2022. augusztus 17., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hetedik alkalommal látták vendégül a református lelkészfeleségeket július 21-24-e között a cserefalvi panzióban.

Hetedik alkalommal látták vendégül a református lelkészfeleségeket július 21-24-e között a cserefalvi panzióban. A Cserefalvi Papnéhét szervezője Soósné Szebeni Noémi helybeli református lelkész, a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának elnöke, aki a fórum nevében a svájci HEKS alapítványnál pályázik évről évre sikeresen a támogatásra.

Az idei rendezvényen jeles meghívottak irányították az önismerethez, a személyiségfejlesztéshez vezető szellemi úton a 23 résztvevőt. Délelőttönként keddtől péntekkel bezárólag dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, család- és párterapeuta, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció Tanszékének docense tartott előadást, délutánonként Szentpály Juhász Imre mentálhigiénés szakembert, lelkipásztort, szupervizort hallgatták a résztvevők.

– A papnéhét célja segíteni a lelkészfeleségeket egyéni, családi és a gyülekezeti életük kiteljesedésében, és a közösségformálásban rájuk háruló feladat elvégzésében – fogalmazott Soós Noémi. Ahhoz, hogy ez a törekvés sikeressé váljék, az önismeretből kell kiindulni, s ebben adtak tanácsot az előadók

Nőnek lenni ajándék – ezt a címet viselte dr. Komlósi Piroska nyitóelőadása, amelyben a személyiség változásokon és kríziseken keresztül való fejlődését mutatta be. Következő nap a párkapcsolat működtetéséről szólva a család és hivatás összeegyeztetésének lehetőségeit vette számba. Csütörtökön és pénteken a szépen felújított cserefalvi templomban tartott nyílt előadást, amelyen a férjek és más érdeklődők is jelen lehettek. Ezek témája: a családi élet dinamikája és ciklikus fejlődése, valamint a veszteségek kezelése a családban és a gyülekezetben.

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és „bővölködjünk”. A János evangéliumából vett igéből kiindulva Szentpály Juhász Imre Ki lehet-e szállni a mókuskerékből? címmel tartott az önismeretet és a személyiségfejlődést elősegítő előadás-sorozatot. Bevezetésképpen arról a kilenc fogalomról beszélt, amelyek köré az életünket rendezzük, majd kifejtette, hogy az idézett ige megvalósulásának maga az egyén a legnagyobb akadálya. Ugyanis olyan kényszerek működnek bennünk, amelyekkel el akarjuk kerülni a belénk gyökerezett hiányérzetet. Gyermekkori hatások, sérülések lenyomatai formálják egyéniségünket, s járulnak hozzá, hogy torzítva lássuk önmagunkat és a világot. Ezeket kell megtalálnunk és azonosítanunk önmagunkban, s ha elfogadtuk, hogy honnan ered a félelem, az elismerésre való sóvárgás, a hiányérzet stb., akkor következhet a méregtelenítés és a gyógyulás. Ebben egy barát, saját magunk és a Jóisten adhat segítséget. Önmagunkon úgy segíthetünk, ha kidolgozunk egy személyiségtervet, a barát, ha jó kérdéseket tesz fel, amelyekkel elősegíti a gyógyulást, Isten érzelmeink által az értelmünket alakítja. Az önmagát féltő ember nem lát ki a saját szükségletei mögül, s ezért nem képes megérezni, hogy a másiknak mire van szüksége. A szeretni képes embert az vezeti az élet útvesztőjében, hogy figyeli a másikat, s kitalálja, hogy mivel szerezhet örömet számára, ami a boldogság forrását jelenti – fogalmazott az egyik résztvevő, aki társaihoz hasonlóan viselkedésének mozgatórugóit azonosította az előadások és a csoportmunka során.

Az önismereti munkán kívül a reggeli áhítattal kezdődött a nap, s este a szórakoztató tevékenységek, a dobokkal végzett zeneterápia és egyéb programok színesítették a hét műsorát – tájékoztatott Soós Noémi lelkész, az RKNÖF elnöke, a tábor szervezője.