2023. június 9., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Évértékelő

  • 2011-12-28 16:49:57

Az idén sikerült elkezdenünk minden nagy európai uniós pályázatunkat. Aláírtuk a szerződéseket, és a legtöbb esetben megkezdődtek a munkálatok. A hulladékgazdálkodási projektünk 49 millió euró, a víz- és csatornázási projekt 110,8 millió euró értékű, és itt említem meg a megyei önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott beruházásokat is: a 22 millió lejből 80 kilométeren felújított megyei utakat, az 55,8 millió lej értékű motorversenypályát.


2012 nehéz év lesz

Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei Tanács elnöke:

– Az idén sikerült elkezdenünk minden nagy európai uniós pályázatunkat. Aláírtuk a szerződéseket, és a legtöbb esetben megkezdődtek a munkálatok. A hulladékgazdálkodási projektünk 49 millió euró, a víz- és csatornázási projekt 110,8 millió euró értékű, és itt említem meg a megyei önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott beruházásokat is: a 22 millió lejből 80 kilométeren felújított megyei utakat, az 55,8 millió lej értékű motorversenypályát. A repülőtéren sikerült befejeznünk az előirányzott munkálatokat, a Maros Megyei Klinikai Kórházban elkezdtük a beruházásokat, modern orvosi berendezésekkel láttuk el az intézményt. Fontosnak tartom, hogy a gazdasági válság ellenére sikerült fenntartani a tanácshoz tartozó közintézményeket, ezek finanszírozásában nem voltak akadályok. Bár a köztisztviselői állásokat csökkentenünk kellett, a nyugdíjkorhatárt elérő személyektől váltunk meg, sajnos a betöltetlen állásokra nem tudtunk senkit alkalmazni. Kisebb projektjeink is voltak: a köztisztviselők szakmai képzése, a megye turisztikai látványosságainak népszerűsítése, és folytattuk a sürgősségi ellátás javítását célzó felszerelések beszerzését. El szerettük volna kezdeni a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokának felújítását, de a bonyolult és hosszú engedélyeztetési eljárás miatt ez jövőre maradt. 2012-ben elkezdjük a 135-ös, a Sóvárad–Nyárádmagyarós közötti megyei út javítását, e beruházás előkészítése folyamatban van, tervezzük két járóbeteg-rendelő modernizálását, ez utóbbi egy 11,2 millió lejes projekt, és minden olyan beruházást folytatunk, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk. 2012 várhatóan nehéz év lesz, egyrészt a gazdasági válság miatt, másrészt választási év elé nézünk, ez pedig mindig pluszterhet jelent a közigazgatásnak. Ami engem illet, az elkövetkezőkben szeretnék úgy együtt dolgozni a kollégákkal, hogy a megyei önkormányzat továbbra is eredményeket, sikereket tudjon felmutatni.

Digitális város

Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere:

– Nehéz évet zártunk. A gazdasági helyzet miatt a polgármesteri hivatal jövedelemforrásának nagy részét a pályázatokra alapoztuk. A tavaly elindított projektek finanszírozására az évi költségvetés fele ezekből származik. Egyik ilyen nagyszabású beruházás 52 utca felújítása, amelyre 15 millió lejt költhettünk. A kétéves program nagy része az idén valósult meg. Egy újabb sikeres lépés a Digitális város című program beindítása. Az IBM-mel aláírt kormányközi, illetve helyi szerződéseknek megfelelően átvehettük és a terv kivitelezése érdekében felajánlhattuk a sportrepülőtér 80 hektáros területét, ugyanakkor hozzáfogtunk a széles sávú hálózat kiépítéséhez. Beindult az elektronikus könyvtár, és online adófizetési lehetőséget is biztosítottunk a város lakóinak.

