2019. február 18., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jellegzetessége, hogy nem egy főgerinc köré szerveződő hegytömb, hanem szélesebb területen a Maros völgyétől a Libán-hágóig terjed, északon a Kelemen-havasok, keleten a Gyergyói- és Maroshévízi-medence határolja. 


Jellegzetessége, hogy nem egy főgerinc köré szerveződő hegytömb, hanem szélesebb területen a Maros völgyétől a Libán-hágóig terjed, északon a Kelemen-havasok, keleten a Gyergyói- és Maroshévízi-medence határolja. Két főgerince van: az Észak-Görgény a Maros völgye és a Bucsin-tető közötti rész, amely két egykori vulkáni kúpot foglal magába, a Fancsalt (1681 m) és a  Nagymezőhavast (1777 m), míg a Dél-Görgénynek, amely a Bucsin és Libán-hágó között található, két jelentősebb egykori vulkáni alakzata a  Somlyó (1575 m) és a Délhegy (1695 m). A Görgényi-havasok a földtörténet harmadkorában keletkezett. A vulkánok megmaradt peremei szakadékos, meredek felszínt képeztek ki, melynek ormai uralják a vidéket. Az esővíz mély völgyeket ásott a lávás kőzetbe, melyen gyors vizű patakok, csermelyek zúdulnak alá. Gazdag a növény-  és az állatvilága. Átlagosan a hegyvidék 35-40 %-át borítja erdő, amely a legnagyobb arányban bükk- és fenyőerdő. 700-800 métertől felfelé már a tűlevelűek vannak többségben. Luc- és vörösfenyőből hatalmas, összefüggű erdők alakultak ki. A Görgény völgyében a vörösfenyő a legfontosabb tényező, de megtaláljuk itt a ritkaságszámba menő gyönyörű cirbolyafenyőt is, például a védett területté nyilvánított Barta- és Beles-tetőkön. A fennsíkok mezőin, hegyi tisztásokon gazdagon nőnek a vadvirágok. A magasabb domb- és hegyvidéken a tavaszi kikerics meg az őszi sáfrány virít nagy táblákban. A Küküllők közti fennsíkokon a tölgyerdők, fennebb a bükkösök dominálnak. Málnát, erdei szedret szinte mindenhol találunk, ahol erdőirtás volt. Védett növényei, mint pl. a tiszafenyő, a boldogasszony papucsa és a sárga tárnics gyérebben a Kárpátok más vidékein is megtalálhatók. A Görgényi-havasoknak nagyon gazdag és változatos az állatvilága, melyek nagy része védett. Ezek közül említésre méltó a barnamedve, a fekete medve, a kárpáti szarvas, a siketfajd, a vaddisznó, a farkas, a róka, a vadmacska, a nyest, a hiúz; az alsóbb övezetekben nagy számban él őz, mókus, borz, vadnyúl. A madarak közül gyakran találkozhatunk fajdkakassal, siketfajddal, uhuval, fakopánccsal, egerészölyvvel, fülesbagollyal, fülemilével, szirti sassal stb. 
Az alábbiakban néhány gyalogtúrát ajánlunk. A Görgényi-havasok némelyik útvonala kerékpárral is járható, a magasabb szakaszokon azonban a szekér- vagy traktorutakon nehezebben lehet haladni.  
