2022. május 18., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Gyulafehérvári Caritas „Hand in Hand – Marosszentgyörgyön” projektje keretében tervezett kutatási szakasz befejeződött, és kezdetét vette az eredmények kiértékelése, illetve egy akcióterv kidolgozása.

A Gyulafehérvári Caritas „Hand in Hand – Marosszentgyörgyön” projektje keretében tervezett kutatási szakasz befejeződött, és kezdetét vette az eredmények kiértékelése, illetve egy akcióterv kidolgozása. Január 29-én a Gyulafehérvári Caritas, a Divers Egyesület és Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében sor került az első találkozóra, amelyen a 200 család által kitöltött kérdőívek adatait értékelték. A találkozón egyaránt képviseltették magukat a helyi etnikumok, felekezetek, tanácsosok és a helyi oktatók.  A felmérésből többek között kiderült, hogy míg a magukat magyar vagy román nemzetiségűnek valló családokat átlagosan 2,93 fő alkotja, addig a roma családok esetében ez a szám 5,32. Az iskolai végzettségre, írás, olvasás képességére vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy a férfilakosság körében sokkal kisebb az analfabetizmus aránya. A munkát vállaló magyar és román nők aránya háromszor magasabb, mint a roma nők esetében, de a roma családokról elmondható, hogy szinte minden esetben a férfi az egyedüli családfenntartó. 
A következő lépés egy munkacsoport kialakítása, amelynek célja egy olyan programterv kidolgozása, amely a község szociális helyzetének javítását segíti majd a jövőben.