Mint ismeretes, több évig tartó vitát követően sikerült egy olyan beruházót találni, aki 13 millió eurót fektet be a város távhőszolgáltató rendszere egy részének a megmentésére, felújítására, ugyanakkor a csődbe jutott Energomurt is az én felügyeletemmel úgy számoltuk fel, hogy az ingatlanjait hasznosíthatjuk a város érdekében. Ehhez kapcsolódik némiképp a zöldházprogram is, amelynek keretében sikerült 14 oktatási intézmény, bentlakás és az ifjúsági ház fűtését, melegvíz-ellátását megoldanunk. Hozzájárulásommal aktualizáltuk a vár rehabilitációs tervét, amelyre sikeresen pályáztunk, és mint ismeretes, az év vége felé hozzá is fogtak a munkálatokhoz. Felügyeletemmel valósulhatott meg az állatkert bővítési terve, illetve jövőben folytatódik a Somostető szabadidőközponttá alakítása hegyikerékpár-útvonalak kiépítésével, gördeszkapálya kihelyezésével, a nyári színpad felújításával stb. S talán sikerként könyvelhetem el, hogy lesz szobra Sütő András írónak és Vályi Gyula matematikusnak is.

Egyelőre sikertelenül pályáztunk a Környezetvédelmi Alapnál a kerékpárutak kiépítésére, s szintén kevés eredményt értünk el a kétnyelvűség érvényesítése terén. Ami a terveket illeti, a jövő év elején a tanács asztalára helyezem a város energetikai stratégiáját, ami meghatározó része lesz majd a város gazdasági stratégiájának. Ezenkívül fel kell készülnünk több olyan tervvel, amelyekkel a 2013 után felénk irányított uniós támogatásokra pályázhatunk.

Városfejlesztési stratégia

Nagy András, Szászrégen polgármestere:

– Az idén is sikerült követnünk Szászrégen városfejlesztési stratégiáját, ami szerint a főtértől a peremen levő utcák felé rendbe tesszük az infrastruktúrát. Ennek megfelelően több utcában kicseréltük, fejlesztettük a csatornahálózatot és leaszfaltoztuk az utakat. Ezek közül megemlíteném a Sós utcát is. A Sós, Állomás és Eperfa utca kereszteződésénél háromsávos körforgalmat építünk ki. Több körforgalmat létesítettünk a közlekedés tehermentesítéséért. Mint ismeretes, az Oniţiu iskolába költöztettük a 3-as számú óvodát. Ez alkalommal felújítottuk, központi fűtéssel láttuk el az épületet. Szociális téren is léptünk. A török kézben levő Prolemn cég még egy üzemcsarnokot épít, ahol jövőben 300 munkahelyet teremt. Egy osztrák cég is bővíti az egységét, ahol több mint 50 alkalmazottat foglalkoztatnak majd. Mindenképpen ki kell emelnem a Kerekerdő alatti városi park kiépítését, amelyet a Környezetvédelmi Alap is támogat. A tervek szerint jövő június elsején átadjuk a létesítményt.

Kudarcnak tartom, hogy a kifizetések elmaradása miatt nem fejezhettük be az Akácos úton felhúzott szociális tömbház építkezési munkálatait. Nem támogatta a vidékfejlesztési minisztérium a Görgényi és az Állomás utca felújítását sem. Benyújtottunk egy pályázatot a kerékpárutak kiépítésére – még nem kaptunk választ a környezetvédelmi minisztériumtól. A terelőút megépítéséről pedig már lemondtam, hiszen csodával határos lesz az, ha erre támogatást kapunk. A hivatal hibája miatt késik a Malomárok rehabilitálása, de ez a jövő tervei közé tartozik, mint az is, hogy a nagypiac körüli utcákat, illetve a Todea és az erdő felé vezető utat újítjuk majd fel. Ha az említett programokat folytatjuk, akkor lesz bőven munka 2012-ben is.

Több volt a magyar rendezvény

Ferenczi Levente, Marosludas alpolgármestere:

– Az elmúlt év legnagyobb sikerének tartom, hogy négy év huzavona után sikerült rendbe tenni az Eminescu utcát, amit az ott lakók már nagyon vártak, sikerült megjavítani a csatornahálózatot és utána leaszfaltozni az utat. Azt is sikernek könyvelem el, hogy a város utcáit karban tudtuk tartani, a Március 8. utca rendbetételét is beleértve. Másik látványos eredményünk, hogy jóváhagyták a parkosítást, hiszen ezzel szebb, új arculatú lesz a város központja, a polgármesteri hivatal előtti rész.

