú folyamat, s azt szeretnénk, ha a fejlesztési stratégiánk ezzel a tervvel együtt haladna. Meghatározzuk, hogy melyek azok az övezetek, ahol a különböző típusú fejlesztéseket megvalósíthatjuk, hol lesznek lakóövezetek, ipari zónák, mezőgazdasági területek. A Mezőpanit 2030 tervnek készült egy kivonata, ezt kifogom küldeni, s a lakossággal meghívásos alapon megbeszéljük az irányokat. Azt szeretnénk, hogy minden oktatási intézményünk legyen felújítva, a közművesítés megtörténjen, a sáncok, járdák és zöldövezetek rendben legyenek. Szeretnénk egy új egészségügyi központot építeni, ahol a családorvosi rendelők, a fogászat, a patika, a laboratórium, az otthoni beteggondozói szolgálat üzemelne. A meglévő épület A kategóriás műemlék épület, amelyet egy másik projekt keretében szeretnénk visszaállítani eredeti formájába, s ifjúsági, turisztikai, kulturális központtá alakítani. 

 Minden faluban az igények szerint korszerű sportlétesítményeket hozunk létre. Csittszentivánon például egy 22 hektáros területet adtunk át a megyei tanácsnak, ahová a motorsportokat kedvelőknek európai színvonalú központot terveznek. De célunk a Maros-parton egy vízisportkomplexum kialakítása is.


„Rátettük az életünket az iskolára”

Deák János, a Kádár Márton Általános Iskola igazgatója nyugdíjba vonul. Illendő ilyenkor méltányolni a tartalmas életpályát, azt a fáradhatatlan munkát, melyet az iskoláért, a közösségért tett feleségével és pályatársával, Deák Júlia tanárnővel együtt. Pályafutása legnagyobb eredményének azt tartja, hogy olyan intézményt sikerült létrehozni, ahová szívesen járnak a gyermekek, s ahol az összeforrott pedagógustestület színvonalas munkát végez. 


– Negyvenhárom évi pályafutás végére érkeztünk. A tanári pályát Moldvában kezdtük, Corbasca községben, Bákó megyében. Három év után visszakerültünk Maros megyébe. A „híres Ştefan Benţa” tanfelügyelősége alatt dobáltak jobbra-balra, majd 1989-ben fél katedrával itt tanítottam. Aztán végre, kereken 30 éve, véglegesen Mezőpanitba kerültünk. A feleségem – mezőpaniti lévén – nagyon vágyott haza, s ebben a vonzódásban én is segítőtárs lettem. Az akkori tantestület, mivel fiatal voltam, megválasztott igazgatónak. Nem volt könnyű, minden új volt, becsöppentem egy – Adorjáni Zoltán és Bodó Sándor idejében – kiforrott tantestületbe. Az év októberében felső utasításra vagy nyomásra le kellett mondjak, és visszakerült az elődöm, Adorjáni Zoltán. Jött egy tízéves szakasz, 2000-ig, amikor a feleségemmel együtt az oktatás mellett felvállaltuk a népi hagyományőrzés fellendítését. Ez az időszak nagyon szép tíz évünk volt. 2000-ben kineveztek igazgatónak, s 2016-ig folytonosan töltöttem be ezt a tisztséget, aztán egy évre lemondtam, majd mégis úgy gondoltam, hogy a megkezdett munkát, a pályám hátralevő részét másként kell befejezzem, ezért versenyvizsgáztam, és ismét igazgató lettem. Gyakorlatilag háromszor voltam a mezőpaniti iskola kinevezett igazgatója – fogalmazott Deák János.

Ez alatt az idő alatt nem csak az oktatással és az iskolával volt elfoglalva, hanem részt vett a közösségi munkában, 12 évig volt a helyi önkormányzat tagja az RMDSZ színeiben, Bartha Mihály polgár- mestersége idején. 

– Eleinte jól mentek a dolgok, de aztán a polgármester mostohagyerekként kezelte az iskolát, és ezért sok keserűségem volt. Végül mégis kiviteleztük az elképzeléseinket. Volt egy jó segítségem, a feleségem, aki állandóan biztatott. Az utóbbi négy évben sokkal látványosabb infrastrukturális fejlesztések születtek, a községi iskolahálózat teljes felújításon esik át, amit az új polgármesternek köszönhetünk. Mezőpaniton rátettük az életünket az iskolára, és mivel szívvel-lélekkel dolgoztunk, megvan az eredmény. Minden infrastrukturális fejlesztésnek örvendek, de annak is, hogy ez idő alatt megerősödött a tantestület, mind szakképzett, ambíciós pedagógusaink vannak – mondta az igazgató.

Kérdésünkre, hogy hogyan értékeli az oktatás minőségét, a leköszönő igazgató elmondta, hogy magasra tették a mércét, és a lehetőségekhez mérten a lehető legjobb eredményeket érték el. Minden generáció más, vannak nagyon jók és kevésbé jók. Minden gyermeket értékesnek tartottak, és az itt szerzett ismeretek birtokában mindenki megtalálta a magának megfelelő utat. 

– Úgy gondolom, hogy mindaz, amit tettünk az oktatás minősége érdekében, meglátszik az eredményeken. Az elmúlt tanévben a járvány nagymértékben befolyásolta az oktatás menetét, de itt is meglátszott, hogy mennyire rugalmas tud lenni a fiatal tantestület, mindenféle módszert megpróbáltak, hogy online is tudjanak oktatni. Az a gyerek, aki tényleg komolyan vette, elérte a kívánt eredményt – fogalmazott. 

Pályafutása során a legnagyobb kihívásnak a forradalom utáni időszakban megváltozott tanár–tanító–szülő–gyermek közötti viszony egyensúlyban tartását látja, véleménye szerint ezen kell tovább dolgozni a közös cél, a gyermekek jó tanulmányi eredményeinek elérése és a nevelésük érdekében. 

– Milyen érzéssel búcsúzik az iskolától? – kérdeztük.

– Mindennek van kezdete és vége. Köszönöm a Jóistennek, hogy erőt, egészséget adott, hogy ide eljutottam. Az iskolával nem szűnik meg teljesen a viszonyom, mert a Monográfia Alapítvány révén ezután is támogatjuk az iskolát. Ezután is minden lehetőséget megragadunk, hogy az iskola anyagi és szellemi gyarapításához hozzájáruljunk – mondta a leköszönő igazgató. Utódja Ráduly Csongor Attila történelem-földrajz szakos tanár lesz, akit szeptember elsejétől neveztek ki az iskola élére.