2020. július 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Maros Megyei Tanács idén 140.893.000 lejt fordított a költségvetéséből a megyei utak karbantartására, javítására és korszerűsítésére. Ebből az összegből 66,8 millió lej a karbantartási és javítási munkálatok kerete, 74 millió lej pedig a beruházásoké. A megyei utak korszerűsítésének és karbantartásának éves programja keretében összesen mintegy 120 km útszakaszra került új aszfaltszőnyeg.

„Az előző évekhez képest sikerült megnövelnünk azoknak a szakaszoknak a hosszát, amelyre új aszfaltszőnyeget öntöttünk. Míg 2016-ban 31 km megyei utat sikerült újraaszfaltozni, 2017-ben 45,5 km-t; tavaly 61,8 km-re került új aszfaltszőnyeg, idén pedig ennek majdnem a duplájára. Örülök, hogy sikerült elérnünk ezt a célt, és hogy minden évben tudtuk növelni a korszerűsített útszakaszok hosszát. Az említett 120 kilométer aszfaltozása a megyei útkarbantartási program keretében valósult meg, de ehhez még hozzáadódnak azok a komplexebb munkálatok, amelyek beruházásnak minősülnek, és amelyeket saját forrásokból vagy állami és európai alapokból nyert támogatásokból valósítunk meg. Ezeket a beruházásokat sok esetben megnehezíti a közbeszerezések nehézkessége, de van egy jó csapatunk, amely idén nagyon eredményes volt. A kollégáim keményen dolgoztak, hogy a megye lakosai jó utakon közlekedhessenek” – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. 

A megyei utak karbantartásának részeként a Maros Megyei Tanács 2,2 millió lejt fordított kátyúzásra, és több mint 2 millió lejt útjelzések festésére, útjelző táblákra, az utak menti növényzet lekaszálására. 

Saját forrásból végzett beruházások:

 – Az Erdőszentgyörgy–Bözöd–Hargita megye határa közötti 36-os megyei út egy szakaszának aszfaltozása – a szerződés értéke 7,1 millió lej, amelyből 2019-re 5,1 millió lej volt beütemezve;

 – A Gyulakuta–Székelyvécke–13C országút találkozása közötti 134-es megyei út egy szakaszának aszfaltozása – a szerződés értéke 7,6 millió lej, amelyből a 2019-es évre 3,78 millió lej van beütemezve, a munkálatok folyamatban vannak;

 – A Mezőszengyel–Mezőbodon–Kisikland közötti megyei út egy szakaszának aszfaltozása – a szerződés értéke 12,3 millió lej, amelyből 2019-re 4,76 millió lej volt beütemezve, a munkálat folyamatban van;

 – A Mezőszengyel–Mezőbodon–Kisikland közötti megyei út egy szakaszának aszfaltozása 9+800-12+400, Maros megye – a szerződés értéke 6,7 millió lej, amelyből 2019-re 2,93 millió lej van beütemezve, a munkálat folyamatban van;

 – Tervezés és kivitelezés a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határa közötti 151C megyei út egy szakaszának kiszélesítésére – a szerződés értéke 2,4 millió lej, a munkálat be van fejezve;

 – Parkoló kialakítása Mezőbándon, a helyi önkormányzattal közösen – a munkálat be van fejezve;

 – Útpadka és sáncok rendezése a Marosvásárhely–Nyárádszereda–Sóvárad–Hargita megye határa közötti 135-ös megyei út egy szakaszán, a szerződés értéke 12,5 millió lej, amelyből 2019-re 3,7 millió lej van beütemezve.

A kormányprogramból és az európai uniós alapokból finanszírozott beruházások:

Az országos helyi fejlesztési program (PNDL) keretében végzett munkálatok:

• a Bonyha–Kund–Szeben megye határát összekötő 151B megyei út felújításának értéke 5,5 millió lej, 1,85 km útszakaszt aszfaltoztunk. Júliusban vettük át;

• a Szederjes–Erked és Hargita megye határát összekötő 133-as megyei út aszfaltozásának értéke 23,8 millió lej, 9,7 km-es útszakasz lesz aszfaltozva. A munkálatok szeptemberben kezdődtek;

• a Beresztelkét–Vajdaszentiványt–Sárpatakot összekötő 154J megyei út kiszélesítésének értéke 25,5 millió lej, 8,8 km útszakaszon szélesítik az utat. Folyamatban vannak a munkálatok;

• a Ludas–Nagysármás–Beszterce–Naszód megye határán haladó 151-es út helyreállítása, értéke 2 millió lej, 1 km útszakasz lesz leaszfaltozva. A munka folyamatban van.


EU-s projektek:

A Szentágota és Segesvár közötti 106-os megyei út korszerűsítése, ezt Szeben megyével közösen valósítjuk meg, a beruházás összértéke 118.625.483,97 lej, amelyből vissza nem térítendő támogatás 115.612.067,94 lej, önrész 3.013.416,03 lej, Maros megye önrésze 1.322.286,96 lej. 36,8 km megyei út korszerűsítését teszi lehetővé, amelyből 15,7 km van Maros megye területén, a műszaki terv elkészült 2019 júliusában, a kivitelezésre folyamatban van a közbeszerzési eljárás.

A Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei utak korszerűsítésénél a beruházás összértéke 140.794.801,06 lej, amelyből vissza nem térítendő támogatás 135.470.899,57 lej, önrész 5.323.901 lej. Az összeg 24 km megyei út korszerűsítését teszi lehetővé (+hidak, bekötőutak, járda, kerékpárút, buszmegállók). 2019. augusztus 13-án írtuk alá a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződést a SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, SC OPR ASFALT SRL, SC OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SRL és SC EXPLAN SRL. cégek alkotta társulással, a munkálatok jövőben kezdődnek, a műszaki terv elkészítése után 

Tervek

A Maros Megyei Tanács több beruházás előkészítésén is dolgozik, amelyeket a költségvetési keret függvényében a következő évek folyamán szeretne megvalósítani. Ezek közül a két legnagyobb projekt megvalósítására a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklusban pályázatot készül benyújtani a megyei tanács:

• A Nagyernye–Nyárádremete–Szováta közötti 153A és 153-as megyei út korszerűsítése – elkészült a DALI szintű terv –, ez 42 km-es szakasz felújítására vonatkozik, és az elkészült terv alapján a munkálatok 298 millió lejbe kerülnek, valamint a 

• Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–Nagysármás–Beszterce-Naszód megye határa közötti megyei út korszerűsítése, a DALI szintű terv elkészítése – 51 km hosszú útszakaszra vonatkozik, a terv elkészítése folyamatban van.


A Maros Megyei Tanács sajtóirodája