2020. július 13., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A templom jól látszik a főútról, nincs olyan tekintet, amely ne akadna meg rajta. De ha lassítunk, átmegyünk a Maros-hídon, s közelebbről is szemügyre vesszük a kaput, a tujafenyők szegélyezte bejáratot, akkor biztosak lehetünk, hogy e többségében ortodox vallásúak lakta hegyvidéki település ékszerdobozára, Isten házára bukkantunk, amelyet a 19. és 20 század mezsgyéjén építhettek. Mivel az iratok eltűntek, senki sem tudja pontosan az építés dátumát. Szemügyre vettük a templom külső falán lévő táblákat. A 2008. június elsejei keltezéssel ellátott táblán az olvasható, hogy a templomot az Úr 2005–2007 közötti esztendeiben Márton István plébános idején újították fel Duffek Tivadar belsőépítész tervei alapján, Fekete Béla és Fülöp Klára magyarországi mecénások, továbbá Bacîrcea Sándor gondnok, Tőkés István egyháztanácsos, valamint a hívek adományai és áldozatos munkája által. 

A bejárati ajtótól jobbra ez olvasható: Hálából 2019 májusában állították a gödeiek és leszármazottaik, akik nem itt születtek, de a szívük itt van. Alatta egy másik tábla, mellyel Kémenes Tamás gödei plébánosnak (1945-1966) hívei állítanak emléket. 

A templom belül is nagyon szép, megújultak a falak, új padlóburkolatot helyeztek el, kicserélték a bútorzatot, a gondozottság, a pontosság, az igényesség mindenütt tetten érhető. 

Bacîrcea Sándor tizenöt éve a katolikus egyház gondnoka. Elmondta, hogy a hívek példamutatóan kivették részüket a munkából, 25-30 ember vett részt a kalákában, ami nagyon szép szám, lévén, hogy a hívek száma 140 körüli, s közöttük vannak asszonyok és gyermekek is, utóbbiból egyre kevesebb. 

Egy éve Scheianu Ciprian József a plébános, Csíkszeredából, egy tízezer lelkes gyülekezetből került ide. A Zsil völgyében született, 2009-ben végezte a teológiát. 

– Gödén közel 150, Palotailván 70, Ratosnyán 30 hívem van. 

Nagyon kevesen vannak ahhoz képest, hogy milyen nagy létszámú gyülekezetben szolgáltam, ezért vigyázok minden hívemre. Azzal, hogy kicsi gyülekezetbe kerültem, valóra vált az álmom, ugyanis a kis gyülekezet kihívás, és szeretem megismerni a híveimet, örömmel vagyok köztük. Vasárnaponként megtelik a gödei templom, de nagy ünnepekkor állnak, és előfordul, hogy nem férnek be a templomba. A hétvégi házak tulajdonosai is szívesen járnak misére, amikor itt tartózkodnak. Mi mindenkit szeretettel várunk! – fogalmazott a plébános.