2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tananyagpótlás Ákosfalván

Ákosfalva általános iskolájában a pedagógusok márciusban kezdték és a tavaszi szünidőben is folytatták a diákok felzárkóztatási programját. Egyrészt a digitális oktatásban részt vevő, de a tananyaggal lemaradt tanulók, illetve azok számára szervezték, akiknek nincs lehetőségük az online tanórákba bekapcsolódni. 

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedések keretében tavaly óta zajló digitális oktatás miatt a bepótolandó ismeretek mennyisége régióként, iskolánként, sőt diákonként eltérő, akárcsak a tanulók digitális eszközökhöz, internet-szolgáltatáshoz való hozzáférése vagy a mobiltérerő hiánya.


Józsa Gabriella

Fotó: Nagy Tibor (archív)Ahhoz, hogy az online és a hibrid oktatás megfelelő legyen, az osztálytermek jó minőségű digitális eszközökkel kellene legyenek felszerelve, megfelelő sebességű internet-hozzáféréssel, a diákoknak pedig rendelkezniük kellene a tanóra követéséhez megfelelő számítógéppel és internetkapcsolattal, ez azonban sem a városi, sem a vidéki iskolák esetében nem jellemző. Ezért minden tanintézmény tantestülete a sajátos igényekhez igazodva próbálja pótolni a fizikai jelenlét hiányából adódó hiányosságokat. A tanügyminisztérium január végén tájékoztatott arról a készülő sürgősségi kormányrendelet-tervezetről, amelynek értelmében a második félévtől kezdődően heti legkevesebb plusz öt órában kell majd bepótolniuk a diákoknak az iskolákban az online oktatás miatt kiesett tananyagot, lemaradást. 

Ákosfalván a községközponti iskolában a szülők kérésére az I–IV. és V–VIII. osztályos tanulók számára két csoportban harminckét diáknak tartanak foglalkozásokat. A felső tagozatosoknak matematikából, román nyelv és irodalomból, valamint angol nyelvből, az I–IV. osztályosok számára anyanyelvből, román nyelv és irodalomból és matematikából tartanak pluszórákat.

Megkeresésünkre a községközponti iskola igazgatója, Józsa Gabriella a digitális oktatás vidéken tapasztalt nehézségei kapcsán hangsúlyozta a hiányosságok pótlásának szükségességét. Míg a nyolcadik osztályosok teljes létszámmal vettek részt az online órákon, vannak olyan osztályközösségek, ahol több diáknak nem volt és az elkövetkezőkben sem lesz internetre való kapcsolódási lehetősége. A gond nem az eszközhiány miatt alakult ki, mivel a tanügyminisztérium jóvoltából táblagépeket kaptak a szociálisan rászoruló gyerekek, hanem az internet-szolgáltatás hiányzik több közösségben is. 

Növekvőben a diáklétszám 

Községszinten 481 diák jár a község tanintézményeibe, közülük 123-an az V–VIII. osztályos oktatásban vesznek részt, 215 elemi iskolás, 143 óvodás. A község települései hét elemi iskolában előkészítőtől negyedik osztályig tanulnak, Székelyvajában két tanerős összevont osztályok vannak, Harasztkeréken három összevont osztály. Az általános iskola felső tagozatán oktatás csak a községközpontban van, ahová iskolabuszokkal szállítják a diákokat. A gyereklétszám folyamatosan nő, ez pedig a tanintézmények építését és felújítását indokolja. Tavaly két ötödik osztály indult, és a felmérés szerint jövőre is két ötödik osztály indulhat.

A digitális oktatással járó nehézségek ellenére a tavalyi végzős osztály diákjai az év végi felmérő vizsgákon jól teljesítettek, mindannyian átmenő jegyet szereztek. A végzős diákok közül kettő a Bolyai Farkas középiskolában folytatta tanulmányait, hárman az Elektromaros líceumban, egy a Şincai líce-

umban, egy a pedagógiai líceumban, egy a Művészeti Szaklíceumban, öt diák szakiskolát választott, két végzős pedig nem folytatta a tanulmányait. A nemrég zajlott országos próbavizsgán a községközponti iskolában 22 nyolcadik osztályos diák vett részt a megmérettetésen mindhárom tantárgyból. A diákok közül csupán egynek nem sikerült megírni az átmenő jegyet magyar nyelv és irodalomból, négyen pedig matematikából teljesítettek elégtelenre. Sajnos a román nyelv és irodalom próbavizsgáján csupán tíz diáknak sikerült átmenő jegyet szereznie, annak ellenére, hogy a pedagógusok és szülők lehetőségük szerint támogatják őket. Ezért esett a választás a román nyelvi kommunikációra választott tantárgyként, amit heti öt órában tartanak a nyárádmenti diákok nyelvi akadályainak leküzdése és a vizsgaeredmények javítása érdekében.