Magyar vonatkozású eredménynek könyvelhető el, hogy több rendezvényünk, előadásunk, színházi estünk volt, mint eddig. Legutóbb megszerveztük a városban együtt élő felekezetek kórusainak találkozóját, ami nagyon nagy sikernek örvendett, az emberek feltették a kérdést, eddig miért nem volt? Ígérjük, ezután is szervezünk hasonlót. Sikernek tartom, hogy Andrássytelepen megszerveztünk egy színvonalas magyar rendezvényt, idén is volt Gyöngykoszorú, többször fellépett a Hajdina.

Sajnos nem tudtuk befejezni az ANL-s tömbházat, a munkálatok negyede-ötöde hátravan még. Nagyon fájlalom, hogy az emberek nem tartják tisztán a várost, a csemetéket kiültetés után azonnal letörik, nem vigyáznak a tisztaságra, amit nagy anyagi és energiaráfordítással sikerül megvalósítani.

Jövőre szeretnénk befejezni a csatornahálózat kiépítését azokban a központi utcákban, ahol nagyon régen várnak erre. Szeretném, ha a gazdasági fellendülés jelei is mutatkoznának, ha nagyvállalkozók munkahelyeket teremtenének, hogy munkahelyek létesüljenek. Várjuk, hogy jövőre újrakezdjék az autópálya építését.

Csatároztunk a közösség érdekében

Tóth Sándor, Nyárádszereda alpolgármestere:

– 2011 legnagyobb sikerei között könyvelhetem el a nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpont felújítási, bővítési munkálatainak a befejezését. Az a közösség, amelyik iskolákat épít, a jövőt erősíti, ezért igen büszkék vagyunk arra, hogy korszerű oktatási intézményt bocsáthattunk a nyárádmenti magyar középiskolások rendelkezésére. Bár még tart a vita, sikerült az ANL-s tömbház körüli parkot rendbe tenni és a város központja is megszépült. Nagy lépést jelentett számunkra az andrásfalvi iskola átépítése is.

Ez óriási beruházás egy kis településnek. Ami miatt talán elmarasztalhatnak, az a központon átvezető megyei út állapota. Amint a nyárádszeredaiak láthatták, az infrastruktúra felújítása miatt valóban helyenként járhatatlanná vált. Reméljük, jövőben sikerül rendbe tenni. Terveink között szerepel a szennyvíztisztító állomás beindítása is, ez azt jelenti, hogy a csatornahálózatot használhatják a szeredaiak.

Tovább folytatjuk az utak, utcák rendbetételét s az infrastrukturális beruházásokat. Azt is remélem, hogy a kistérségi társulás keretében beindul a Leader program, amelyet támogatunk, hiszen ezáltal nemcsak Nyárádszereda, hanem az egész Nyárádmente komoly sikereket érhet el.

Nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy választási év következik. Minden téren jól kell szerepeljünk, s nem az ígéretek és a hangzatos politikai jelszavak alapján kell megmérettetnünk, hanem tetteinkkel, sikereinkkel, azzal a felelősségteljes munkával, amellyel elvállaltuk, hogy közösségünkért dolgozunk. Amint az idei év „csatározásaiból” is látszott, nem lesz könnyű, hiszen vannak külső és belső erők, amelyek bomlasztanak.

Ahhoz, hogy megmaradjunk és helytálljunk, mindenképpen össze kell fognunk. Remélem, hogy politikusaink országos, megyei, vagy akár helyi szinten annyira megfontoltak lesznek, hogy mindenekfelett ezt tartják szem előtt.

Mi itt Nyárádszeredában végezzük a dolgunkat, ebben kérjük a támogatást és kérjük, hagyják, hogy békében építkezzünk.

Pályáztunk, építettünk

Jánosi Ferenc, Nagyernye község polgármestere:

– A gazdasági válság ellenére nagyon sok, kormányprogramból finanszírozott beruházást sikerült befejeznünk. Például az ernyei szennyvízcsatorna-rendszer kiépítését, aminek az átadására december 15-én került sor. 2012 márciusáig legalább 250 fogyasztónak kell rácsatlakoznia a vezetékekre ahhoz, hogy legkésőbb május elején át tudjuk adni az ernyei csatornahálózatot az Aquaserv regionális vízszolgáltatónak, amely működteti majd a rendszert. Manzárdosítottuk az ernyei iskola épületét, amire azért volt szükség, mert a tanügyi törvény értelmében az előkészítő csoport az óvodában a nulladik osztály lesz és kötelező a 9 osztály elvégzése. A környező falvakból is sok diákra számítva öt teremmel bővítettük a tanintézetet, a belső munkálatokkal jövőre készülünk el. A székelykáli kultúrotthon bővítését és rehabilitálását 80 százalékban sikerült megvalósítani, a sáromberki orvosi rendelő is elkészült, a doktornő jövő tavasszal átköltözik.

