2019. augusztus 21., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szombat délelőtt tartalmas és szórakoztató rendezvényen osztották ki a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Mákvirág-, Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjait a romániai és nemzetközi tantárgyversenyeken, művelődési és sportvetélkedőkön kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolás diákoknak.

Vásárhelyi díjazottak (Fotó: Bodolai Gyöngyi)


Szombat délelőtt tartalmas és szórakoztató rendezvényen osztották ki a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Mákvirág-, Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjait a romániai és nemzetközi tantárgyversenyeken, művelődési és sportvetélkedőkön kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolás diákoknak. A szovátai Teleki Oktatási Központban rendezett ünnepségen Apáczai-díjjal ismerték el azoknak a közoktatásban dolgozó vagy onnan nyugdíjba ment pedagógusoknak a munkáját, akik önálló kötettel vagy tudományos szaklapban közölt tanulmánnyal pályáztak a kétévenként elnyerhető díjra.

A résztvevőket a Szózat elhangzása után Szőcs Domokos, a Közoktatási Minisztérium Nemzeti Kisebbségi Főosztályának vezérigazgatója és Burus Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke köszöntötte.

„A tanár munkája révén híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” A jövő hídemberei, a hídember-pedagógusok, azaz a hídemberteremtők eredményeinek elismeréséről szól a mai nap, idézte Nikosz Kazandzákisz görög író, filozófus (a Zorba, a görög szerzőjének) szavait Szolláth Hunor műsorvezető, a TOK oktatási és kulturális igazgatója. Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, s a tudományos munka egyben hazafias kötelesség is a kis nemzetek számára, hisz ez az egyetlen terep, ahol a nagy nemzetekkel felvehetik a versenyt – hangzottak el Szentgyörgyi Albert szavai az Apáczai-díj felvezetőjében. A pedagógusszövetség fontos céljai között szerepel, hogy a közoktatásban dolgozók oktató-nevelő vagy kutatómunkáját bátorítsa és a kiemelkedő eredmények díjazásával további munkára ösztönözze a romániai magyar pedagógusokat. Ezt szolgálja a kétévente kiosztott Apáczai-díj, amelynek az idén aranyfokozatú kitüntetettjei is vannak. Az RMPSZ Tudományos Tanácsához 2012-ben 39 pályamunka érkezett. Ebből a gazdag termésből kellett válogatni – mondta Péter Sándor, a tanács elnöke. A megmérettetésre jelentkező szerzőkön kívül még sok olyan pedagógus van, akik nem merik vállalni, hogy pályázzanak, holott megjelent vagy a fiókban lapuló tudományos munkáik vannak – tette hozzá. Majd ismertette, hogy a Sántha Csaba ezüst kisplasztikájából, a sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból álló díjat az alapítástól (2004) 18-an kapták meg, hatan pedig már az ezüst- és ketten az aranyfokozatot is, 33-an pedig dicséretben részesültek.

2012-ben a Tudományos Tanács aranyfokozatát Bencze Mihály, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium matematikatanára nyerte el két matematikai szakmunkájáért. A másik kitüntetett Gaál György Elemér, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum nyugalmazott angol- és magyartanára a Kolozsvár – Történelmi városkalauz című könyvéért. Az ezüstfokozat nyertesei: Olosz József, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium nyugalmazott tanára (Egyenletek – I. megoldási módszerek; II. feladatgyűjtemény) és József Álmos, a Székely Mikó Kollégium nyugalmazott tanára (Sepsiszentgyörgy képes története). Az Apáczai-díj első fokozatának idei kitüntetettjei: Ambrus Tünde (csíkszeredai Johannes Kájoni Közgazdasági Szakközépiskola) Székely falutízesek – Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete; Borcsa János (szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola) Értékkeresők – értékalkotók; Orbán Zsolt (Márton Áron Gimnázium) és Bicsok Zoltán (csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola) „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” – Történelmi családok kastélyai Erdélyben; Zsidó Ferenc (székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont) A múlt kisajátítása; Balázs Lajos (Sapientia EMTE Csíkszereda) Amikor az ember nincs es ezen a világon – Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson.

Marosvásárhelyről Borsos Szabolcs, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára vehette át a rangos díjat A kreatív gondolkodás lehetősége; Határkérdések a kudarc fogalmáról című munkájáért. Tízen részesültek dicséretben és kilencen kaptak elismerő oklevelet.

A kitüntetettek nevében Szabó Kálmán Attila mondott köszönetet, játszott klarinéton és szavalta el saját költeményét.

Az ünnepség fénypontja a Mákvirág-díjak kiosztása volt. A díj alapítása egybefonódik a szövetség múltjával, első elnökének és örökös tiszteletbeli elnökének, Lászlófy Pálnak a pedagógusi tevékenységével. Irányítása alatt, gondoskodásának köszönhetően sok száz mákvirág pattant ki magvából, nőtt fel és virágzott a szövetség, a romániai magyar közoktatási rendszer kertjében – hangzott el a felvezetőben. A „kertészi” munkájáért egy kiskapával megjutalmazott Lászlófy Pál a díjazottakról készült terebélyes fa előtt mondta el, hogy vannak olyan diákok, akik négy éven át a legjobbak voltak, s akiket a díj gyémántfokozatával tüntettek ki. Lévén a XII. osztályban elért teljesítményről szó, a díjazottak már egyetemi hallgatók, ezért sokan nem vehették át személyesen az elismerést. Maros megyéből Gyéresi Hunor-András kapta meg a Mákvirág-díj gyémántfokozatát öt társa mellett, akik ismert erdélyi középiskolák végzősei. Összesen 14 tavaly végzett diákot tüntettek ki a bronz-, ezüst- és aranyfokozattal. A mostani XII.-esek közül 15-öt díjaztak, Kiss Anna, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulója aranyfokozatú Mákvirág-díjat kapott. A X. osztályban elért eredményeiért 13 diák részesült elismerésben, Megyesfalvi Botond, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulója ezüstfokozatú díjat vehetett át. A bronzdíjat elnyert 14 tanuló között van Kucsván Zsolt Levente (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), aki IX. osztályban elért eredményeiért kapta az elismerést.

