2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Teleki Téka két könyves eseményre várja a marosvásárhelyieket szerdán, a magyar kultúra napján. A Studium–Prospero Alapítvány által szervezett Olvass fel Marosvásárhelyért! felolvasómaratonnak a Teleki Téka már évek óta társszervezője. 

Idén a könyvtár hangsúlyosabb szerepet vállalt az esemény kigondolásában, lebonyolításában, hozzáadva még néhány ötletet, illetve helyet adva a maratonnak. Az együtt olvasásra 11 órától várják az érdeklődőket a Teleki Téka olvasótermébe. Az esemény különlegessége, hogy minden órájának egy-egy vásárhelyi íróember a házigazdája: 11 órától Kovács András Ferenc, 12-től Markó Béla, 13 órától Szabó Róbert Csaba, 14 órától Vida Gábor, 15 órától Demény Péter, 16 órától Spielmann Mihály, 17 órától Láng Zsolt kezdi a felolvasást, a felolvasás záróóráját pedig Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja indítja. A felolvasáshoz regisztrálni az olvassfel@gmail.com címen vagy a 0730-627-439, 0742-017-199 telefonszámokon lehet. Természetesen, felolvasási kötelezettség nélkül, szívesen látjuk a közönséget (minél nagyobb számban)! 

Ugyanakkor, tisztelgésként a magyar kultúra napja előtt, a Teleki Téka január 22-én indítja el ez évi örökbefogadási akcióját: Hordozd tenyereden a Tékát! Fogadj örökbe egy oldalt a Teleki Tékában! címmel. 

Január 22–31. között megtekinthetők kiállításunkon azok a kiemelt könyvek, kéziratok, amelyek restaurálásához adománnyal hozzá lehet járulni 2020-ban. 

Balassi Bálint – Rimay János Istenes énekek c. kötetének (1660) unikum példánya az egyik könyv, amelynek felújításához hozzájárulhatnak 2020-ban. Ezt a vallásos verseket tartalmazó gyűjteményt a marosvásárhelyi református kollégium könyvtára őrizte meg. Legjelentősebb kora újkori költőnk, Balassi Bálint (1554–1594) és tanítványa, Rimay János (1570 k.–1631) munkája 1632 körül jelent meg először nyomtatásban. Valamennyi felekezet körében igen hamar népszerűvé vált, gyors egymásutánban számos további kiadásban látott napvilágot, egészen a 19. század elejéig. A korai kiadásokból csak töredékeket ismerünk, a bemutatott kötet is csonkán, címlap nélkül maradt ránk, de betűanyagának vizsgálatával a kutatás megállapította, hogy 1660 körül Bártfán, Klöss Jakab nyomdaműhelyében készült. Ebből a hatodik kiadásból ma ez a világon ismert egyetlen példány.

Heltai Gáspár Krónika az magyaroknak dolgairól című művét Heltai Gáspárné műhelyében adták ki, 1575-ben. A mű Attilától kezdve II. Lajosig tárgyalja a magyarok történetét, a jeles író, lelkész, nyomdász és kiadó 1574-ben bekövetkezett halála miatt a nyomtatást özvegye fejezte be. A kötetet több fametszet is díszíti. Orbán Balázs adományából került a székelykeresztúri unitárius gimnázium birtokába, majd onnan a Teleki–Bolyai Könyvtárba.

Szintén Heltai Gáspárné adta ki Bogáti Fazekas Miklós unitárius iskolamester, prédikátor Szép história az tökéletes asszonyállatokról c. értekezését 1577-ben. Később további igen ritka széphistóriákkal kötötték össze, ezek közül Enyedi György Gismunda és Gisquardus históriája unikum példány. (Debrecen, Rudolf Hoffhalter műhelye, 1577).

 Apáczai Csere János hollandiai tartózkodása idején kezdte írni, majd itthon fejezte be Magyar enciklopédia c. főművét, melyben elsőként tesz kísérletet a magyar természettudományos szókincs megteremtésére (Utrecht, 1653–1655). 

Kaposi Sámuel: Explicatio theologiae Rissenianae. I-II. 1722. Kaposi Juhász Sámuel (1660–1713), a gyulafehérvári református kollégium tanára a tanítás során a holland kortárs, Leonard van Rijssen (1631–1716) teológiai munkáját magyarázta. Bevett szokás volt, hogy a diákok lejegyezték tanáruk előadását, majd amikor már nem volt szükségük a jegyzetre, továbbadták, eladták. Így került az 1722. december 2-ára keltezett kétkötetes, latin nyelvű kézirat 1756. október 6-án a marosvásárhelyi református kollégium könyvtárába az egykori diák, Szőcs Mihály adományaként. A kézirat oktatástörténeti jelentősége vitathatatlan, hiszen rávilágít arra, hogy a 18. század fordulóján az erdélyi teológiai oktatásban a kortárs magyarázatok is helyet kaptak. A díszes címlap, a szép és jól olvasható kézírás külön értéke a kéziratnak. 

A kötetek restaurálását a Teleki Téka restaurátora, Márton Krisztina végzi majd, az adományokat a szükséges fogyóanyagok beszerzésére fordítjuk. Egy oldal örökbefogadása 25 lejt jelent, amelyet átadhatnak a Teleki Tékában Lázok Klárának, vagy átutalhatják a Teleki Téka Alapítvány bankszámlaszámára: 

RO29 BTRL RONC RT0383438001. (közlemény)