kedd, május 22, 2018

Ötszáz orvos és gyógyszerész Marosvásárhelyen

Világszínvonalat magyarul
Fotó: Bodolai Gyöngyi

Április 19-én este nyitóünnepséggel vette kezdetét az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XXVIII. tudományos ülése, amelyet az idén Marosvásárhelyen tartottak. 

A Grand Szálló nagytermében tartott megnyitón dr. Sipos Emese egyetemi tanár, a szakosztály titkára köszöntötte a résztvevőket, a félezer regisztrált orvost és gyógyszerészt, akik az ország különböző helységeiből érkeztek. 

A megyei tanács nevében Péter Ferenc tanácselnök mondott üdvözlő szavakat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület frissen megválasztott elnökének, dr. Keszeg Vilmos egyetemi tanárnak és az elnökség többi tagjának a jókívánságait dr. Bitay Enikő akadémikus tolmácsolta. 

– Fontosnak tartom, hogy az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya az elmúlt évtizedekben működése, tudományos tevékenysége, rendezvényei, kiadványai révén hozzájárult ahhoz, hogy ma beszélhetünk erdélyi magyar orvosok, gyógyszerészek tudományos közösségéről. A MOGYE szenátusában meghozott szomorú döntés után érződik, hogy mennyire szükségünk van ezekre a keretintézményekre, műhelyekre, melyekben a tudományos élet kibontakozásának tudunk teret biztosítani. Mind a diákok, mind a tanárok közössége számíthat az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetőségének és többi szakosztályának a segítségére és szolidaritására. Ezen háttérintézményekre különösen oda kell figyelni, hiszen közösségi, kisebbségi létünk meghatározói – hangsúlyozta. A továbbiakban megköszönte a szakosztály és a tagság lelkes, kitartó munkáját, az oktatásra és kutatásra kiterjedő szakszerű tevékenységét, ami hozzájárul az EME büszkeségét jelentő rendezvény sikeréhez. 

Az EME létrejöttét meghatározó alapgondolatot – a tudomány művelése Erdélyben magyarul – folytatja a tudományos ülésszak – hangzott el dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár beszédében. Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály elnöke kiemelte, hogy a tanácskozás több száz orvos és gyógyszerész számára teszi lehetővé, hogy megismerkedjenek a legújabb eredményekkel, továbbfejlesszék, amit eddig tudtak, átadják tudásukat, és újabb gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert. Nem az elkülönülés, hanem a világszínvonal elérése magyarul – ez kell a konferencia célja legyen, emelte ki a szakosztály elnöke. A magyarországi és külföldi előadók azt a csatornát jelentik, amelyen a nagyvilág eredményei ismertté válhatnak. Ugyanakkor lehetőség nyílik az Erdély különböző vidékein élő és dolgozó kollégák munkájának a megismerésére, ami a nyitottság fontos eleme. Az EME-nek továbbképző jellege is van, így a különböző társszervezetek rendezvényeivel együtt minden orvos és gyógyszerész megszerezheti a szükséges évi kreditpontot.

Olyan helyzetben, amikor a marosvásárhelyi egyetem léte került szinte végveszélybe, új stratégiákat kell kitalálni, és létfontosságú egy hálózat kialakítása, ami a hivatalos csatornákon túl, a személyes ismeretségeken keresztül segít tájékoztatni, figyelmeztetni egymást a különböző veszélyekre, és viharos időkben a segítségünkre válhat – hangsúlyozta a szakosztály elnöke. 

A beszédeket követően adták át a Lencsés György – Ars medica díjat, amely az első magyar nyelvű orvosi könyv (1579-93) szerzőjének állít emléket. A Lencsés György-emlékérem és oklevél a kiemelkedő erdélyi orvosi tevékenység, az erdélyi orvosokat segítő külföldi kollégák munkásságának az elismerését szolgálja. 

Az idén dr. Pávai Zoltán anatómiaprofesszort találta méltónak a díjazásra a kuratórium. 

A kitüntetett munkásságát dr. Egyed Imre patológiaprofesszor méltatta. 

A MOGYE Anatómiai és Fejlődéstani Tanszékének tanára az egyetem elvégzése után ösztöndíjasként és kutatóként több magyarországi és külföldi egyetemen (Krakkó, Stockholm, London) szerzett tapasztalatokat az immunhisztokémiai és molekuláris biológiai diagnózis gyakorlati vonatkozásairól. 2003-tól patológus főorvos, 2008-tól doktorátusvezető, több tudományos társaság tagja, szakkönyv és könyvfejezetek, nemzetközi idézettségű tudományos dolgozatok szerzője, társszerzője. „Pályaképe elkötelezett, eredményes oktatót, szenvedélyes kutatót rajzol elénk, sok munkával, nagy tudással, lelkiismeretes hozzáállással, ami kiemelkedő erdélyi orvosi magatartás” – hangzott el a méltatásban.

A nyitóünnepségen kiosztották a Kopp Elemér-pályadíjat, ami a MOGYE tanszékvezető egyetemi tanárának az emlékét őrzi, és fiatal erdélyi szakemberek tudományos fejlődését kívánja serkenteni. Olyan színvonalas kutató vagy a szakirodalmat feldolgozó munkákat díjaznak vele, amelyek a gyógynövények szakterületét vagy a dependenciát okozó gyógyszerek és kábítószerek témakörét érintik. 

A beérkezett öt pályázatból első díjjal értékelték Nagy Zsolt teljesítményét, aki kertészmérnöki diplomamunkáját a Kis-Küküllő és a Nyárád közötti térség (fél)spontán flórájáról és gyógyflóra-potenciáljáról írta. A második díjat Ülkei Tímea ötödéves gyógyszerészhallgatónak az Acta Biologica Hungarica szaklapban közölt gyógynövény tematikájú kísérletes munkájáért ítélték oda. 

A megnyitón dr. Szabó Béla egyetemi tanár, a szakosztály alelnöke emlékezett meg az egykori kolozsvári egyetem neves egyetemi tanárairól: dr. Genersich Antal akadémikusról, dr. Szabó Dénes szülészprofesszorról és dr. Purjesz Zsigmond belgyógyászprofesszorról.

A rendezvényt Sebestyén Aba színművész és Cári Tibor zeneszerző erdélyi költők megzenésített verseit megszólaltató előadása zárta.