2022. június 30., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Önkormányzati tervek, pályázatok 

A mandátum közepéhez ért önkormányzati képviselők azon igyekeznek, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjanak, így párhuzamosan több tervet is készítettek, illetve különböző fázisban van ezek kivitelezése. Ezekről Dósa Sándor polgármester tájékoztatta lapunkat. 


Utcajavítás 

Nagy reményeket fűznek az Anghel Saligny programhoz, amelynek keretében két szakaszra osztott úthálózat infrastruktúra-felújítási tervét készítették el. Gyakorlatilag az első lépésben négy forgalmasabb utcát (Pap-szoros, Iskola, Kaszárnya, Festő), majd a következőben hat másik, kevésbé jelentős (jelenleg föld-)utat szeretnének teljesen leaszfaltozni, illetve a projekt szerint elkészíteni a lefolyót és kapubejáratokat. Az előbbi értéke 6,3 millió, az utóbbié pedig 7,3 millió lej. Megyei szinten elfogadták a tervet, így arra várnak, hogy az országos pályázatkezelők is jóváhagyják, majd ezt követően finanszírozzák a kivitelezést is. 

A régi égőket LED-es világítótestekre cserélnék


Sportteremépítés 

A polgármesteri hivatal az Országos Beruházási Alaphoz (CNI) pályázott egy iskolai sportterem építésének a támogatására. Az intézmény elfogadta a pályázatot, azonban, mivel a rendelkezésre bocsátott terület fekvése nem teszi lehetővé, hogy a CNI által ajánlott típusépületet húzzák fel, a hivatal egy újnak a tervét kellett megrendelje, a kivitelezése folyamatban van. A közművesítéssel együtt az önrészből állják a költségeket, az épület mintegy 7 millió lejbe kerül, ennek a kb. 5-7%-a az önrész. A polgármester szerint szükség van a sportteremre, ugyanis az iskolának nincs, és nagy az igény a sportolásra. Természetesen az órák után a községbeli fiatalok is használhatják majd a többféle labdajátékra alkalmas mintegy 700 négyzetméteres termet. 


Múzeumbővítés 

Már 2018-ban pályáztak a polgármesteri hivataltól nem messze levő helyi múzeum (egy több mint 100 éves, hagyományosan épített ház) épületének a felújítására. A jóváhagyás óta viszont megdrágultak az építőanyagok, és újabb kataszteri felmérést is igényeltek, emiatt továbbra is késik ennek a kivitelezése. Az épület pincéjét tennék rendbe, ahol kézműves- foglalkozásokat szerveznének, illetve az udvaron a téglavetést, a kádárszakmát és a gyapjúfeldolgozást mint hagyományos kibédi mesterséget mutatnák majd be, miután megnyitnák a felújított épületet. A beruházás 100.000 lejbe kerülne, megvalósítását az Országos Beruházási Alap (CNI) támogatja. 

Bővítenék a helyi múzeum épületét


Környezetvédelmi pályázatok 

A polgármesteri hivatal a Környezetvédelmi Alaphoz pályázott a székház energetikai hatékonyságának feljavítására. A megnyert pályázat szerint a szaktárca 1,6 millió lejt szán az épület fűtéstechnikájának az átalakítására, valamint a nyílászárók cseréjére, más belső korszerűsítésre. Várhatóan az idén hozzáfognak a munkálatokhoz. Szintén a Környezetvédelmi Alap támogatná a közvilágítás modernizálását. A 630.000 lejből a településen a régi égőket LED-es világítótestekre cserélnék. Ennek a pályázatnak az eredményéről még nem értesítették a polgármesteri hivatalt. 


Híd program

A Norvég Alap támogatja a Híd elnevezésű projektet, amelynek köszönhetően korszerűsítik a Küküllőn túli roma negyed felé vezető utat. Folyamatban van a tervezés, amelynek a kivitelezésére 108.000 lej támogatást nyert a község. 


IT-fejlesztés

A vidékfejlesztési program (PNDR) támogatásának köszönhetően nemsokára mintegy 10.000 euró, azaz 440.000 lej értékben a helyi iskolának kilenc interaktív táblát, minden tanárnak laptopot és az összes diáknak táblagépet vásárolhatnak, illetve ebben az összegben az informatikai rendszer felújítása is szerepel. A polgármesteri hivatal megkötötte a kivitelezési szerződést, így amikor átutalják a pénzösszeget, meg is vásárolhatják az említett felszereléseket. 