Úgy vélem, az állami alkalmazottak bérének csökkentése az egyik buktatója a közigazgatásnak, ami azt eredményezi, hogy a jól felkészült szakemberek más állást keresnek. Gyarmath István például, aki a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal alkalmazottjaként 4 évig igen hatékonyan dolgozott a pályázatok elkészítésében, a kis fizetésre meg a munkahelyi bizonytalanságra hivatkozva beadta felmondását, és számolnom kell azzal, hogy mások is hasonlóan tesznek. Elbocsátásokra szerencsére nem került sor, mert a megengedettnél így is jóval kevesebben vagyunk, sőt, azonnali belépéssel legalább 7 embert alkalmazhatnánk, ezt azonban a törvény nem teszi lehetővé. Legnagyobb kudarcnak azt tartom, hogy 8 év küszködés után sem sikerült a székesi községi utat leaszfaltozni. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy jövőre ez sikerüljön, de kormányprogramról lévén szó, ez a kormánytól kiutalt pénztől függ. Választási év lesz a 2012-es, Nagyernyében az RMDSZ egyeztető gyűlésein egyhangúlag engem javasoltak polgármesterjelöltnek, amit 99 százalékban vállalok is. Egy dologban biztos vagyok: valamilyen formában szeretném továbbra is a közösségemet szolgálni.

Árvízvédelem és tározóépítés

Dávid Csaba, a Román Vizek Országos Önállóan Gazdálkodó Hatóság vezérigazgatója:

– Annak ellenére, hogy a gazdasági válság miatt nehéz évet zárunk, elmondhatom, hogy terveimet 95%-ban sikerült megvalósítani. Legnagyobb eredménynek könyvelhetem el, hogy a felújíthattuk, kiegészíthettük a vízgyűjtő hatóság gépparkját: többek között 17 buldózert, 39 exkavátort, több tehergépkocsit és haszonjárművet vásárolhattunk. Kezdeményeztem az új központi székház megépítését a fővárosban. Elkészültek a tervek, remélem, hogy januárban minden engedélyt beszerzünk és tavasszal hozzáfoghatnak a munkálatokhoz. Szakmai eredménynek tekintem azt is, hogy az országos hatóság szintjén megerősítettem a munkafegyelmet és kiváló szakmai csapatot alakítottam ki, hiszen enélkül nem lehet irányítani egy ilyen nagy intézményt.

Az uniós szakemberek ajánlatára – ugyancsak kezdeményezésemre – az idén átvettük az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) árvízvédelmi rendszerét. Ez 2012-ben új feladatokat is jelent, hiszen fel kell mérjük, ugyanakkor sürgős karbantartási munkálatokat kell végezzünk a vízügyi hatósághoz került gátakon, ami nagyon sok anyagi ráfordítást igényel. Most már ezt is felvállalhatjuk, hiszen sikerült a Román Vizek ÖGH anyagi helyzetét is helyreállítanom. Amikor a vezérigazgatói állást elfoglaltam, 800 milliárdos (régi lej) adósságot találtam, és az országos karbantartási szabályoknak megfelelően a kiadásokat alig 38%-ban fedezhettük. A gazdasági egyensúly helyreállításáért megemeltük a vízi erőművek által használt nyersvízdíjat, igaz, csökkentettük a hőerőműveknek szolgáltatott víz díját, de így is 0,25 euró/1000 köbméteres díjjal az uniós átlag alatt állunk. Ez is egy olyan lépés volt, amelyet én kezdeményeztem, és jelentősen hozzájárult a hatóság anyagi helyzetének javításához. Azt is elmondhatom, hogy Borbély László miniszter támogatásának is köszönhetően a vízügyi hatóság gazdasági forrásait olyan szolid alapokra helyeztük, hogy ha ezek a források megmaradnak, akkor 10 évig rendben lesz minden.