 
Nagymezőhavas (1777 m) 
Szováta – Kis-Nyárád völgye – Nagymezőhavas 
A Görgényi-havasok legmagasabb csúcsa legkönnyebben Szovátáról érhető el. Megközelíthető még Vármezőről a Kis-Nyárád völgyén (kék pont), illetve a Bucsin-tetőről is, azonban, mivel az utóbbi két útvonal gyengén vagy egyáltalán nem jelzett szakaszokon is vezet, a járhatóbb változatot ajánljuk. A kék sávval jelzett turistaút Szováta központjából indul, majd a Patakmajor mellett a Sebes-patak völgyében levő fakitermelő utat kell követni. Mintegy 6 km után elhagyjuk a Mogyorósi sípályát, majd balra fordulva keskenyebb erdőkitermelő úton elérünk a sebesfői erdészházig. Innen következik egy kis kapaszkodó ritkás erdőben, helyenként a távolban megpillanthatjuk Szovátát. A tető alatt az útvonal találkozik a Cserepeskő, Dürgő ház irányából érkező piros ponttal jelzett úttal, majd borókásba érve haladunk tovább. Ajánlatos az ösvényt követni, mivel a tetőn több vadcsapás, mellékösvény is van, amelyek eltéríthetnek úti célunktól. A jelzéseket követve mintegy félórás gyaloglás után elérhetjük a csúcsot, miután jobb kéz felől elhagyunk egy magaslest. Érdemes a csúcs körül több helyen is körülnézni, mivel innen szép időben a Görgényi-havasok összes mellékgerince, csúcsa látható. 
A közepes nehézségű útvonal hossza 20 km, 1300 méteres szintkülönbséggel. Menetidő kb. 7 óra. Jelzés: kék sáv és a végén piros pont. 
Jód-mező (1150 m)
Ratosnya – Lisztes-bérc – Borta-tisztás – Szeles-tető – Jód-mező – Ruszu-mező – Ratosnya 
A Maros völgyéből leginkább ajánlott körút, amely akár szakaszonként is megtehető. Kiindulópont a Ratosnya községben levő Jód völgye. A völgyben levő jódtelepi  református templomot elhagyva balra a Lisztes (Pescoasa) erdőkitermelő úton – a sárga pontot követve – párhuzamosan haladunk a Maros völgyével. Mintegy 4 km után a Lisztes-szikla alá érünk. Az erdőkitermelő út az oldalgerinc alatt hirtelen jobbra fordul és lefelé tart. Az eltérőnél van egy másik út is, ami a szikla mögé vezet. A sárga pont a gerincélen folytatódik. Itt jelenleg erdőkitermelés folyik. Meredek, mintegy 400 méteres szintet kell leküzdenünk a szikláig. Megéri a fáradságot, mivel innen nagyszerű kilátás nyílik Ratosnyára és a Maros völgyére, illetve az Istenszékére is. Innen a gerincet kell követni. Az erdőben újra emelkedik az ösvény, majd eléri az 1062 méteren levő Lisztes-tetőt. Erdőn haladunk tovább, az út enyhén emelkedik, majd ereszkedik, de nagyobb szintkülönbséget már nem kell leküzdenünk. Az első kilátóhely a Barta-tetőn van, ahonnan már megpillanthatjuk a Kelemen-havasok főgerincét. Innen a sárga pont jelzés levezet a Jód völgyébe, ahol egy összedőlt hajdani vadászházhoz érünk (Német-ház), majd alig egy kilométert haladva jobbra egy erdőkitermelő út, majd szekér-út vezet fel a Ruszu völgyén a hasonló nevű mezőre. Akik folytatni szeretnék a gerincen az útvonalat, azok a Barta-tetőről a sárga csíkot követve haladhatnak az oldalgerincen. Nemsokára az út eléri a Széles-tetőt (1312 m), ahol feltűnik a piros kereszt jelzés is. Ezt követve nemsokára egy nyeregbe érünk, ahol több útjelző tábla is fogad. Ez a Jód-mező torka, illetve nyerge. Innen kék sávon jobbra fordulva leereszkedhetünk a Jód völgyébe és onnan Ratosnyára, míg ellentétes irányban Görgényüvegcsűrre érünk. Ha továbbmenve a gerincen a piros sávot követjük,  a szekérút elvezet a Jód-mezőre, ahonnan páratlan a kilátás, hiszen az egész Kelemen-gerinc elénk tárul. Utunk az erdő mellett halad, majd mintegy fél óra múlva egy erdőn áthaladva itt is kiérünk a Ruszu-mezőre, ahonnan a korábban említett sárga pontot követve jutunk le a Jód völgyébe és onnan vissza a Maros-völgyi községbe. Az erősebb fizikumú turisták a piros sávot folytatva egy kis emelkedőn át (Nagy-Égett kő vagy Cibles – 1219 m), majd a Pleşu-mezőt érintve Borzia-telepre érhetnek vissza. Az utóbbi szakaszt tapasztaltabb turis-táknak ajánljuk, mivel nagyrészt erdőben halad a helyenként gyengébben jelzett az ösvény, amelyről nem tanácsos letérni. 
