2023. szeptember 23., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Társas tanulás – előtérben a gyermek

Nyolc hónapja alkalmaz új, kissé eltérő oktatási módszert tizenöt székelyföldi tanítónő. A Társas tanulás elnevezésű programot Magyarországról vették át, és kísérleti jelleggel alkalmazzák Hargita és Maros megyében. A „Nálunk a tanulás öröm” mottót célként is megfogalmazták.

Tizenöt pedagógus alkalmazza tavaly szeptembertől csíki, gyergyói és marosszéki iskolák harmadik osztályaiban a Társas tanulás oktatási módszert, amelyet dr. Benda József dolgozott ki Magyarországon, és tavaly Mezei János, a Magna Carpatica Egyesület elnöke hozott át Erdélybe. A tanítónők tavaly nyáron ismerték meg az új módszert, dr. Benda József, Katonáné Rosta Hedvig, Mikóné Kocsis Éva és Horváthné Sümegi Mária magyarországi szakemberek adták át tudásukat, hogy az erdélyi tanítók tavaly szeptemberben el tudják kezdeni az oktatást, „nem csupán lexikális tudást adva át ezzel a kicsiknek, hanem egymás segítésén alapuló szeretetközösséget alkotva az osztályokban. Célunk e nagyszerű módszer segítségével a gyermekek tettre kész, az élet számos területén való helytállásának biztosítása, nyugodt és boldog környezetet teremtve az alapoktól kezdve” – nyilatkozta Mezei János.

Az új oktatási módszer nem veszi el a gyerekektől az önálló gondolkodás, aktivitás jogát, hanem ezekre épít. Nem kényszerít, hanem lehetőségeket kínál, együttműködik, az egymásra való figyeléssel a csoport a tagok fejlesztését elsősorban a kapcsolatokon keresztül éri el. A tanítás helyett a tanulásra kerül a hangsúly, a tudás forrása nem a tanító és a tankönyv, hanem a komplex nevelési helyzet. A kis csoportos szervezet minden gyermeknek félelem nélküli biztonságot nyújt, ami lehetővé teszi számukra az elmélyült és hatékony tanulást – áll az új tanítási módszer ismertetőjében. 

Tizenöt székelyföldi pedagógust képeztek ki tavaly nyáron

Lehetőségek a gyerekeknek 

A tizenöt székelyföldi tanítónő közül kettő Maros megyei, ők a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola pedagógusai. Marton Irén 19 fős osztályában a tanulók négy csoportban dolgoznak, ezek a csoportok szimpátiák alapján jöttek létre. A csapatban mindenki kap egy szerepet (például biztató manó, időherceg, konfliktuskezelő). A tanulás kis csoportokban történik, a csoport tagjai közösen oldják meg a feladatokat. Ez sok lehetőséget ad a gyerekeknek az egymás közötti kommunikációra, a feladatokat megbeszélik, közösen készülnek fel. Felelősek egymás tanulási eredményeiért is, és a csoport sikere minden tanuló teljesítményétől függ. Olyan összehangolt tevékenység, amely fejleszti a gyermekek intellektuális, szociális és pszichikai képességeit. Nagy szerepe van az önállóságnak, az együttműködésen alapuló tanulásnak, ahol szerepet kap az egymásra figyelés, egymás tanítása, a segítségnyújtás és az értékelés. Minden órába olyan tevékenységeket visznek be, amelyeket a gyerekek csoportmunkával oldanak meg, figyelve az egyéni részfeladatokra, a beszámolókra, az értékelésre és az önértékelésre.

Arra a kérdésünkre, hogy miért vállalta fel az új oktatási módszert az osztályában, a tanítónő elmondta: az előző években is alkalmazott kooperatív módszereket, van tapasztalata a téren, nagyon hatékonynak tartja a módszert, és a gyerekek is szeretik. Nagyon nagy segítséget jelent az önbizalomhiányos gyerekeknek, akiknek így több sikerélménye lesz, míg a jó képességűeket arra készteti, hogy visszafogják magukat, ne csak ők érvényesüljenek, hanem másokra is figyeljenek.

Fülöp Ildikó tanítónő is az egymásra figyelést, egymás tiszteletét emelte ki, ami által nő a gyerekek önbizalma, meg mernek szólalni, kommunikálni, a félénkebbek is ki mernek állni az osztály elé bemutatni munkájukat. A 18 fős osztályban négy csoportban dolgoznak a diákok, és ezt nagyon szeretik. Mindenkinek van részfeladata, a feladat végén magukat és a társaikat is ellenőrzik, és észre sem veszik, hogy egymást tanítják. Így a gyengébb teljesítményű gyerekeknek is van sikerélményük, egy-egy jó ötletüket elfogadják és értékelik a társaik. Érdekes tapasztalat, érdemes volt bevállalni – összegzett a tanítónő.

A tizenöt székelyföldi pedagógus három csoportban dolgozik, a csoporton belül hetente közösen értékelik az eredményeiket, tapasztalataikat, és ezáltal egymástól tanulnak. Kéthetente konzultálnak a magyarországi mentorukkal, és időnként nyílt tevékenységet mutatnak be a szakemberek és csoporttársaik jelenlétében. Nyárádszeredában márciusban volt ilyen tanítás. 

A nyárádszeredai iskola harmadikosai az új oktatási módszerrel tanulnak         

 Fotó: Társas Tanulás/facebook.com


Lesz eredménye 

Mezei János kereste meg azzal, hogy kísérleti jelleggel be szeretnék vezetni ezt az oktatási módszert – mondta el Kátai Judit, a nyárádszeredai tanintézmény igazgatóhelyettese arra a kérdésünkre, hogy miként kerültek bele ebbe a programba. Azért esett a választás a harmadik osztályokra, mert a gyerekek személyes képességei már lehetővé teszik az egyéni és csoportos munkát. Az alsó tagozaton már létezik a csoportos tanulás, mégis egy kissé más módszerről van szó, szabályokat kell betartani, mindenkinek részfeladata van, van csoportirányítás, közös javaslatok és más értékelési formák. Jó módszer, a gyerekek önállóvá válnak, elfogadják mások véleményét is, segítőkészek lesznek, és főleg arra vezeti rá őket, hogy hogyan tanuljanak. A tanító oktató szerepe hátrébb kerül, inkább irányító szerepet kap, segíti és értékeli a folyamatot, de az ismeretszerzésben a gyerekek kapnak több lehetőséget. Hosszú távon lesz eredménye, valószínűleg jobb lesz a mérhetősége, látványossága is, de rengeteg munkát és sok felkészülési időt kíván a pedagógustól. Ha beválik, más évfolyamokon is be szeretnék vezetni a program kezdeményezői – mondotta el lapunknak az intézményvezető, maga is tanítónő. 

Megtudtuk, hogy az új módszer bevezetéséhez megkapták a megyei szaktanfelügyelő hozzájárulását is, ugyanis az új társas tanulásban is a hazai tantervet követik, a hazai tankönyveket használják.

A diákok kis csoportokban tanulnak, egymást tanítják, segítik, alakítják

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató