2019. március 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Táncos lábú gyermekek és fiatalok teremtettek fergeteges hangulatot

vasárnap délután a hivatásos néptáncosok találkozójának gálaestje előtt a Nemzeti Színház előcsarnokában. Az eredetileg a Színház térre tervezett villámprodukció – amelyet az eső szorított be az épületbe – az I. Marosi Tánctalálkozó záróképe volt.

Fotó: Nagy Tibor

A „Mindig mindenhol táncos vagyok, nem csak a színpadon” jelmondatú rendezvényen tíz, gyermekek és fiatalok alkotta csoport vett részt, közöttük a Maros Művészegyüttes Napsugár utánpótlás csoportja, a maroskeresztúri Tipegők, a marosludasi Hajdina, a dicsőszentmártoni Kökényes, a nyárádszeredai Kis Bekecs, a Fehér megyei, bethlenszentmiklósi Csillagszeműek. Szász Béla főszervezőt a találkozó céljáról kérdeztük.

– A Székelyföld Napok keretében zajlott rendezvénnyel a néptáncos öntudatot, magatartást kívántuk elmélyíteni a gyermekekben, fiatalokban – mondta a fiatal táncoktató, aki maga is a Napsugár növendéke volt, és jelenleg a maroskeresztúri iskola és a marosvásárhelyi Református Kollégium diákjait tanítja a tanórák keretében néptáncra, valamint a keresztúri Tipegők három korcsoportját irányítja. Az első Marosi Tánctalálkozót a RITTE Egyesülettel közösen szervezte, az együttlét megvalósulásában a Tipegők is sokat segítettek.

Több mint háromezer néző

A jövő táncosnemzedékének megmutatkozása után a jelenlevők a színház nagytermébe vonultak, ahol nemsokára megkezdődött a XIV. Hivatásos Erdélyi Magyar Néptáncegyüttesek Találkozójának záró gálaelőadása. A telt házas közönséget elsőként Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója köszöntötte. Az intézményvezető a tapasztalatcserére, ismerkedésre, szakmai útbaigazításra lehetőséget nyújtó találkozó céljáról szólt, majd azt is kiemelte, hogy csütörtöktől vasárnapig – a gálaműsort is beleszámítva – több mint háromezer néző tekintette meg az öt együttes produkcióját. A továbbiakban Barabási Attila román kollégáit is üdvözölte, akik soha nem hiányoznak a magyar tagozat bemutatóiról.

A legnemesebb szakmák egyike

Ezt követően az est műsorvezetője, Ritziu Ilka Krisztina Brendus Rékát, a magyar kormány Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezető-helyettesét szólította a mikrofonhoz.

– Lételemünk a dal, a tánc apró gyermek korunk óta, mikor még a Lánc, lánc, eszterlánc játékunk adott okot az önfeledt nevetésre. A tánc és a dal végigkíséri életünket, és valójában semmi nem változik, életünk végéig játék marad számunkra, még azok számára is, akik nem puszta szórakozásként, hanem kőkemény szakmaként élik meg – hallhattuk Brendus Rékától, aki azt is megjegyezte, hogy a hivatásos táncosok azzal szoktak viccelődni, hogy igazán jó munkahelyük van, hiszen nem kell mást tenniük, mint „szépen eltáncolgatni, kurjongatva nótázni a nyugdíjig”, de ennél sokkal többről van szó. A politikus arra a hatalmas munkára, elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, amely a néptáncok bemutatását és továbbadását a legnemesebb szakmák közé emeli. Ezt a maga teljességében csak úgy lehet megfizetni, ha az egész közösség sajátjaként éli meg a néptánc, néphagyomány ápolását – tette hozzá Brendus Réka, aki beszéde végén azt kívánta a találkozón részt vett együtteseknek, hogy szívük, lelkük továbbra is ott legyen a színpadon.

Találkozás egy elfeledett értékrenddel

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke arról az összefogásról szólt, amely lehetővé tette a Székelyföld Napok, ezen belül pedig a néptánctalálkozó megszervezését.

