2023. október 1., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Akadozik a mezőgazdasági területek telekelése

A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatalban szerdán 191 telekkönyvi kivonatot adtak át azoknak a paniti földtulajdonosoknak, akiknek földjeit az országos kataszteri és telekkönyvezési program keretében a közelmúltban telekelték. Az eseményen részt vett Marcel Grigore, a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal igazgatója, Nemes Marius főmérnök, Dávid Zsolt topográfus, Wagner József mérnök, jelen volt Bodó Előd Barna polgármester és a tulajdonosok egy része. 

Fotó: Nagy Tibor


Eddig a földek 15 százalékát telekelték be

Mezőpanit önkormányzata 2016 óta részt vesz az országos kataszteri és telekkönyvezési programban, amelynek keretében a községhez tartozó 5500 hektárnyi, 140 kataszteri szektorra osztott termőföldet – szántót, kaszálót, legelőt – szándékoznak betelekelni. Bár lassan haladnak vele, a polgármesteri hivatal szakosztályának munkatársai és a felmérést végzők 2016-tól folyamatosan dolgoznak, így 13 szektort sikerült telekkönyvi nyilvántartásba venni. Ez 638 parcellát és 368 hektár felmért területet jelent. Mezőpanit községben a földterületek körülbelül tíz százalékát sikerült telekelni. Az új telekkönyvek a következő határrészekre készültek el: Nyárastető, Faggyas, Pad és Főnyíl. 

– Olyan eseménynek számít a telekkönyvi kivonatok átadása, amilyen nemigen volt Maros megyében. Azon polgármesteri hivatalok közé tartozunk, amelyek eldöntötték, hogy az országos kataszteri program révén megoldják a földtulajdonosok nagy gondját, a területek telekelését. 2016-ban kezdtük Szentivánon, Székelykövesden és Harcón egy-egy szektorral. Tudni kell, hogy Mezőpanit községhez 7200 hektárnyi terület tartozik, ebből 5500 mezőgazdasági terület, a többi beltelek. Mi most a mezőgazdasági területek telekelését tartjuk elsőrendű fontosságúnak. Az országos kataszteri program lényege, hogy azoknak a tulajdonosoknak a földjeit, akiknek megvan a birtoklevelük vagy a jóváhagyásuk, pontosan kimérjék és telekeljék – fogalmazott Bodó Előd Barna polgármester.


A telekelés ingyenes, az önkormányzatok mégsem élnek a lehetőséggel 

Marcel Grigore, a megyei kataszteri hivatal igazgatója elmondta, hogy a megyében a 102 önkormányzatból 13 vesz részt az országos kataszteri és telekkönyvezési programban. Ezek: Ádámos, Apold, Bátos, Alsóbölkény, Mezőméhes, Szásznádas, Mezőpanit, Mezőrücs, Szászkézd, Uzdiszentpéter, Küküllőszéplak, Marosfelfalu, Mezőceked és Zágor. Az elvégzett telekelések száma szerint Mezőpanit a negyedik helyen áll. Sajnos, a telekkönyveket évtizedekig nem aktualizálták. Megtörtént a kollektivizálás, aztán a fordulat utáni visszaszolgáltatás, ami telekkönyvi szempontból káosszal járt, ugyanis sokan nem tudták, mennyi földjük volt, hol voltak a parcellák. Most ezeket a mulasztásokat próbálják helyrehozni. 

– Azért tartottuk fontosnak találkozni a mezőpanitiakkal, hogy válaszoljunk az esetleges kérdésekre. Az országos kataszterezési és telekelési programot a kataszteri törvény írja elő. Országos viszonylatban 2015-ben kezdődött és 2023-ban ér véget. Célja a földterületek kataszterezése és új telekkönyvek nyitása a jelenlegi földtulajdonok bejegyzésére. Létezik az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal informatikai rendszere, amelyhez bárki hozzáférhet, hiszen nyilvános. Bárki megtekintheti a parcelláját. Azonban az informatikai rendszerben vannak „hézagok”, a be nem telekelt területek. A program célja valamennyi terület telekelése és az iratok tisztázása. Az ügyintézés kataszteri része, a topográfiai mérések ma már nem jelentenek olyan nehézséget, hiszen modern műszaki felszereléssel dolgoznak, viszont a jogi rész nagyon nehéz. A tulajdont igazoló iratokat sokszor hányaveti módon állították ki, mérések nélkül, bírósági végzések, perek alapján. De ennek a programnak éppen az a célja, hogy valamennyi helyzetet megoldja. A mezőpaniti önkormányzat egy csapatot állított munkába azért, hogy a programot sikeresen véghezvigyék, amellyel eredményesen dolgoztunk. Fontos tehát az intézmények, a kataszteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a topográfus és a tulajdonosok közötti együttműködés. Mivel nagyon sok a földterület, előfordulhatnak hibák. De a törvény előírja, hogy bármely hibát ingyenesen ki kell javítani. Ha a polgármesteri hivatal közli, hogy hiba csúszott be, mi díjmentesen korrigáljuk azt. A kataszterezés a birtoklevél, a birtokba helyezési jegyzőkönyv alapján történik. Ha valakinek nincs tulajdonbizonylata, mert adásvételkor csak kézi szerződés született, akkor a birtoklói minőséget a polgármesteri hivatalnak kell igazolnia – tájékoztatott a kataszteri hivatal igazgatója.


Az APIA csak a telekkönyvezett földekre fog támogatást nyújtani

Az igazgató a kataszteri törvényben szereplő fontos információként közölte, hogy ha az általános telekkönyvezés után a telekkönyvben szereplő tulajdonos elhalálozik, akkor a kataszteri hivatal kifizeti a hagyatéki költséget is. A kataszteri hivatal fizeti a topográfust és a telekelés teljes költségét. Tehát a földtulajdonosoknak ingyenesen végzik el ezt a szolgáltatást, az önkormányzatok nagy része mégsem él a lehetőséggel. 

A kataszteri hivatal igazgatója fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy minden esetben a külterületek telekelésével kezdik, mert az APIA 2010-tól csak azokra a földterületekre nyújt támogatást, amelyeket telekeltek. 

A Mezőpanit községben elkészült új telekkönyvek egy példánya a Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatalban marad, a másik a polgármesteri hivatalba kerül. 

Kérdésre, hogy ha a program végére, 2023-ban nem zárul le a telekelés, utána is ingyenesen telekelnek-e vagy mindenki a saját költségére végezteti, az igazgató elmondta, hogy a községben remélhetőleg befejezik, s ha nem, lesz forrás a finanszírozására. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató