2019. június 24., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mivel a karácsonyt megelőző időszakban zajlott ez a beszélgetés,

a diákok önkéntes munkáját dicsérte, ami a Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködés keretében zajlik. A karácsonyi képeslap-árusítás összegéből négy diák félszáz rászoruló személynek készített élelmiszercsomagot. 

– Mindent megteszünk azért, hogy diákjaink minél több versenyre, vetélkedőre is eljussanak, ezt a felkészítő tanárok munkája mellett az iskola vezetősége és a szponzorok támogatják. A klasszikus tantárgyalapú versenyek helyi szakaszán sokan indultak, és a különböző vetélkedőkön is sikerrel szerepeltek. A XVIII. Numerus matematikaversenyen az V.-es Bartha Előd negyedik helyezést ért el, az Evrica nemzetközi fizikaversenyen a VII.-es Újfalvi Loránd Csaba szerepelt sikerrel. A tizenkettedikes Benedek Kristóf továbbjutott a TUDEK vetélkedő megyei szakaszán közgazdaságtanból. A megyei rajzversenyen a hetedikes László Kajcsa Henriette második lett, a könyvvásár Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedőjén az ötödik osztályosok I-es csapata (Bajkó Péter, Molnár Balázs, Somodi Tamás) harmadik helyezést ért el. Tanulóink több vetélkedőn is dicséretet kaptak: az őszi szavalóversenyen, a rajzversenyen, a negyedik osztályosok a könyvvásári olvasóversenyen. Diákjaink részt vettek a Sapientia EMTE által szervezett fordítóversenyeken, illetve a Papiu Talks angol nyelvű szónoklatvetélkedőn. A magyar nyelvű disputázók vetélkedőjének Kárpát-medencei szakaszán a líceum csapata negyedik lett.

Gazdag művelődési, köri tevékenység zajlik az iskolában, Füzesi Albert táncoktató a II–III. osztályosokkal foglalkozik, az alsó tagozatos gyermekek citerázni, furulyázni tanulnak. Működik a robotikakör Pisak-Lukács Katalin és Kozma Tamás vezetésével, valamint a Sapientia–EMTE támogatásával. A második félévtől a színjátszó kör és a fotóklub is beindul. 

Részt veszünk az Örökségünk őrei programban, ahol a korábbi vetélkedőn a második helyen végeztünk. Ezúttal a radnóti kastélyt „fogadták örökbe” a diákjaink. 

A Pro Vita Cristiana Alapítvány a Bethlen Gábor Alapnál a korábbi években már megpályázott felszerelések kiegészítéseként egy fényképezőgépet és tartozékait, binokuláris mikroszkópokat és robotikafelszerelést pályázott meg sikeresen, s adta át használatra ezeket is az iskolának. 

Dr. Tamási Zsolt
Fotó: Bodolai Gyöngyi


– Úgy értesültem, hogy újraindulnak a korábban is gazdag partneriskolai kapcsolatok.

– Részt vettünk a katolikus iskolák igazgatóival szervezett éves találkozón, amelynek házigazdája a bukaresti Szent József római katolikus iskola volt, ahol megbeszéltük az első közös tevékenységet, egy téli sportos találkozót Predeálon. Közös tevékenységeket szervezünk a csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziummal, január közepén kerül sor a találkozóra a nagyváradi Szent László római katolikus iskolával, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceummal való kapcsolat kiépítése is elkezdődött. Hasonlóképpen a határokon túlról elvi egyeztetést folytattunk a kisvárdai Szent László katolikus iskola és a gödöllői Premontrei Iskolaközpont vezetőivel. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium 80 diákja októberben az Assisi Szent Ferenc rockoperát adta elő Marosvásárhelyen, februárban a farsangra a viszontlátogatásunkra várnak. 

– Említette a tantestület munkáját, ők is hűségesek maradtak az iskolához?

– Akik korábban is hozzánk tartoztak, áthelyezéssel visszajöttek, a fennmaradó helyeken óraadó tanárok oktatnak. 

– Augusztus 9-én jött létre az iskola, az igazgató ideiglenes kinevezése februárban jár le. Hogyan lesz tovább?

– Ha nem szerveznek versenyvizsgát, a tanfelügyelőségnek kell eldöntenie, hogy kit neveznek ki. Az iskola vezetősége, az iskolaszék megalakult, nevesítve van minden képviselője a tantestület mellett a diákok, a szülők és az önkormányzat részéről is. 

– Mikorra várható érdemi döntés a korrupcióellenes ügyészség által indított perben?

– Január 25-én kell határozatot hoznia a Fellebbviteli Bíróságnak arról, hogy a vádirat ellenem, amit korábban kétszer utaltak vissza kiegészítésre a DNA-hoz, befogadható-e, vagy visszakerül egy új nyomozati szakaszba.

– Tervek, elképzelések?

– 2019-ben Rákóczi-év lesz, igyekszünk ezt jól előkészíteni, sok tartalmas, érdekes tevékenységet szeretnénk szervezni. Jelenleg 14 osztály működik az iskolánkban, jövőre tervezzük a hiányzókat (jelenleg a VI. és a IX. osztályok nem indulhattak) pótolni. Valós közösségi igénynek tettünk eleget, amikor közigazgatási technikus szakos osztályt indítottunk az esti tagozaton, amit a Bolyai iskola 2017 őszén nem vett át. Ha bizonyítani tudjuk, hogy továbbra is van rá igény, azaz jelentkező, akkor újra elkezdjük ennek az engedélyeztetését. 

Sok mindent megvalósítottunk szeptember óta, az ingatlan tulajdonosa a világítást átszereltette gazdaságos LED fénytestekre, amelyek a folyosókon érzékelővel működnek. A földszinten mosdót alakított ki a fogyatékkal élő diákok számára. 

Úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Jó a hangulat, aki bejön az iskolába, annak nem nehéz mosolyogni, mert tudja, hogy miért van itt, és miért dolgozik.