2019. december 8., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Karácsonyban itt tartják az istentiszteletet

A marosvásárhelyi Vártemplom felújítását 2018 augusztusában kezdték el. A nagyszabású munkálat befejezésének határideje november 30-án jár le, de valószínűleg meghosszabbítják a szerződéseket, mert még sok tennivaló van hátra. A felújítási munkát Henter György vártemplomi lelkész irányítja, őt kérdeztük a munka menetéről. 

Fotó: Vajda György


– Szépen haladnak, elégedettek vagyunk a munka minőségével. Jelenleg a nagy templomhajó födését fejezték be, és ugyanitt elhelyezték a padló kőburkolatát. Már hozzá is kezdtek a szentély padlózatának a cseréjéhez, mivel a gomba megtámadta a régit. A faanyagot el kellett távolítani, a földet ki kellett hordani, a helyébe kavics- és homokréteg kerül, ami szigetelésül szolgál. A járófelületeken a kavicsrétegre kerül a kőburkolat. A nagy hajóban hamarosan a padok is a helyükre kerülnek. 

A padok alatt megmarad a deszkapadlózat, a pódium. Azt is kijavítjuk, az ép részeket megőrizzük, ami korhadt, gomba támadta meg, kicseréljük. 

Henter György lelkipásztor Fotó: Mezey Sarolta


– Hogyan haladnak a falak restaurálásával?

– A szentély belső falának restaurálását befejeztük, a munkát Kiss Lóránd és Pál Péter restaurátorok és csapatuk végezte. Itt feltárták a középkori kvádervakolatot, ami az első mintázata lehetett a szentélynek. Folyik a munka a szentély külső falán, amit nem vakolnak le, hiszen mindig is „pirosban” volt, jelenleg a téglák közötti rést fúgázzák. Ezzel is jól haladnak, ebben a hónapban befejezik. Következik az ablakok behelyezése a szentély részen. A kőelemeket felújították, Nagy Béni kőrestaurátor végezte. Az ablakok osztói eddig fából voltak, ugyanis 1906-ban, a nagy restauráláskor elvitték a kőosztókat, most újból kővel, pontosabban műkővel pótoljuk a hiányzó részeket. A mérművek restaurálása is megtörtént. A szentélynél a régi üvegeket igyekszik felhasználni a restaurátor. A nagy hajó ablakaiból és a szentélyből kiszedett üvegek elegendők lesznek a szentély ablakaihoz. A nagy hajóba új ablaküvegek készülnek Magyarországon. 

– Mi lesz a Szent László-legendát ábrázoló freskóval?

– Az egyházközség szándéka, hogy ezt restauráltassuk, az első intézkedést megtettük. A restaurátor elvégezte a legsürgősebb konzerváló beavatkozásokat. Maga a restaurálás – mivel a freskó előbukkanására nem számítottunk, s mivel erre nincs anyagi fedezet –  egy következő projekt tárgyát képezi majd. 

– A fal úgy marad, ahogy legutóbb látható volt?

– Igen, a feltárt freskót eltakarjuk, így teljesen védve lesz, és nem lesz látható.

– Milyen munkálatok vannak még hátra?

– A templom külső javítása, a torony javítása, a villámhárító felszerelése, a tetőszerkezet javítása. Eddig csak a szentély tetőszerkezetének az egyik oldalát újították fel. Itt sok volt a korhadt faelem, amit ki kellett cserélni. Száraz cserefát kellett vásárolni hozzá, emiatt elhúzódtak a munkálatok. A gótikus terem és a kántori lakás fölötti tetőszerkezetet s a szentély bástyájának a tetőzetét is ki kell cserélni. Ezután következik a templom külső részén a beázott részek eltávolítása, majd az új, meszes vakolat felvitele. Aztán a templomban a hajó festése, a stukkók letisztítása, a villanyszerelési, épületgépészeti munkálatok. Úgy gondolom, novemberig nem fejezzük be teljesen a munkát. De karácsonytól használhatjuk a templomot, úgy is, ha a külső részekkel még nem leszünk meg. 

Fotó: Vajda György


– Hogyan állnak a költségvetéssel, hiszen köztudott, mindig adódnak olyan költségek, amelyekre nem számítottak…

– A felújítás előtt a teljes költségvetés 75 százalékával rendelkeztünk, a munkálatok befejezéséhez még hiányzott 250 ezer euró. Pályázat útján a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 40 ezer euróval támogatott, a padok felújítására folyósították. A bukaresti Művelődési Minisztériumnál is pályázatunk, de innen még nem kaptuk meg a támogatást, csak az ígéretet. Jelenleg 150 ezer eurós a hiány a költségvetésben, hogy a teljes felújítás meglegyen. Örülünk, hogy marosvásárhelyi vállalkozók is szép összeggel támogatták a Vártemplom felújítását. A támogatók között van Tordai Lóránd, a Kallós-termékek forgalmazója, Kolozsvári Tibor, a PC House tulajdonosa, Frunda György, az Ortoprofil, Petry András Zalán, a Petry húsfeldolgozó vállalat, Gogolák Zsolt, a Multinvest vállalat, valamint Jakab István presbiter a CliniLab részéről. Mindannyian a vártemplomi gyülekezet tagjai.

– Említsük meg azokat a cégeket, vállalkozókat, akik, amelyek a terveket készítették és a kivitelezéssel foglalkoznak. 

– A restaurálási terveket Bakó Lóránd és Keresztes Géza műépítészek, a szerkezeti tervet Csákány Dezső, az épületgépészeti tervet Soós Botond készítette. A falképeket Kiss Lóránd és Pál Péter restaurátorok restaurálják, a kőelemeket Nagy Béni kőrestaurátor. Az ólombetétes ablakokkal Makkai András üvegrestaurátor foglalkozik. Az építést Kóré József irányításával a 

Buildig Invest cég végzi. A villanyhálózat és a fűtés felújításával Tőkés Mihály gondnok foglalkozik. A padokat Márton Ferenc műbútorasztalos újítja fel. A munkatelep műszaki ellenőre Kirizsán Ildikó. Egy presbiteri bizottság – Személy Béla főgondnok, Tőkés Mihály gondnok, továbbá Kelemen Ferenc mérnök, Sugó Albert mérnök – szakemberekként átnézik a munkálatok menetéről kiállított jelentéseket – tájékoztatott Henter György vártemplomi lelkipásztor. 

A híveknek jelenleg a volt bábszínház épületében tartják az istentiszteletet. Remények szerint karácsonyra költözhetnek vissza a templomba.