Ami a megyei beruházást illeti, nemrég átadhattunk három jelentős vízügyi beruházást, a Radnót, Kerelőszentpál környéki árvízvédelmi gátakat, illetve Marosvásárhelyen a Maros-híd és a régi gát közötti töltést. Kudarcnak tekintem, hogy nem sikerült kellőképpen felhasználni a vízügynek szánt uniós alapokat. Ez nemcsak a mi hibánk, hanem a többlépcsős elbírálás miatt elhúzódó bürokráciának is betudható. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a nekünk szánt 350 millió euróból mindössze 100-at tudtunk lehívni.

A tervek között szerepel a már említett talajjavító vállalattól átvett hidrotechnikai létesítmények rendbetétele mellett a Duna árvízvédelmi rendszerének a rendbetétele. A folyam vízhozama miatt lehetetlen Romániában tartaléktározót kiépíteni, így egyetlen árvízvédelmi intézkedést foganatosíthatunk, a töltések megerősítését, és ahol szükséges, a megemelését.

Az év prioritásai az infrastrukturális beruházások

Ördög Ferencz, Marosvécs község polgármestere:

– Az idén jó néhány beruházást sikerült megvalósítanunk. Példaként a marosvécsi kultúrotthon főjavítását, a község mellékutcáinak lekövezését, az iskolaépületek megjavítását említhetném, de játszótereket javítottunk, műfüves sportpályát létesítettünk az iskola udvarára, a közvilágítást korszerűsítettük, takarékos égőket szereltünk fel.

A községben legalább három kilométernyi járdát burkoltunk díszkövekkel, 4 kilométernyi földutat javítottunk Erdőidecsen, az erdőszakáli kultúrotthon főjavítása is meglett, és területet vásároltunk sportterem építésére. Sajnos nem sikerült Marosvécs és Disznajó csatornarendszerének a kiépítése, az erdőszakáli sáncokat sem tudtuk lebetonozni, elmaradtak a polgármesteri hivatal belső korszerűsítési munkálatai és a disznajói kultúrotthon főjavítása. Ezek természetesen a 2012-es év prioritásai lesznek, mindemellett szeretnénk egy sporttermet létesíteni a községközpontba, az ivóvízhálózatot kiépíteni Idecs faluban és Erdőidecsen, a rendőrségnek is új helyiséget biztosítani, járdákat építeni, utcákat lekövezni.

 

Segítő szándékkal fordultunk minden nyugdíjashoz

Morent Ilona, a megyei nyugdíjpénztár vezérigazgatója:

– Szakmailag elégedett vagyok, bár nagyon nehéz évet zárunk, hiszen módosult a 19-es számú nyugdíjtörvény, s valamennyi változás életbeültetése komoly feladat elé állított. A törvény alkalmazása a nyugdíjkorhatár emelésével, az előrehozott nyugdíjazás esetében nagyobb százalékcsökkenéssel, a betegnyugdíjazás kritériumainak szigorításával, s persze mindez az új informatikai program bevezetésével járt.

Mivel a betegnyugdíjazási normákat szigorították, kevesebb személyt helyeztek ilyen típusú nyugállományba. 160.000 nyugdíjasunk van, idén több mint 5500 személynek biztosítottunk kezelési jegyet, ami az ország többi megyéjéhez képest sokkal jobb arány. Az új pontozási rendszer betartásával az igényeket próbáltuk kielégíteni, pótjegyeket kértünk, hogy minél többen juthassanak el kezelésre. Elégtétel számomra, hogy a nyugdíjakat időben tudtuk folyósítani, soha sem volt elmaradás. Sajnálom, hogy idén nem nőttek a nyugdíjak, de erről nem a megyei nyugdíjpénztárak tehetnek.

Sajnálom, hogy egyes nyugdíjasoknak csalódást okoztunk, nem akkora nyugdíjt kapnak, amekkorára számítottak, de a törvényt betartva kell megállapítanunk a nyugdíjakat, sem többet, sem kevesebbet nem állapíthatunk meg, mint amennyit a törvény megszab.