Az RMPSZ kétévente Bolyai Farkas-díjjal jutalmazza a matematika és Kós Károly-díjjal a magyar nyelv és irodalom valamint az anyanyelvápolás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolásokat. A Kós Károly-díjat Virág Erzsébet adta át a négy legtöbb pontot szerzett tanulónak. A Bolyai Farkas-díjat Szász Zoltán nyújtotta át. A XII. osztályt végzettek közül Gyéresi Hunor, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt diákja kapta az elismerést.

Mint minden évben, a Mákvirág-díjasok az idén is jutalomtáborozáson vettek részt, amely jó alkalom volt az ismerkedésre, Szovátának és környékének a megismerésére, s arra, hogy értékes útravaló birtokában térjenek vissza iskolájukba. A táborozás alatt műsorral készültek fel az ünnepségre, amelyen azt bizonyították, hogy a tanulás mellett a versmondásban és a zenélésben is tehetségesek. A díjkiosztó meglepetése volt, hogy mosdótálakkal, pléhtálakkal, homokkal töltött palackokkal, dobokkal és cintányé-rokkal varázsoltak zenét Turcza Hunor irányítása nyomán. A rendezvényen a csíkszeredai Codex együttes humoros, kedves és felemelő játéka szórakoztatta a résztvevőket.

Mákvirág-díjak:

IX. osztály, bronzdíjasok: Kovács Henrietta (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad); Szekeres Ilma (Andrei Mureşanu Főgimnázium, Beszterce); Kovács Péter Róbert (Horváth János Elméleti Líceum, Margitta); Marosi Bíborka (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó); Banica Anna-Mária (Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest); Szakács Anita (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed); Székely Attila (Salamon Ernő Főgimnázium, Gyergyószentmiklós); Takács Emőke (Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda); Szász Boglárka (Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót); Kucsván Zsolt-Levente (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely); Hozdik Mirjám Brigitta (Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget); Heidenhoffer Erhard (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti); Szilágyi-Benedek Beáta (Simion Barniţiu Főgimnázium, Szilágysomlyó); Fodor Zsófia (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár)

X. osztály, bronzdíjasok: Farkas-Páll Kristóf (Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad); Bodosi Noémi (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó); Kováts Rita (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed); Tamási Tímea (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda); Sallai Eliza (Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár)

Ezüstdíjasok: Gulyás Beatrix (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad); Móriczi Renáta (Andrei Mureşanu Főgimnázium, Beszterce); Antal András-Antal (Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest); Fülöp Andrea (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely); Megyesfalvi Botond (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely); Dancu Júlia-Suzana (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti); István Zsuzsanna (Silvania Főgimnázium, Zilah); Szabó Ágota Hella (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár)

XI. osztály, bronzdíjasok: Oláh Mátyás (Horváth János Elméleti Líceum, Margitta); Stojka Tímea (Református Kollégium, Kolozsvár); Kassay Bernadett (Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget); Komsa Tamás (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti); Máté Brigitta (Silvania Főgimnázium, Zilah)

Ezüstdíjasok: Smeu Júlia (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad); Lestyán Attila (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely)

Aranydíjasok: Pop Rebeka (Andrei Mureşanu Főgimnázium, Beszterce); Iani András (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó); Lingvay Dániel (Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest); Maxim Róbert (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed); Kajántó Sándor (Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely); Szabó Tímea-Magdolna (Téglás Gábor Iskolacsoport, Déva); Kiss Anna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely); Virginás-Tar Ágnes (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár)

XII. osztály, bronzdíjasok: Szegedi Júlia Ágnes (Református Kollégium, Kolozsvár); Pongrácz Lajos-Levente (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)

Ezüstdíjasok: Tót Evelyn (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad); Makkai Tamara-Csilla (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár)

Aranydíjasok: Rémán Izabella (Andrei Mureşanu Főgimnázium, Beszterce); Bíró Árpád Levente (Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad); Budai Kinga (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely); Beres Katalin (Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget)

Gyémántdíjasok: Komán Zsombor (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó); Veress Szabolcs (Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest); Vincze Éva-Boglárka (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed); Dobos Annamária (Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr); Gyéresi Hunor-András (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely); Vadas Henrietta (Simion Barniţiu Főgimnázium, Szilágysomlyó)

Bolyai Farkas-díjak:

IX. osztály: Juhos Attila (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy)

X. osztály: Rétyi Dorottya (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda)

XI. osztály: Kajántó Sándor (Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely)

XII. osztály: Gyéresi Hunor (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely)

Kós Károly-díjak:

X. osztály: Balogh Zsuzsa (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely)

XI. osztály: Kelemen Fruzsina (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy)

XII. osztály: Bíró Árpád Levente (Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad)