2020. július 13., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Érdeklődéssel néztem az Orban-kormány minisztereinek belépőjét, különösen az oktatási és kutatási tárca élére kinevezett, elit fővárosi középiskolában dolgozó mosolygós tanárnőt, aki 30 év alatt a 26. (ha nem tévedek) ebben a tisztségben.

 Végre egy olyan szakember, aki benne él a valóságban, mondhatnók, és nem egyetemi tanári magaslatokból irányítja a tárcát, amelynek hatáskörébe az óvodáktól az egyetemig az oktatás minden szintje beletartozik, és a kormány karcsúsítása révén a kutatást is hozzáragasztották. Ha viszont elolvassuk az életrajzát, kiderül, hogy romántanári egyetemi diplomája mellett politikai és közigazgatási, valamint európai integráció és szociális problémák szakon is magiszteri oklevelet szerzett, amelyeken kívül számos bizonylata van különféle tanfolyamok elvégzéséről. Az elmúlt évek alatt több részletben politikai tisztségeket is betöltött, volt államtitkár és igazgató az oktatási tárcánál, az Elnöki Hivatal oktatásügyi tanácsadója Traian Băsescu idején. 

Első nyilatkozatában azt ígérte, hogy a gyermekek érdekeit tekinti a legfontosabbnak, az oktatásügyben uralkodó káosz megszüntetésére törekszik. Egyelőre csak a halaszthatatlan intézkedéseket hozza meg, hogy a bizonytalanság helyett kiszámíthatóságot teremtsen. Célja az oktatásügyet romboló három nagy probléma – a korai iskolaelhagyás, a bel- és külföldi felmérések gyenge eredményei, valamint a funkcionális analfabetizmus – felszámolása. Rövid távú célkitűzései között szerepel a helyhatóságok támogatása, hogy minden tanintézmény eleget tehessen az egészségügyi és tűzvédelmi engedélyekhez szükséges feltételeknek. Személyzeti ügyekben nagytakarítást ígér a minisztérium háza táján, a tantervek megújításának folytatását (a líceumi osztályok számára), a versenytárgyalások sürgős előkészítését a hiányzó tankönyvekre, a vizsgatételeknek a tantervekhez és az évközi felmérésekhez való igazítását, a dolgozatok más megyében történő javítását, a képességvizsga megszervezésére vonatkozó jogszabály korábbi előírásaihoz való visszatérést, amelyben nem szerepel, hogy az 5-ös alatti általánost elért tanulók csak a szakiskolai oktatásban vehetnek részt. A tanerők munkájának egyszerűsítése, az „iskola utáni iskola” program fokozatos kiterjesztése, a didaktikai mesterképzés bevezetése, a duális oktatás megerősítése, az oktatásügy digitalizálásának támogatása, a diákok és tanerők ingázási költségeinek fedezése szerepel többek között a közoktatásra vonatkozó tervek között. 

Végül pedig a legfontosabb, a Nemzeti Liberális Pártnak az államfőtől kölcsönzött fő célkitűzése a Megnevelt Románia (România educată) terv életbe ültetése. Mit tehetnénk mást, mint kivárni, hogy ez a fontos vízió Monica Anisiei tanárnő vezetésével valóra váljon.