2022. május 20., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mint egy felkiáltójelben megszólaló intés és hívás, úgy áll a Színház téren méltóságos magányában a barátok templomának egyedül hagyott tornya. 

Fotó: Nagy Tibor


Mint egy felkiáltójelben megszólaló intés és hívás, úgy áll a Színház téren méltóságos magányában a barátok templomának egyedül hagyott tornya. Mi a tornyokat nem Ázsiából hoztuk magunkkal, honfoglaló és országépítő őseink itt Európában ismerték meg és építették bele történelmi múltunkba, s lettek nyelvünk kifejező képei. Még ma is úgy segítjük a kíváncsi érdeklődőt úti célja eléréséhez, hogy ezt mondjuk neki: csak nyugodtan toronyiránt – előre.
Így igaz, a tornyok irányt és időt jeleznek, s nem véletlen az sem, ha az ókor hét csodája közül az egyik éppen a pharoszi világítótorony, mert a hazatalálás nagy esélyét jelentette az éjszakában távolról feltűnő fény. Az idők során a tornyok jelekké és jelképekké is váltak. A jó száz éve Bernády polgármester úr idejében épült marosvásárhelyi főispáni hivatal is tudatunkba így rögzült: a tornyos városháza, s a Komor Marcell meg Jakab Dezső által tervezett torony ma is városunk egyik – talán legismertebb – jelképe. A Vártemplom négy fiatornyos középkori tornya pedig a Központ című marosvásárhelyi hetilap kezdőbetűjének biztos alapja.
Ez a főtéri torony ma így magányos felkiáltójel-jelképében a legtalálóbb nyelvlecke példája, sőt példatára, ahogy Sebi páter – Sebestyén Péter szentszéki tanácsos – 2009-ben többnyelvű márványtáblán kalandos históriáját megörökítette. Csak egyetlen szó ötnyelvű előfordulása már kultúránk gazdagságát, erdélyi toleranciánk hírnevét és városunk példás megjelenítését jelenti. Milyen könnyű is így valóban nyelvet, nyelveket tanulni, ha öt világnyelven ott olvashatom az egykori barátok megnevezését, mert itt Marosvásárhelyen ma ez az öt világnyelv tartozik hozzánk: magyar, román, angol, német, latin. Ez az öt nyelven megjelenő szó, megnevezés is olyan szépen hordozza magában a nyelvek történetét, sajátosságát. Nem nyelvészi tudományossággal állapítom meg: a román fraţii minori a latin fratres minores egyenes átvétele, az angol franziskans a magyar Ferenc-rendiek megnevezéséhez hasonlóan pontos egyháztörténeti megjelölés, a német Franziskane Brüder – ferences testvérek – a hírhedt germán precizitás igazolása. S mindezeket olyan szépen oldja fel, öleli egybe a 266. római egyházfő pápaneve, aki két évvel ezelőtti megválasztásakor épp e szerzetesrend alapítójának – Assisi Szent Ferenc – tiszteletére vette fel a Ferenc nevet.