Dósa Sándor


A felújított református templom újjászentelésére készülnek 

Maros megye egyik legértékesebb hangszerének, a Bodor Péter ezermester által készített orgonának otthont adó kibédi református templomot 2018–2019-ben renoválták, és azt tervezték, hogy az épületet fennállása 200. évfordulója alkalmából újjászentelik, azonban a világjárvány áthúzta a számításokat, így az egyházközség arra készül, hogy az idén a tervezettnél még nagyobb szabású ünnepségen avassák fel a megújult templomot. Az egyházi életről Prázsmári Krisztina kántornő számolt be lapunknak. 

Az 1820–1821 között épült templom újjászentelését 2020 május 20-a körülre tervezték, azonban az esemény a világjárvány miatt elmaradt. Az idén a magyar református egység napját tűzték volna ki, azonban az Erdélyi Református Egyházkerület május 19–21. között Gyulafehérváron nagyszabású eseményt rendez, így még nem jelöltek ki ünnepnapot a kibédi templom újraszentelésére. Az biztos, hogy a falu apraja-nagyját megmozgatják, ugyanis kevés kivétellel (néhány adventista, baptista és evangélikus, valamint katolikus) a legtöbben reformátusok. Az egyházközséghez is jelenleg 1100 lélek tartozik, ami jó gyülekezetnek számít. Bár az egyházi életet is „átírta” a világjárvány, a korlátozások feloldásával igyekeznek visszatérni a régi kerékvágásba. 

Az idén 12 gyerek konfirmált, ami az utóbbi évekhez viszonyítva szép létszám. Korlátozások nélkül folytathatták a templomdíszítést és a húsvéti faállítást a fiatalok. Az a szokás ugyanis, hogy a szülők és a konfirmálandóknál fiatalabbak feldíszítik a templomot, majd akik konfirmálnak, virágvasárnapon húsvéti fát állítanak a „kiszemelt lány” háztetőjére. (Sz.m.: A Felső-Maros mentén a kapukra helyezik ki.) Jó volt látni, hogy van, aki még éltesse a hagyományt – mondta a kántornő. 

Fotók: Nagy Tibor


Az egyházi életben jelentős szerepe van a helyi nőszervezetnek. Mintegy két hete süteményt vittek a marosvásárhelyi református idősotthonba. Tartottak körzeti világimanapi szolgálatot is. A vallásórákat ismét személyes találkozások alkalmával tarthatják a gyülekezeti házban. Újraindult a kórus is. Jelenleg 15 taggal próbálják a régi repertoárt, és sikerült különböző egyházmegyei rendezvényen részt venni. Szintén jó hír, hogy a 2016-tól folyamatos hangszeroktatás is újraindult. Jelenleg 13-an – nagyrészt nyolcadik osztályos tanulók – járnak gitározni. Legutóbb április 22-én Gyulakután egy ifjúsági találkozón lépett fel külön műsorral a gitárcsoport. Egyelőre az oktatási központban szünetel a délutáni oktatás, mert a foglalkoztatást vállaló két tanítónő gyereknevelési szabadságon van. Jó hír viszont, hogy az idén nyáron lesz gyerekbibliahét, ennek a programját pénteken ismertetik Marosvásárhelyen az egyházkerületi találkozón. Ez egy nagyon népszerű foglalkozás, amelyen nemcsak a községből vesznek részt, hanem még az otthon vakációzó gyerekek is be szoktak nevezni. A rendszeres rendezvények közül remélhetőleg az idén újra megszervezhetik a gyereknapot, és az ifjúsági csoporttal is folytatják a nyári kirándulássorozatot. Továbbá újraindítják az orgonahangversenyeket is, amelyeken korábban Molnár Tünde orgonaművész szólaltatta meg a renovált műemlék orgonát. 

A templom felújítása utánra tervezték a parókia renoválását. Hozzá is fogtak a munkálatokhoz, hiszen az 1850-ben épült lelkészi lakás igencsak javításra szorul. Sikerült beépíteni a tetőteret, a napokban fejezték be a földszintet (konyha, kamra átalakítását), majd következik a padló és a nyílászárók cseréje. Ezzel párhuzamosan nemrég vakolták le kívülről is az 1858-ban épített, azóta belülről felújított kántori lakást is. A tervek között szerepel még a templom karzati feljárójának, lépcsőjének a felújítása és a közel hathektáros temető bekerítése, ami a számítások szerint több mint 50.000 lejbe kerülne. 

Az új templomba új varrottas is készült (fotón). Karácsonykor láthatták először a hívők, azonban a kibédi népi hímzéses mintákkal kivarrt terítőt a gyülekezet mindenképpen az újjászentelésre szánta, így ezt a közkincset is várhatóan hivatalosan a tervezett ünnepségen veszi majd át az ünnepségen jelen levő közösség.