2019. június 24., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jelentős változásokat hozhat az idei év

az életük első nagy megmérettetésére készülő fiatalok számára. Ecaterina Andronescu tanügyminiszter újra időszerűvé tette a differenciált érettségi gondolatát, melynek lényege, hogy az egyetemre készülők országos, a továbbtanulás helyett a munkaerőpiacon való elhelyezkedést választók szakmai érettségin vennének részt. 

Az elkövetkező hónapok persze egészen más fordulatot is hozhatnak az amúgy is képlékeny oktatási rendszerben, sőt, az sem kizárt, hogy marad minden a régi forgatókönyv szerint. Összeállításunkban a biztosra vehető tudnivalókat – a félig már csaknem „lejárt” tanév szerkezetét és fontosabb erőpróbáit – ismertetjük. 

Január 14-én véget ér a téli szünidő, és folytatódik a 2018–19-es tanév első féléve. A diákok három hetet járnak iskolába, február 2-án ugyanis lezárul az idei tanév első fele, és megkezdődik az egyhetes félévi vakáció. A második félév február 11-én kezdődik, április 20-án a május 5-ig tartó tavaszi vakáció szakítja félbe. A tanév június 15-én zárul. A végzős évfolyamok számára idén is korábban véget ér a tanítás, a tizenkettedikesek május 31-én, a nyolcadikosok június 7-én köszönnek el iskolájuktól. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)


Kisérettségi, érettségi

Az általános iskolai tanulmányokat záró országos képességmérő vizsgákra az utolsó tanítási héten, június 3–7. között iratkozhatnak be a diákok. A kisérettségi június 18-án a román nyelv és irodalomból zajló vizsgával kezdődik, 20-án matematikából, 21-én anyanyelvből írásbeliznek a nyolcadik osztályt végzett tanulók. Az óvások előtti, ideiglenes eredményeket június 25-én, a végső eredményeket 29-én teszik közzé. A vizsgajegyek 80 százalékban, az 5–8. osztály jegyátlaga 20 százalékban számít a középiskolai bejutásnál. A diákok július 3–7. között választhatnak a meghirdetett középiskolai helyekből, média szerinti számítógépes rangsorolásukra július 12-én kerül sor. A betöltetlenül maradt helyekre július 24–25-én jelentkezhetnek a számítógépes elosztásból kimaradt fiatalok, a második elosztás július 31-én és augusztus 1-jén zajlik. Esti tagozatra, illetve csökkentett látogatású középiskolai oktatásra július 15–18. között jelentkezhetnek mindazok, akik a 2019–20-as tanév kezdetéig betöltik a 18. életévüket.

A tavalyi évtől eltérően idén az érettségi szóbeli vizsgái a tizenkettedikes ballagás után, június 3-án kezdődnek. A diákok 3-án és 4-én román nyelvi, 5-én és 6-án anyanyelvi ismereteikről adhatnak számot, június 7–11-e között informatikai, 12–13-án idegen nyelvi tudásukat bizonyíthatják. Az írásbelik sorozata július elsején a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik, 2-án anyanyelvből, 3-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 4-én a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. Az óvások előtti eredményeket július 8-án, a végső eredményeket 13-án hozzák nyilvánosságra.

A sikertelenül vizsgázott fiatalok július 15–19. között, az elmaradt vizsgák miatt távol maradt diákok július 26-án iratkozhatnak fel a pót-érettségire. Az őszi vizsgasorozat idén is az írásbelikkel kezdődik, augusztus 21-én román nyelvből és irodalomból, 22-én anyanyelvből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból bizonyíthatnak a pótérettségizők. A szóbeli vizsgák augusztus 27. – szeptember 3. között zajlanak. Az írásbeli vizsgák óvások előtti, ideiglenes eredményeit szeptember 3-án, a végső eredményeket 7-én teszik közzé.


Kisdiákok felmérése

Idén sem marad el a másodikos, negyedikes és hatodikos diákok országos felmérése. A másodikosok május 7–10. között bizonyíthatják, hogyan tudnak írni, olvasni román nyelven és anyanyelvükön, illetve matematikai ismereteikről is számot adhatnak. 

A negyedikeseket május 14-én román nyelvből, 15-én matematikából, 16-án anyanyelvből mérik fel. A hatodikosok május 22-én a nyelv és kommunikáció, 23-án a matematika és természettudományok néven megszervezett felmérésen vesznek részt. A vizsgajegyek tájékoztató jellegűek, és nem kerülnek be az osztálynaplóba.