2019. május 23., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marosvásárhelyi tanintézetekben nagyrészt befejeződtek

az őszre tervezett javítási, korszerűsítési munkálatok. Az iskolai bútorzat felújítása még hátravan, erre a jövő évben kerül sor – nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Horaţiu Lobonţ, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának vezetőhelyettese.

A bútorzat megvásárlására már folyamatban van a közbeszerzési eljárás, így jövőben megújul a bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák berendezése – ígérte Horaţiu Lobonţ, aki a továbbiakban az elvégzett javítások mérlegét ismertette.

Fotó: Nagy Tibor

Az elmúlt hónapokban mintegy húsz tanintézetben szigeteltek, ezekből tíz iskolában főjavítás is zajlott. Egy három éve elkezdett projekt keretében sporttermeket is korszerűsítettek, a padlózatot a diákok edzéseinek leginkább megfelelő PVC-szőnyeggel látták el. Az iskolai mosdók padlózatát tarkettel burkolták. 

Fontos javítási munkák folytak az ősszel az Európa Általános Iskolában, a beruházás hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, új mosdók kialakítását is magába foglalta. A téli vakációban, amikor a tanítás szünetel, a folyosókon és a mosdókban folytatódik a munka. Ugyanezt végezték el a Dacia Általános Iskolában, ahol az udvar, ezen belül a tanulók biztonsága szempontjából igen fontos kerítés maradt még hátra. 

Mint köztudott, a Dr. Bernády György Általános Iskola 5–8. osztályos diákjai az Avram Iancu szakközépiskola épületébe járnak, ahol az elmúlt hetekben zajlott a külső hőszigetelés és az ablakcsere. A munkálat a napokban fejeződik be, az elkövetkezőkben pedig az iskola belső tereiben folytatódik. 

A Serafim Duicu Általános Iskolában szintén elvégezték a külső javítást, jelenleg a mosdóknál dolgoznak a munkások, majd a szünidőben a folyosók következnek.

Az Al. Papiu Ilarian középiskolában a főhomlokzatot tették rendbe, tavasszal az oldalsó felületeken folytatódik a felújítás, az udvar nyáron kerül majd sorra. 

Jövőben számos iskolában teljesen kicserélik a fűtésrendszert – tette hozzá a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának vezetőhelyettese, aki újságírói kérdésre válaszolva arról is tájékoztatott, hogy a megyeszékhelyi tanintézmények javítását, felújítását magába foglaló szerződés összértéke 20 millió lej. A különféle berendezésekre vonatkozó keretszerződés 10 millió lej, a bútorzat felújítására vonatkozóé 5 millió lej értékű. 

Horaţiu Lobonţ arra is kitért, hogy a felmerülő apróbb javításokkal nem a polgármesteri hivatal foglalkozik, ez a tanintézmények karbantartó személyzetének a feladata, a munkálatokhoz szükséges anyagot és szerszámokat viszont a hivatal biztosítja. A tisztálkodási szereket illetően a szükségletről az iskolai adminisztrátor tájékoztatja a tanintézet könyvelőjét, aki a szükséges összegre vonatkozó igénylést a polgármesteri hivatalhoz továbbítja. 


Fogorvosi rendelőket korszerűsítenek

Az elkövetkezőkben öt marosvásárhelyi tanintézet – a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Papiu és az Unirea Főgimnázium, a Romulus Guga Általános Iskola és a Traian Săvulescu mezőgazdasági szakközépiskola – fogorvosi rendelőjét korszerű bútorzattal és felszereléssel látják el. A fogorvosi székek beszerzése folyamatban van, ez a beruházás a székekhez tartozó berendezéssel mintegy 50 ezer lejbe kerül. Az egyéb felszerelések, illetve a bútorzat összértéke 300 ezer lej. Az említett iskolákban összesen hét fogorvos dolgozik, munkájuk azonban egyelőre a vizsgálatra, megelőzésre korlátozódik. A beruházás lehetővé teszi, hogy magánrendelők színvonalán végezzenek különféle fogorvosi beavatkozásokat – mondta Horaţiu Lobonţ.


Kiutalták az ösztöndíjakat

Az iskolákért felelős igazgatóság vezetőhelyettese arról is tájékoztatott, hogy a múlt héten minden tanintézménynek kiutalták a múlt tanév második félévére vonatkozó tanulmányi és érdemösztöndíjakat. A 8.50 fölötti jegyátlagot elért, tízes magaviseletű tanulóknak járó stipendium összértéke 1.500.000 lej.