2020. április 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az október 31-i kormányülésen

egyebek mellett két  fontos mezőgazdasági jellegű határozatot hoztak, amelyek a szakterület finanszírozására vonatkoznak. Az egyik megteremti azt a jogi keretet, amelynek alapján, az EU közös agrárpolitikájának megfelelően, az elkövetkező időszakban vissza nem térítendő uniós hiteleket lehet felvenni vidékfejlesztési tervekre. A másik  az unió által a szőlőtermesztésre és bortermelésre fordítandó – 2019–2023-as időszakra szóló – országos hitelkeretet és a pályázati módszert pontosította. 

Fotó: Vajda György 


Folytathatók az elkezdett vidékfejlesztési projektek  

Mivel számos, az országos vidékfejlesztési program keretében beindított – a 2007–2013-as időszakban benyújtott – projektet nem sikerült befejezni,  azért, hogy 2020-ig a végére járjanak, módosítani kellett a jogszabályokat. A kormány legutóbbi, október 31-i ülésén kiegészítette az országos vidékfejlesztési program keretében meghirdetett pályázatok lehívását ösztönző 2009/79-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatát. A módosítás alapján a középiskolák is igényelhetnek garancialevelet, amivel állami garanciával kölcsönt vehetnek fel az önrész biztosítására, amelynek kamatát felosztva törleszthetik. Az összeget látra szóló bankutalvánnyal veheti fel a projekt haszonélvezőjének hivatalos képviselője. Módosult az uniós alapok kezelésére vonatkozó 49/2015-ös sürgősségi kormányrendelet  alkalmazási szabályait tartalmazó 2016/640-es kormányrendelet 11. cikkelye és  1-es számú melléklete is, amely szerint előlegfelvételkor, a korábbitól eltérően, a Román Nemzeti Bank által megszabott kamatot kell törleszteni. A számítási módra a 2011/66-os sürgősségi kormányrendelet vonatkozik,  a pénzügyi kezelésre a 2016/640-es törvényt a 2018/10-es sürgősségi kormányrendelet egészíti ki. 


Szőlészetek, borászatok fejlesztése 

Az október 31-i kormányrendelettel elfogadták az Európai Unió által – a 2019–2023-as időszakra szóló – szőlőtermesztésre és bortermelésre fordítandó támogatási keretet és feltételeket. Így gyakorlatilag egyeztették a hazai jogszabályt  a szakágazatra vonatkozó uniós előírásokkal. Románia 2018. március 1-jén juttatta el az Európai Bizottsághoz az országos szőlészeti és borászati támogatásra programjavaslatát. Ebben továbbra is évi 47,7 millió euró pénzkeretet igényelnek a következőkre: szőlészetek felújítására, újabb területek telepítésére, szüretre, bortermelésre, borok reklámozására és szőlészetek, borászatok fejlesztésére, beruházásra. A 2019–2023-ra vonatkozó programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált munkacsoport dolgozta ki, amelynek tagjai voltak az Országos Szőlőtermesztési és Bortermelési Hivatal, a hivatal ellenőrző testülete, az Országos Borászati Szakmaközi Szervezet, az Országos Borászati és Szőlészeti Munkáltatók Szövetsége és a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség képviselői.

Az európai jogszabályok szerint a tagállamoknak kell eldönteniük, milyen úton-módon kezelik az uniós támogatást, és hogyan ellenőrzik a pénzmozgást. Erről a módszerről is döntött a kormány az október végi gyűlésen. Ez sokakat érint, ugyanis európai viszonylatban a szőlőterületeket illetően Románia az ötödik helyen áll, a szőlőtermesztésben és bortermelésben pedig az előkelő hatodik helyen, így megfelelő hozzáállással az ország egyik húzóágazata lehet. 

Az említett jogszabályok tanulmányozhatók a minisztérium www.madr.ro honlapján is.