Az öt együttes produkcióit a szakmai bizottság részéről Kutszegi Csaba operatőr, táncos, koreográfus, lapszerkesztő értékelte. Személyes hangvétellel indított beszédében elárulta, hogy gyermekkorától, amikor balett-táncos volt, főként a kortárs tánc állt közel hozzá, a néptánc világában csak „kirándulgat”, de egy-egy ilyen „kirándulás” alkalmával olyan értékrenddel szembesül, amelyet „talán már elfelejtettünk”. 

– Jobb lesz a tartásom, erősebb a gerincem, jobban jön a levegő. Meggyőződésem, hogy minden emberre így hat a néptánc, ha ez nem is tudatosul bennük – tette hozzá Kutszegi Csaba, majd rátért a tulajdonképpeni kiértékelésre. Elmondta, hogy bár a találkozó célja nem a rangsorolás volt, az öt produkció közül kiragyogott a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Örökség című előadása, amely a hagyományőrzés csodáját juttatta kifejezésre, egy archaikus világba kalauzolva el a nézőket. Kutszegi Csaba megbecsülendőnek, biztatandónak nevezte a Maros Művészegyüttes és az Udvarhely Táncműhely törekvését, azt, hogy „autentikus néptáncalapokra épülő, komplex színházi nyelven aktuális, bonyolult, sokrétű üzeneteket fogalmaznak meg”. A kiértékelő szerint ez egy nehezebb irányzat, amit azonban semmiképpen sem szabad elhanyagolni. A szakmai bizottság tagja a Háromszék Táncegyüttes és a Nagyvárad Táncegyüttes gyermekelőadásait is kiemelte, véleménye szerint a minőség a legmegbízhatóbban, legstabilabban ezekben a felnőtteket is megszólító, meglepően üde produkciókban mutatkozott meg.

– Megint úgy megyek majd innen haza, hogy sokáig, tartósan érlelgetem ezeket az élményeket – zárta értékelőjét Kutszegi Csaba.

„Ez az a hely…”

Az ünnepi beszédek után mind az öt táncegyüttes bemutatott egy 10-15 perces produkciót: a Háromszék Táncegyüttes a gyergyói hármast, az udvarhelyiek egy magyarózdi összeállítást, a nagyváradiak nagyecsedi cigánytáncokat, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes bukovinai székely, a Maros Művészegyüttes vajdaszentiványi táncokat. A Székelyföld Napokat évről évre életre hívó három megye képviselői – Borboly Csaba, Hargita, Tamás Sándor, Kovászna és Péter Ferenc, Maros megye tanácselnöke – a találkozó szervezőinek ajándékát nyújtották át az együtteseknek.

Tamás Sándor így fogalmazott: – Kell egy hely ezen a földön, ahol a mi ügyünk a legfontosabb, és ez a hely Székelyföld. 

Borboly Csaba hozzászólásában hangsúlyozta: – Székelyföld autonómiájának először fejben kell eldőlnie, kulturális téren már megvalósult, de itt nem szabad megállni, folytatni kell az építkezést. 

Az est utolsó perceiben az öt együttes közös tánccal varázsolta el közönségét. Produkciójukat tapssal kísérte a nagyérdemű. Amint az esten is elhangzott, jövőben Csíkszeredában találkoznak Erdély hivatásos magyar néptáncosai. 

Kapcsolódó cikkek:

Kincsek a folksufniból

2018-10-22 14:28:46 // Nagy Székely Ildikó

Dél-alföldi leányok és nők viselete,

Néptáncfotók a Nemzeti Színházban

2018-10-21 17:24:12 // Nagy Székely Ildikó

Népviseletben pompázó asszonyok, férfiak, fiatalok, táncospárok,

Hivatásos néptáncegyüttesek együttléte – Villámtáncban találkoztak

2018-10-18 16:00:43 // Nagy Székely Ildikó

A néptáncot hivatásként megélő tömeg teremtett különleges hangulatot csütörtökön délután a Színház t...