A távolság miatt a hosszabb útvonal megtételét edzettebb turis-táknak ajánljuk. A Ratosnya – Borta-tető – Ruszu-mező (sárga pont jelzésű) út  12 km. A Jód völgyét megkerülő gerincútvonal hossza mintegy 30 km. A kevésbé jártasabbaknak tanácsos szakaszonként bejárni, akár a Jód völgyéből (gépkocsin is megkö- zelíthető) Ruszu-völgy aljától, illetve fordítva: a Német-ház – Borta-tető – Lisztes-bérc – Ratosnya szakaszokon, amelyek kényelmesen egy nap alatt bejárhatók. Legmagasabb szintkülönbség 900 m. 
A Jód-mezőt (fotó) elérhetjük Görgényüvegcsűrről is. A falu központjából indul kék sávval jelezett turistaút. A Nagy-Kásva-patak mentén levő erdőkitermelő utat követjük. Mintegy órás gyaloglás után néhány házhoz és egy útkereszteződéshez érünk. Jobbra a sárga pontot követve a Kis-ág-patakán a Korogána-mezőre, majd a Széles-tetőre mehetünk. Balra követnünk kell a kék sávot, a Nagy-ág mentén. Mielőtt elhagynánk az erdőkitermelő utat, lesz egy eltérő balra, de nem erre kell tartani. Nem sokkal ezután szekérút vezet a már említett Jód völgye torkában levő nyeregbe, ahonnan a piros sávot követve mehetünk a Jód-mezőig. A 8 kilométeres utat 3 óra alatt lehet megtenni, a szintkülönbség 650 méter. 
Fancsal-tető (1684 m)
Szalárd – Szalárd-völgy – Hólé-patak völgye – Fancsal-tető
A Maros völgye felől a Görgényi-havasok mélyébe vezető leghosszabb útvonalak egyike, amely a Szalárd völgyéből indul, és a kék keresztet követve szinte teljes egészében erdőkitermelő úton halad. Így egy része megtehető gépkocsival is. Az út állapotáról azonban érdemes előre érdeklődni, mert megtörténhet, hogy az erdőkitermelés miatt személygépkocsikkal helyenként nehezen járható szakaszok vannak. A Szalárd-patak völgyében haladva érünk el a Hólé nevű mellékvölgybe, amely gyakorlatilag a csúcs alá vezet. Innen meredek erdei ösvényen a piros sávval jelzett főgerincre érünk. Az 1555 méter magas nyeregből balra fordulunk, és folytatjuk a meredek kapaszkodót az 1684 méter magas Fancsal-tetőig, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre. Ha nem akarunk visszatérni azon az úton, amelyen feljutottunk, akkor a Fancsal-mezőn keresztül a kék sáv jelzés mentén a Kis-Göde völgyébe ereszkedhetünk le. Mintegy egyórás gyaloglással egy ösvény (szekérút) vezet le az erdőkitermelő útig, amely Nagy-Göde völgyébe és innen Gödemesterházára juttat el. Természetesen a községből indulva ezen a két völgyön érhető el a legrövidebben a Fancsal-tető. A Fancsal-tetőről a piros sávot követve a Buneaszán keresztül (1651 m) felérhetünk az Öreg-havasra (Bătrâna) 1634 m, ahol a kék sávot követve az út levezet Maroshévízre. A nehéz fokozatú útvonalakat, amennyiben az erdőkitermelő utat nem gépkocsival teszik meg, csak gyakorlottabbak járják be! Mindkét útvonal hossza 20, illetve 15 km, 1000 méteres szintkülönbséggel, 7 – 8 órás menetidővel. Ajánlatos két- vagy háromnaposra tervezni a túrát. 