Próbáltunk segíteni minden nyugdíjasnak, mindenki problémájára odafigyelni. Az alkalmat kihasználva kívánok minden nyugdíjasnak erőt, egészséget és boldog új esztendőt!

Zsúfolt év, jövőbeli tervek

Dr. Konrád Judit főorvos, a Megyei Klinikai Kórház menedzsere:

– 2011-ben 55.000 pácienst láttunk el a megyei kórház különböző klinikáin. A visszajelzések alapján elégedettek voltak a szolgáltatásokkal, ami számunkra nagyon fontos, hisz ennek jegyében terveztük meg az idei tevékenységet, s folytatjuk a jövőbelit is.

A 2010-ben elkezdett munkálatokat befejeztük, a felújítás során sorba vettük a 16 épületben működő megyei kórház klinikáit. Ami az idén nem került sorra, az a jövő évi tervünkben szerepel. A korszerűsítési munkák mellett új építkezésekbe fogtunk. De mivel nemcsak az épületekből áll a gyógyítás, a betegek kényelmét biztosító feltételek mellett nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy a klinikákat a legmodernebb készülékekkel szereljük fel. Ez is egy folyamat, amely az idén korántsem ér véget.

Reményeink szerint az építők hamarosan átadják a gyermekgyógyászati klinika felújított épületét, ahol egy új onkohematológiai osztályt is kialakítottunk, megújult a tüdőgyógyászati klinika belseje, a fertőző betegségek 1-es számú klinikáján átalakítottuk a fűtési rendszert, a múlt évi beruházás eredményeként elkészült az új, korszerű intenzív terápiai osztály, beindult az automatizált modern mosoda. Befejeződött a megyei klinikai kórház Gh. Marinescu utca 1. szám alatti főépületének a teljes felújítása, s az udvarán elkezdődött egy új korszerű konyha építése, amely valamennyi egységünket ellátja majd. Reményeink szerint 2012-ben hozzáfogunk egy új épülethez a fertőző betegségek 2-es számú klinikája számára. Az idén beruházásokra 15 millió lejt fordítottunk, amit az Egészségügyi Minisztérium és a megyei tanács biztosított számunkra.

Hasonlóképpen az ő anyagi támogatásukkal sikerült korszerű, nagy teljesítményű készülékeket, gépeket vásárolni, egy komputertomográfot, új röntgenkészülékeket az urológiai és az ortopédiai klinikára, radioterápiai készüléket az onkológiai klinikának, modern készülékeket a sebészetre, új lámpákat a műtőkbe, nagy teljesítményű echográfot a belgyógyászati és a képalkotási klinikára, kelet-európai viszonylatban a legkorszerűbb felszereléssel láttuk el az urológiai klinika új helyiségben kialakított kőzúzó és endoszkópia részlegét, s beköltöztünk az új székhelyre is.

Hogy csökkentsék a kórházban töltött napok számát, beindítottuk az otthongondozói szolgáltatást, amellyel a sebészeti beavatkozáson átesett páciensek házi felügyeletét biztosítjuk. A betegek kényelmére gondoltunk, amikor minden egységünk számára egy rend jó minőségű ágyneműt vásároltunk. A jelenlegi anyagi feltételek mellett ezt sikerült elérni.

Ami nehézséget jelentett, a körülmények, a felszerelés biztosítása mellett a személyzet, a szakemberek hiánya. Abban reménykedtünk, hogy feloldják a megszorításokat az alkalmazások terén, hisz nagy szükségünk lenne az ápoló személyzet (egészségügyi asszisztensek, nővérek) bővítésére, de ez egyelőre nem történt meg. Ahol sikerült versenyvizsgát kiírni – orvosok és nővérek alkalmazására az intenzív terápiai klinikán –, ott viszont nem voltak jelentkezők. Reménykedünk, hogy a végzős rezidens orvosok, akiknek bemutattuk a körülményeket, a jövő évben megpályázzák az állásokat. Ez az egyik legfontosabb feladatunk a már megkezdett építkezések és felújítások befejezése, s a felszerelés további korszerűsítése mellett. A nagy álmunk pedig egy mágnesesrezonancia-készülék beszerzése.

 

 Antalfi Imola, Bodolai Gyöngyi, Mezey Sarolta, Vajda György írásai 

 

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató