2020. július 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bővül a polgármesteri hivatal épülete 

200.000 lejt különített el a helyi tanács a koronavírus-járvány megelőzésére. A kiadásokat a kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésére előirányzott tételből fedezik. Ebből elsősorban fertőtlenítőszereket, fertőtlenítőszert szóró felszerelést vásároltak nemcsak a polgármesteri hivatalba, hanem az iskolákba is, ahova június elsejétől a nyolcadik osztályosok járnak. Ennél nagyobb galibát okozott a polgármesteri hivatal amúgy is szűkös helyiségeinek az elosztása. Mivel meg kellett oldani a biztonságos ügyfélfogadást, szükség volt a bővítésre. A hivatal épülete melletti, pályázati pénzből felhúzott egykori turisztikai információs iroda földszintjén irodahelyiségeket létesítettek a polgármesteri hivatal számára, az épület padlásán pedig gyűléstermet alakítottak ki a helyi tanácsnak. A korábbi tanácsteremben lesz az esketőiroda. Így lehetővé vált, hogy kevesebben dolgozzanak a hivatal épületében. Nemsokára befejezik az udvaron levő garázsokat, ezeket összekötik az egykori turisztikai információs iroda épületével. A garázsokban helyet kap a komplex munkagép, az iskolabusz és a tűzoltóautó, az utóbbi vízcsappal ellátott helyiségben, így bevetésre készen tárolják. 

A polgármesteri hivatal megvásárolta az említett épületegyüttes és a kultúrotthon közötti ingatlant. A régi házat, amelynek tulajdonosa nemrég elhunyt, a telekkel együtt megvették. Az épületet lebontják, és az iskola, a kultúrotthon és a polgármesteri hivatal által körbezárt téren parkot alakítanak ki. 

Készül a tanácsterem

Fotó: Nagy Tibor


Egyházi élet a vírusjárvány idején 

Alig egy éve került a körtvélyfájai református gyülekezet élére Jári Zsolt fiatal, maros-hévízi születésű lelkipásztor, aki korábban a Hargita megyei Bágyon szolgált. Nagy volt a kihívás, hiszen a tavaly ősszel nyugdíjba ment Szász Attila esperes helyét kellett átvennie, aki évekig meghatározta nemcsak a közösség, hanem az egyházközség életét is. Nyolcan pályáztak a megüresedett helyre, Zsoltnak sikerült, így 2019. április elsejétől a körtvélyfájai gyülekezetet szolgálja. Elég idő ahhoz, hogy rálátása legyen a hosszú távú teendőkre, a közösség megismeréséhez pedig kevés. A lelkész lapunknak is beszámolt munkájáról, amelyet a vírusjárvány miatt is át kellett egy kicsit rendeznie. 

– Nemcsak a lelkész helyét kellett betölteni, hanem az új kántorét is, ugyanis Szász Attila esperes úr felesége, Annamária volt a kántor. Kántorunk csak tavaly novembertől van, tehát a zenei élet is szünetelt. Mint köztudott, a körtvélyfájai gyülekezetben kórus is volt, amelyet Annamária vezetett. Az új kántorunk hozzálátott e hagyomány felélesztéséhez, de a vírusjárvány egyelőre áthúzta a számításainkat. A rendszeresen, évente Szentháromság vasárnapján szervezett hagyományos kórustalálkozót, amelynek a körtvélyfájai közösség adott otthont, tavaly Marosfelfaluban tartották meg, az idén szerettük volna újra itthon megszervezni, de a járvány miatt sajnos ez is elmarad. Reméljük, sikerül mindezt újraéleszteni.

Nagyon jó ifjúsági közösséget találtam Körtvélyfáján. Hetente egyszer ifjúsági bibliaórát tartunk. Voltunk a fiatalokkal Debrecenben, a Csillagpont református ifjúsági találkozón, ez fellelkesítette őket, szívesen jönnek a tevékenységekre. Újdonságként tartunk gyerek-istentiszteleteket. Nyolc önkéntes anyuka – köztük pedagógus, óvónő, vallástanárnő és mások – vállalta, hogy párhuzamosan a vasárnapi istentisztelettel, a gyülekezeti házban gyerekeknek liturgikus foglalkozást tartanak. Ennek alapja a Children Worship módszertan. Azért kezdeményeztem ezt a foglalkozást, mert abban a családban, ahol kisgyerek van, rendszerint az istentisztelet idején valaki otthon maradt felügyelni. Így mindenki eljöhet, együtt lehet a család. Kéthavonta kerül sor erre a szolgálatra, amelyen rendszerint 10–15 kisgyerekes család vesz részt. A feleségem, Ady Ágota az édesanyáknak indított el egy csoportot. Hetente egyszer – szintén magyarországi liturgikus vezérfonalat követve –, egy adott témát feldolgozva tartanak egyházi jellegű találkozókat, ilyenkor a gyereknevelésről és bármi más hasonló témáról is szó esik. Szintén újdonság az a hitmélyítő sorozat – a vírusjárvány miatt felfüggesztettük –, aminek keretében két csoportban nyugdíjasokkal és munkaviszonyban levő felnőttekkel vasárnaponként találkoztunk és alapvető keresztény témákat vitattunk meg. Többek között arról beszélgettünk, hogy mit jelent kereszténynek, reformátusnak lenni, miként értelmezhető a mai világban a Szentírás üzenete, hogyan tudunk keresztényi értékrend szerint élni stb. Meghívott előadóink is voltak, nyugdíjas vagy ifjúsági lelkészek, a magyar-ózdi rehabilitációs központ munkatársai stb. Egyelőre felfüggesztették ugyan, de hetente kétszer az óvodában is sikerült vallásórát tartani, amit mindig nagy érdeklődéssel követtek a gyerekek. 

Elindítottuk az ún. 20 plusz bibliaórákat, olyan fiataloknak, akik befejezték középiskolai tanulmányaikat, de még nem alapítottak családot. Egy gyülekezeti tagunk önkéntesen szervezi ezeket a találkozókat. Az együttlét célja a közösségépítés is, ugyanis a különböző vallási témák felvetése, vitája mellett alkalom van találkozni, megnyílni, beszélgetni, véleményt formálni közösségi kérdésekben. 

Természetesen bekapcsolódtunk az egyházmegyei életbe is. Gyülekezetünk tagjai részt vettek a szovátai országos presbiterképző tanfolyamon, jelen voltak Bonyhán az országos nőszövetségi találkozón – mondta Jári Zsolt lelkipásztor, majd hozzátette, az is kihívás számára, hogy az 1147 lelket számláló gyülekezet alig 10%-a rendszeres templomlátogató. Utcánként, presbiterenként 20 körzetre osztották fel az egyházközséget. Elkezdődtek a családlátogatások, nyolc körzetbe jutottak el, a vírusjárvány szakította meg, de igyekszik minden családhoz eljutni, és mindenkit az egyházi életbe való bekapcsolódásra ösztönözni. A járvány alatt a Zoom applikáció segítségével tartják a kátéórákat, a gyülekezeti bibliaórát. A vasárnapi istentiszteletet az egyházközség Facebook-oldalán élőben közvetítették. Most, hogy megengedték a kültéri gyülekezést, rögzítik az istentiszteletet, és az említett oldalon teszik közzé. Tudomása szerint a konfirmációt pünkösdre, azaz június első hétvégéjére halasztották, de a járványveszély miatti óvintézkedések okán megtörténhet, hogy ez is elmarad, így vagy az új kenyér (augusztus 20.) vagy a reformáció ünnepén (október 31.) lesz. 

Azt is megtudtuk, hogy a Kőszikla Ifjúsági Egyesület működteti a parókiával szembeni egykori óvoda épületét, amely visszakerült az egyház tulajdonába. Tavaly az ifjúsági szervezettel közösen gyermeknapot, a Kőszikla Magyarpéterlakán ifjúsági tábort szervezett, ahol több mint 100 gyerek vett részt. 

Minden év elején a községben működő civil szervezetek, a polgármesteri hivatal, az RMDSZ helyi szervezete egyeztet a kulturális és egyéb jellegű eseményeket illetően, hogy ne legyen átfedés, ugyanakkor jó alkalom az együttműködésre. Jári Zsolt kifejtette, közösségépítő tevékenysége nemcsak az egyházközségre korlátozódik, szívesen részt vesz más szervezetek, az önkormányzat által kezdeményezett rendezvényeken is. 

Zenés áhítat gyerekeknek


Elkészült a Szászrégen – Marosvásárhely közötti kerékpárút egy része 

A Borbély László fejlesztési miniszter által vezetett szaktárca pályázati kiírására még 2010-ben elkészült annak a kerékpárútnak a terve, amely Gernyeszeget Körtvélyfájával köti össze. Mivel a nyomvonalon levő terület akkor még nem volt az önkormányzat tulajdonában, nem sikerült megnyerni a támogatást. Az ötletről azonban nem mondtak le, és miután a terület átkerült a polgármesteri hivatalhoz, újra elővették. Tavaly decemberben térkövet vásárolt a hivatal, ebből az idén tavasszal létrehozták a nyomvonalat. Nemcsak a kerékpárosok, hanem a gyalogosok is használhatják ezt az utat, mivel a két község közötti európai út mentén nem volt járda, és nagyon sokan járnak gyalog a két település között. Még elmaradt a világítótestek kihelyezése – a vezetékek már a földbe kerültek –, és lesznek helyenként padok és fák is. Ezenkívül a péterlaki patak fölött, a főúttól 10 méterre egy újabb kis hidat építenek, ahol biztonságosan lehet majd közlekedni. 

Kolcsár Gyula polgármester elmondta, petelei kollégája felajánlotta, hogy folytatná a kerékpárutat a községe irányába, és azt sem tartja kizártnak, hogy Szászrégenig kiépítik alternatív közlekedési eszközként. A Maros menti LEADER egyesület vezetője szerint arra is pályázhatna Nagyernye és Marosszentgyörgy, hogy a másik irányba Marosvásárhelyig eljusson az út, és hosszú távon talán azon is lehetne gondolkodni, hogy a turis-táknak a Maros völgyéig húzódó kerékpárutat alakítsanak ki. Az első lépést Gernyeszegen megtették. 


Ivóvíz- és csatornahálózat Erdőcsinádon 

1,5 millió eurós beruházásként hamarosan hozzáfognak az erdőcsinádi ivóvíz- és csatornahálózat kiépítéséhez. Jelenleg a terveket láttamozzák a gyulafehérvári régióközpont igazgatóságán. A finanszírozási szerződést már megkötötték, várhatóan augusztusban kezdődik a munka. Az eredeti tervek szerint a munkálatokat már az idén szeptemberben be kellett volna fejezni, de egy évvel meghosszabbítják a határidőt. A terv szerint 380 háztáji gazdaságot csatlakoztathatnak a vezetékekre. Az ivóvizet Gernyeszegről szivattyúkkal nyomják át a csinádi dombra, ahol medencében tárolják, innen szabadeséssel jut el a fogyasztókhoz. A szennyvizet is szivattyúkkal juttatják el a Gernyeszegen levő hálózatba, onnan pedig a fővezetéken Sáromberkére. Az új környezetvédelmi szabályok szerint ugyanis tilos a településen új szennyvíztisztítókat építeni, ezt a megoldást kellett választani. 
Kapcsolódó cikkek: