2019. február 18., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tantestülete, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya mély megrendüléssel értesült Kovács Dezső professzor korai haláláról.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tantestülete, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya mély megrendüléssel értesült Kovács Dezső professzor korai haláláról. Személyében a marosvásárhelyi magyar fogorvosképzés utolsó két évtizedének meghatározó alakját vesztettük el.

Kovács Dezső Marosvásárhelyen született 1948-ban. 1973-ban országos elsőként végezte a fogorvosi egyetemet, majd 1975-től nyugdíjazásáig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karának oktatója volt, 2002-től egyetemi tanári rangban.

Oktatóként és a Szájsebészeti Klinika vezetőjeként keze alatt fogorvos-generációk egész sora sajátította el a szakma rejtelmeit. Sokoldalú és energikus ember lévén a tanári és orvosi munkássága mellett oroszlánrészt vállalt a marosvásárhelyi és az erdélyi magyar tudományos élet szervezésében is. Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöki tisztét nyolc éven át töltötte be, és ezalatt a szakosztályi tevékenység erőteljes fellendülésének voltunk tanúi. Egész életútját a köz érdekében való tenni akarás, dinamizmus és őszinte odaadás jellemezte.

Munkássága és szakmája iránti odaadása elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjává fogadta, a romániai Szájsebészeti Társaság vezetőségi tagja, majd 2006–2008 között elnöke volt, 2008-tól a Magyar Arc Állcsont és Szájsebészeti Társaság tiszteletbeli tagja. A számos elismerés közül számára a legkedvesebb a legutóbbi, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagsága volt.

Kovács Dezső professzor egész életútja modellként szolgált több orvos- és fogorvos-generáció számára. Emlékét örökké megőrizzük.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Magyar Tagozatának vezetőtanácsa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Elnöksége
Kapcsolódó cikkek: