2020. február 22., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megkezdődött a tanév

Közel hárommillió romániai diák számára szólalt meg tegnap a csengő az ország 6293 tanintézetében. A tanügyminisztérium közleménye szerint az oktatási rendszerben idén összesen 2.824.594 iskolás és óvodás, valamint 215.289 tanügyi káder vesz részt.

 Fotó: Karácsonyi Zsigmond


Maros megyében 96.243 diák számára kezdődött az iskola, közülük több mint 22.000-en a megyeszékhely tanintézeteit látogatják. Magyar tagozaton 21.547, német tagozaton 134 tanuló szerepel a nyilvántartásban – tájékoztatott Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő.

A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában 20 elemi és 16 felső tagozatos – V–VIII.-os – osztály összesen 852 diákja kezdte meg az új tanévet. Legizgatottabbak természetesen az ünneplőbe öltözött előkészítősök és szüleik voltak, az iskola vezetősége őket kiemelten köszöntötte.

– Minden kezdetben benne van a remény. Idén is tele vagyunk tervekkel, szeretnénk javítani, szebbé tenni iskolánkat – mondta ünnepi beszédében Kupán Edit igazgatónő. Az intézményvezető arra kérte a szülőket, hogy az elkövetkezőkben is partnerként járuljanak hozzá az oktatás minőségének növeléséhez, a diákoknak pedig azt üzente, hogy nem az iskolának, hanem önmaguknak tanulnak. 

A szülői bizottság nevében Moldovan Marcela és Kutasi Nimród köszöntötte az egybegyűlteket. Kutasi reményét fejezte ki, hogy az iskola kapuján először belépő diákokat az évek során büszkeséggel tölti majd el, hogy bernádysok. A szülői bizottság képviselője örömmel nyugtázta, hogy a városépítő polgármester nevét viselő tanintézetet a jó lehetőségek egyikeként veszik számításba a gyermeküknek iskolát választók, ugyanakkor Barabási Albert-László fizikus szavaival élve hangsúlyozta, hogy „nem az iskola határozza meg a sikerünket, hanem mi határozzuk meg az iskola sikerét”. 

Mivel húszéves távlatban nehéz előre látni, hogy milyen új szakmák jelennek meg, és melyeknek lesz a legnagyobb társadalmi megbecsültsége, a legfontosabb, hogy a fiatalok az iskolában megalapozzák tudá-sukat, és figyeljenek a jövő alakulására – üzente a bernádysoknak Kutasi Nimród.

A továbbiakban Corina Muntean aligazgatónő üdvözölte az egybegyűlteket, a következő percekben pedig rögtönzött virágkapun indultak az újdonsült kisdiákok tantermeik felé.

Mint ismeretes, a 2019–20-as iskolai év 35 tanítási hétből áll, és két félévre tagolódik: az első de-cember 20-áig tart, a második 2020. január 13-án kezdődik, és június 12-én ér véget. A tizenkettedik osztályosok május 29-én köszönnek el iskolájuktól, a nyolcadikosok június 5-én ballagnak. Az oktatási miniszter által jóváhagyott tanévszerkezet szerint a téli vakáció 2019. december 21. – 2020. január 12. között, a tavaszi szünidő április 4–21. között lesz, a nyári vakáció pedig június 13-án kezdődik. Az elemi osztályok tanulói és az óvodások október 26. – november 3. között őszi vakáción lesznek. A másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái jövő évben május 11–28. között zajlanak. Újdonság, hogy a 2020–2021-es tanévtől csak azok a nyolcadikot végzett diákok tanulhatnak tovább líceumi osztályban, akik részt vettek a képességfelmérő vizsgán, és a felvételi jegyük legalább 5-ös.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond