2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Minden ősszel felfoghatatlan zsarolás zajlik!”

A fenti címmel tett közzé fenyegető közleményt a Római Katolikus Egyház képviselői ellen dr. Dorin Florea, Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere. A sportnyelven írt hasonlattal érzékeltetett helyzetjelentés után a polgármester megfenyegeti a katolikus egyházat, hogy minden szükséges folyamatot elindít annak érdekében, hogy az 1948-ban államosított iskola újra a város tulajdonába kerüljön. 

„Sajnálom, hogy a Római Katolikus Egyház képviselőivel egykor lefolytatott egyeztetéseket és vállalásokat – arra az épületre vonatkozóan, amelyben az Unirea Főgimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum működik – immár nem tartják be. Húsz évre (2014–2034) érvényes szerződés létezik a városvezetés és a Római Katolikus Egyház között, amelyet a Polgármesteri Hivatal betartott.

Olyan helyzetbe kerültünk, amikor a gondokat úgy pattintják le, mint egy asztaliteniszmeccsen, ez pedig akadályozza azok megoldását.

Sajnálattal állapítom meg, hogy a Római Katolikus Egyház képviselőinek magatartása is megegyezik a politikusok nyilatkozataival, a kötelezettségvállalások szerződéses záradékának figyelembevétele nélkül, ezért pedig a diákok, a tanárok és a szülők szenvednek.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ennek megfelelően minden intézkedést megtesz, és határozott, egyértelmű választ fog adni a Római Katolikus Egyház képviselőinek, mindemellett pedig elindítjuk a törvény által előírt kezdeményezéseket az ügy végleges megoldása érdekében, amely elképzelhetetlen Románia más régióiban vagy más európai országokban. Emlékeztetem a Római Katolikus Egyház képviselőit, hogy Gyulafehérváron létezik már egy precedens, amely Marosvásárhelyen is megvalósulhat, mivel a Polgármesteri Hivatal minden szükséges folyamatot elindít annak érdekében, hogy ez az ingatlan visszakerüljön a város köztulajdonába” – olvasható a közleményben.

A közlemény kapcsán dr. Holló László, a Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriumnak elnöke lapunknak a következőket nyilatkozta: 

– Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a nyár elején törvénytelen befektetéseket végzett a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező főgimnázium főépületén. A státus alapítvány és a polgármesteri hivatal között 2014-ben újra megkötött szerződéssel a katolikus iskolát kívántuk létrehozni a polgármesteri hivatal hathatós közreműködésével. Mivel az iskola működését ellehetetlenítették, és a szerződés legfontosabb kitétele nem teljesült, a státus 2017-ben felbontotta az egyezséget, és a továbbiakban a bérleti díjat sem fogadta el. A múlt év kezdetén az építkezési felügyelet megvizsgálta a főépületet, amiről megállapították, hogy nem biztonságos, ezért a státus alapítvány leszögezte, hogy nem vállal felelősséget az épületben levők testi épségéért, és kérte a helyi tanácsot, hogy biztosítson megfelelő ingatlant az iskola számára. Ezzel szemben idén nyáron, amikor a szerződés már rég nem volt érvényben, a polgármesteri hivatal felújítási munkákba kezdett.

(Zárójelben idézzük Claudiu Maiornak, a polgármester tanácsadójának Facebook-bejegyzését, miszerint közpénzből kifestették a termeket, felújították az informatikai laboratóriumot, új számítógép-hálózatot szereltek be, kicserélték a villamos hálózatot, termopán ablakokra cserélték a régieket, ki akarták cserélni az összes világítótestet, de erre már nem kerülhetett sor, kizárólag csak az RMDSZ és a POL tanácsosai miatt, akik nem szavazták meg a költségvetést eredeti formájában.)

A továbbiakban Holló László hangsúlyozta, hogy érvényes szerződés esetén is a bérlő csak azoknak a legszükségesebb javításoknak az elvégzésére jogosult, amibe a tulajdonos is beleegyezett. A státus figyelmeztette a hivatalt, hogy törvénytelenül jár el, de a munkával nem álltak le, ezért a státus büntetőjogi feljelentést tett a számvevőszéken és az ügyészségen, a szerződés felbontását kezdeményezve. A státus alapítvány elnöke bizarrnak tartja, hogy ebben az ügyben az a fél fenyegetőzik, amely sorozatosan megszegte a szerződésbe foglalt vállalásait.

Az ügyben közleményt adott ki dr. Soós Zoltán volt városi tanácsos és polgármesterjelölt. Abból idézünk: „Miután 2004-ben a katolikus egyház tulajdonát képező, 1948-ban államosított marosvásárhelyi iskolaegyüttest a jogos tulajdonos visszakapta, ezt a döntést a polgármester bíróságon támadta meg, de jogerősen el is veszítette. A tulajdonhoz való jog megkérdőjelezésében egyedül következetes, a városunkat eladósító polgármester… csak akkor volt hajlandó bérleti szerződést kötni 2008-ban, amikor az ötéves türelmi idő lejárta az ingatlan kiüresítését írta elő. De a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, ami a szerződés 2012-es felbontását eredményezte. 2014-ben újra szerződéskötésre került sor, amelyben a katolikus iskola működése is szerepelt. Fittyet hányva arra, hogy a teljes várost kellene képviselje, (a polgármester) beszállt a perbe, amely a katolikus iskola felszámolását kezdeményezte. 2017-ben ennek ellenére meglepődött, hogy a tulajdonos egyház a több ponton sértett szerződési feltételek miatt szerződésbontást jelentett be. S újra csak hozta a formáját: a tulajdonjog tisztelete a legkevesebb a részéről. Hiába irányozták elő a korábbi szerződések az ingatlan felújításának a kötelezettségét, a város pénzét másra költötte. S amikor egyre jobban napfényre került a helyzet, a tulajdonos tudta és engedélye nélkül közpénzt fordított egy egyházi ingatlanba történő beruházásokra. S most csodálkozik, hogy a tulajdonos törvényes jogorvoslást keres... Régi tanítványa, Marius Paşcan nemrég felrótta… mesterének, hogy az ingatlan visszaállamosítására nem tett lépést, s tanítványhoz nem illő módon mesterét tette felelőssé, hogy az egyház lehetőséget kapott a törvényes jogorvoslásra. Sarokba szorítva…, a nacionalista retorikát elővéve próbál nemzeti hősként tetszelegni…, remélve, hogy megússza a jogos ítéletet. 

S csak úgy mellékesen: kit is szolgál ez az egész? A polgármester és köre kampányát, ami régóta az etnikai feszültségszításra hajt. Mást biztosan nem. Sem az Unirea diákjait, tanárait, sem a katolikus iskoláét, sem Vásárhely érdekeit. Valójában nem szolgálja a közösség érdekeit sem, csak a saját bűvköréből próbál újabb etnikai szítással etnikai szavazatokat biztosítani magának, kegyeltjeinek. Erre a szintre azonban még a politikának sem lenne szabad lesüllyednie” – írja Soós Zoltán.  (Összeállította: Bodolai Gyöngyi)

Fotó: Nagy Tibor (archív)