2021. április 10., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Július közepén tartotta XXII. vándorgyűlését a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége.

Gyarmathy János: Illés proféta


Július közepén tartotta XXII. vándorgyűlését a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége. A szövetség 1992-ben alakult, kigondolója és első elnöke (1993–1998), majd 1998-tól tiszteletbeli elnöke Varga Domokos író volt. Jelenleg mintegy 50 magyarországi és határon túli irodalmi és közművelődési egyesületet tömörít. Vándorgyűléseit évente tartja valamelyik tagszervezete székhelyén. Marosvásárhelyen tavaly nyáron volt KITÁSZ-vándorgyűlés. A mostani rendezvényről az aradi Kölcsey Egyesület titkára, Berecz Gábor és Fekete
Károly elnökségi tag tudósított. Írásukat lapunk irodalomtörténész barátja, Kozma Dezső egyetemi professzor kérésére küldték el szerkesztőségünknek. Az alábbiakban közöljük.
Ezúttal a történelmi Zemplén vármegye egykori székhelye, Sátoraljaújhely, a Rákócziak földje, Sárospatak és a nyelvújító Kazinczy Ferencnek nyughelyet, a Magyar Nyelv Múzeumának pedig otthont adó Széphalom voltak közgyűlésünk és az ezt kísérő konferencia helyei. A szervezők és a házigazda, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Társaság gazdag és feszített programmal várta a résztvevőket. A Városháza dísztermében a megnyitón Szamosvölgyi Péter polgármester és Kovács Attila Zoltán, a KITÁSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Kováts Dániel mutatta be a 28 éves sátoraljaújhelyi Kazinczy Társaságot.
A három nap alatt érdekfeszítő, színvonalas előadások sorát hallgathattuk végig. A teljesség igénye nélkül, íme miről is értekeztek a KITÁSZ-vándorgyűlés résztvevői: dr. E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az általa vezetett intézmény és az irodalmi társaságok, illetve emlékházak együttműködéséről, Földesdy Gabriella színháztörténész Herczeg Ferenc: Pro libertate! c. művéről, dr. Neszmélyi Károly címzetes egyetemi tanár a népi írók és a Soli Deo Gloria szövetség kapcsolatáról, Domokos László az idén 90 éves Napkelet folyóiratról tartott előadást.
Külön öröm volt számunkra, erdélyi irodalmi vonatkozásai miatt, a KITÁSZ elnökének, Kovács Attila Zoltán irodalomtörténésznek Makkai Sándor református püspökről és dr. Medvigy Endre tiszteletbeli elnökünknek Dsida Jenőről tartott előadása. Érdekes, sok-sok vitára okot adó előadás volt dr. Molnár Péterné Arankáé Hol született Petőfi? címmel. Nagyon szeretnénk, ha ezt a nagyon jól dokumentált, ugyanakkor a mai irodalmi közfelfogásnak sokszor ellentmondó előadást mielőbb a közönség is megismerhetné.
Persze a házigazdák is éltek a hely adta lehetőséggel, és az előadások egy részét összekötötték a történelmi és irodalomtörténeti helyszínekkel. Oláh Tamás történész A zempléni levéltár kincsei címmel a zempléni levéltárban, százados vármegyei iratok között, Kazinczy Ferenc egykori ,,munka-helyén” tartotta előadását. A levéltár kincsei eredeti helyükön, korabeli barokk tárlókban és az eredeti rendszerezésben találhatók. Micsoda megtiszteltetés és persze felelősség lehet a mindenkori levéltárosnak ugyanahhoz az asztalhoz ülni, ahol évekig Kazinczy Ferenc dolgozott!
Sokat nem mélázhattunk régi korok írott tanúi között, mert várt ránk Széphalom, az emlékpark, a Kazinczy-mauzóleum, a családi sírkert és a Magyar Nyelv Múzeuma. Itt minden, az őspark fáinak susogása, e nemzeti kegyhely áhítata éppúgy, mint a múzeum hipermodern interaktív közege közös kincsünkről, anyanyelvünk csodálatos gazdagságáról szól s a felelősségről, mely mindannyiunké: művelni és megőrizni azt tisztán, szépen és átadni a jövő generációknak. Itt tartotta közgyűlését is a KITÁSZ. Az elnökség terveinek, céljainak bemutatása után a tagszervezetek is ismertették eredményeiket, kiadott könyveiket, gazdasági-pénzügyi helyzetüket. A Kölcsey Egyesületet Berecz Gábor titkár mutatta be a résztvevőknek.
A zempléni vidéket nemcsak a nyelvújító Kazinczy szelleme lengi be – ez a Rákócziak földje is. Meglátogattuk a Perényiek és Rákócziak ősi fészkét, a XVI. században épült és csodálatosan helyreállított pataki várat. Itt dr. Tamási Edit múzeumigazgató volt avatott vezetőnk. Következő úti célunk a magyar Cambridge, a sárospataki, majd félezer éves Református Kollégium, a protestantizmus szellemével, könyvkincseivel, közöttük a nemrég orosz ,,hadifogságból” hazatért könyvcsodákkal. Dr. Dienes Dénes, Kiss Endre József és Pocsainé dr. Eperjes Eszter idézte meg a hely szellemét és mutatta be könyvcsodáikat.
Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy utunkon elkísért bennünket Tar Mihály dalénekes, népművelő, aki versek, dalok és kuruc nóták előadásával tette még hangulatosabbá együttlétünket.
Hasznos, érdekes és tanulságos összejövetel volt. S még nem szóltunk a hosszú, estébe nyúló beszélgetésekről, arról, hogy köztünk volt tiszteletbeli elnökünk, dr. Németh Ágnes, az író Németh László leánya, vagy hogy mindvégig kitüntetett jelenlétével és társaságával dr. Kozma Dezső kolozsvári irodalomtörténész professzor.
Nem fejezhetjük be ezt a talán kicsit hosszúra nyúlt beszámolót anélkül, hogy szóljunk az egyesületünket ért megtiszteltetésről is. A KITÁSZ tavalyi, Marosvásárhelyen tartott közgyűlése a 2012. évi KITÁSZ-díjat posztumusz Pávai Gyulának, a tagszervezetek közül pedig az aradi Kölcsey Egyesületnek ítélte.
Találkozunk jövőre Óbecsén, a Délvidéken.
Berecz Gábor, Fekete Károly