Zászpás-tető (1278 m)
Nyágra – Schwartz-mező – Zászpás-tető – Nyágra 
Egyike a Maros völgyéből induló legnépszerűbb Görgény-völgyi útvonalaknak, amely akár fél nap alatt is megtehető. A sziklás csúcsról szép kilátás nyílik nemcsak a Kelemen-havasokra, de szép idő esetén akár a Vit-havas, a Csalhó, a Radnai egy része és a Hargita vonulata is megpillantható. A kék ponttal jelzett útvonal a nyágrai vasútállomás mellől indul, majd a Schwartz-patak mellett haladó fakitermelő úton jut ki a Schwartz-mezőre. Egy másik úton (ugyancsak kék pont), a Kádárok-patak mellett vezető erdőkitermelő úton is felérhetünk a Schwartz-mezőre. Innen a sárga háromszöget követve az erdőn keresztül meredek, rövid szakaszon juthatunk fel a csúcsra. Helyenként sziklákon is kell kapaszkodni, de az útvonal jól kiépített, odafigyeléssel  nem okoz nehézséget. Az 1278 méter magas szikla tetején érdemes többet időzni. Innen több útvonalon is vissza lehet térni a faluba. Visszatérve a Schwartz-mezőre, ezen áthaladva, egy erdőn keresztül elérjük a Kádár-mezőt. Mivel olyan szakaszt érintünk, ahol a vihar több fát döntött ki, nincsen jelzés. Mintegy 20 perc gyaloglás után  egy elágazáshoz érünk. Az egyik útvonal a völgybe vezet, majd onnan ismét az oldalgerincre, a felfelé tartó ösvényt kell követni. A Kádár-mezőről szekérút vezet a Hétmezőn keresztül Gödemesterházára. A mezőkről csodálatos kilátás nyílik a Kelemen-havasok főgerincére. A könnyebb útvonal hossza 12 km. 
 
Ajánló: Teleki Samu-teljesítménytúra
 
A rendezvényt azok számára ajánljuk, akik felvigyázott útvonalakon szeretnék megismerni a Görgényi-havasokat, ugyanis az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya az idén szeptember 23-án kilencedik alkalommal szervezi meg a nagy felfedezőről elnevezett teljesítménytúráját. A benevezőket pénteken, szeptember 22-én délután 6 órától fogadják Görgényüvegcsűrön. A Görgényi havasokban kijelölt 60, 40, 20, 10 km-es gyalogtúrák és az idén először egy 55 km-es biciklis túra szeptember 23-án, szombaton reggel 6 és 9 óra között indul a falu főteréről, majd a  résztvevők ugyanide érkeznek vissza.  Vasárnap, szeptember 24-én a nagy utazóra, Teleki Samura emlékeznek kisebb túrákkal, emlékhelyek (görgényszentimrei kastély és kastélypark, Rákóczi-kápolna, Mocsárerdő, sáromberki Teleki-kastély, kripta és falumúzeum) meglátogatásával. Szombaton reggel 7 órakor autóbusz indul Marosvásárhelyről Üvegcsűrre, este 7-kor pedig vissza. Helyfoglalás a 0749-071453-as telefonszámon. Bővebb információk a szervezőktől: Pánczél Tibor: a 0755-052-774-es (tpanczel@gmail.com) és Dósa László: a 0742 132-911-es telefonszámokon, illetve a www.ekems.ro honlapon. 
 
Ajánló: Hegyvidéki barangolások során a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálathoz lehet és kell fordulni. Ajánlott előzőleg tájékozódni az útvonalakról és a várható időjárásról a www.salvamontms.ro honlapon, illetve a 0728-289-442-es állandó diszpécserszolgálattól, ahol a 112-es egységes hívószám mellett a baleset is bejelenthető. 
Kapcsolódó cikkek: