2018. november 13., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Azok számára, akik esetleg nem hallottak róla, vagy nem ismerik az egyesület tevékenységét, nagyon röviden összefoglalnánk, hogy 17 éve tevékenykedünk a szociális szféra területén.


A 2017-es év egyáltalán nem indult zökkenőmentesen.
Azok számára, akik esetleg nem hallottak róla, vagy nem ismerik az egyesület tevékenységét, nagyon röviden összefoglalnánk, hogy 17 éve tevékenykedünk a szociális szféra területén. Fogyatékkal élőkkel, krónikus betegekkel, valamint hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel foglalkozunk. Igyekszünk nem csak a fogyatékkal élőkre fókuszálni, hanem a családot mint egészet segítjük. Külön gondot fordítunk a beteggondozókra. Mindezt tesszük nem csak programjaink által, hanem állandó irodai szolgálatunkkal is, amely jogi, adminisztrációs, illetve pszichológiai tanácsadást biztosít jogosultjaink számára, és mindazoknak, akik segítségünket igénylik, függetlenül attól, hogy egyesületünkhöz tartoznak vagy sem. Igyekszünk nevünkhöz híven – HIFA-Románia Segítség Mindenkinek – szolgálni.
Akkreditált szolgáltatásaink nem csak azt teszik lehetővé, hogy könnyebben és egyszerre sok helyre tudjunk pályázatokat benyújtani, hanem széles körű programokat biztosít jogosultjaink számára. Hetente szervezünk kézműveskört. A fogyatékkal élők által készített munkákat kiállítjuk, illetve értékesítjük, adományok ellenében, egyesületünk központi irodájában, az Enescu utca 2. szám alatt. Az így befolyt összeg biztosítja az állandó munkához szükséges alapanyagot, kontinuitást. Továbbá működik sakk-kör, irodalmi kör, pszichológiai és jogi tanácsadás, ami jogosultjaink rendelkezésére áll mind egyéni, mind családi formában, továbbá hétvégeken lelki napot tartunk jogosultjainknak a Fraternitás mozgalom keretében, melynek mottója: a beteg legyen a beteg apostola. 
Egyesületünk tánccsoportja, a BB DANCE idén júniustól alakult újra, hiszen néhányukat az élet más feladatokra hívott. Őket kellett pótolnunk új táncosokkal. A feladat nem bizonyult könnyűnek. A nyár folyamán sikerült megtalálnunk azokat az új táncosokat, akik a megmaradt régiekkel öt párt alkotnak, és akik az idén Somodi Katalin tánctanár és pontozóbíró segítségével készen állnak elkápráztatni bájukkal, tudásukkal és kecsességükkel a nézőket. Október 7-én volt az első fellépésük a Maros Művészegyüttes dísztermében, az Olympicus Kupa alkalmával. Újabb fellépésekre készülnek novemberben és decemberben.
Mindannyian tudjuk, hogy ez az év egyáltalán nem kedvezett a szociális szférában tevékenykedő szervezeteknek. Tavasszal közös összefogással meghúztuk a vészharangot, igyekezvén felkelteni nemcsak a hatóságok, de a közvélemény, közösség figyelmét is. Külön dicséretre méltó az az összefogás, amelyről tanúbizonyságot tett a Maros megyei szociális szférában tevékenykedő nemkormányzati szervezetek zöme, hiszen a megoldások keresése nem önös érdekből, hanem jogosultjaink, a rászorulók kiszolgálása, megsegítése érdekében vált fontossá és nélkülözhetetlenné. Részt vettünk a harcban saját, de más szervezetekért, kollégákért, jogosultakért – akiknek jelene és jövője mindannyiunk számára egyaránt fontos.
Ebben az időszakban egyesületünk is szembe kellett nézzen azzal a kilátástalan helyzettel, hogy nem tudta többéves szolgáltatását folyamatosan biztosítani, ugyanis az első öt hónapban nem tudott 54 nehéz helyzetben élő családnak élelmiszercsomagot adni. 
Egyesületünk, mint minden nemkormányzati szervezet, leginkább pályázatokból él. Vannak más jövedelemforrásaink is, azonban annyira csekélyek, hogy önmagukban nem tudnák biztosítani az egyesület működését. 
Ebben az évben sikerült megvalósítanunk egy rég dédelgetett vágyunkat. Évek óta szerettünk volna biztosítani jogosultjaink számára egy krízisintervenciós csoportot, amely a rászoruló családok segítségére siet minden olyan helyzetben, amikor erre szükség van. Sikerült alkalmaznunk két beteggondozót, akik látogatják a családokat, besegítenek a takarításba, felvigyázásba, ügyintézésbe, számlafizetésbe, alapápolásba, akadálymentes szállításba és bármibe, amihez a segítségüket igénylik.
Igyekszünk azonban nem csak a bajra és gondra, hanem az örömre is fókuszálni, olyan kulturális programokat, sportrendezvényeket szervezve jogosultjainknak, ahol kikapcsolódhatnak, kapcsolatokat teremthetnek, ismerkedhetnek, kiléphetnek a rutinból. Ezt a célt szolgálja az immáron 18. alkalommal megszervezett Fraternitás táborunk Szelterszen, amelynek célja a közösség megtartó erejének megismerése, a lelki egyensúly kialakítása és fejlesztése a hit útján.
Mindez nem lett volna lehetséges azok nélkül a pályázati lehetőségek nélkül, amelyeket sikeresen megpályáztunk. A következő területeken nyújtottunk be pályázatokat: szociális, kulturális, sport, működés, irodafenntartás, családok élelmiszerrel való támogatása, a negyedévenként megjelenő HIFA RO-Info kiadvány nyomtatása, tábor szervezése és levezetése, tánccsoport működtetése, a Tanuljunk másként: Interaktív szigetek – Milyen fogyatékkal élni? programunk. 
Az egyik legfontosabb, amit az idén szintén sikerül megvalósítani: egy jobb autó vásárlása az egyesületnek, amellyel akadálymentes szállítást biztosíthatunk tánccsoportunk mozgássérült tagjainak, jogosultjainknak, illetve minden olyan személynek, aki segítségünket igényli. 
Akik mellettünk álltak pályázatok útján, hogy segíthessünk és jó munkát végezhessünk: Bethlen Gábor Alap, Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei Tanács, ROMGAZ RT., Communitas Alapítvány, AJPIS. 
A pályázatokból befolyt összegek segítettek az egyesület működtetésében, az iroda fenntartásában, alkalmazottaink bérének kifizetésében, szolgáltatásaink és programjaink szervezésében és bővítésében, céljaink megvalósításában.
Simon Judit elnök