2022. augusztus 18., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mezőpanitban 136 ezer lejre lehetett pályázni

A mezőpaniti önkormányzat a lehetőségekhez mérten nagyobb erőfeszítést tesz a községben működő civil szervezetek támogatására. Jelentős pénzkeretet biztosítanak nekik, idén 120 ezer lejt pályázhattak meg. További 16 ezer lejt a sportegyesületeknek szántak. A lehívható összeg összesen 136 ezer lej volt.

Bicsak Boglárka női népviseleti ruhákat mutat
 Fotó: Nagy Tibor


Kiemelten kezelik az alkotótáborokat és a bergenyei tánctábort

Az önkormányzat 2017-ben indított el egy pályázati rendszert, ami azelőtt egyszerű kérvény, tanácsi határozat alapján működött. Ezt a rendszert nem lehetett fenntartani, és egy új hivatalos pályázati eljárást vezettek be. A kiírás nyilvános, valamennyi civil szervezet hozzáfér.

A községben újabb szervezeteket jegyeztek be, Csittszentivánon és Mezőpanitban is, de Székelykövesden nem működik hasonló. Remélhetőleg ott is összefognak. Vannak tematikus csoportok, amelyek a tánc, a huszárok, a sport, az ifjúság köré szerveződnek, ezeket arra buzdítják, hogy jegyeztessék be magukat civil szervezetként. 

A pályázatokat a célcsoportok rendezvények szervezésére és különböző projektekre nyújtották be. Valamennyi hasznos, és színt hoz a gyermek-, illetve felnőttközösségek életébe. 

A község kiemelt fontosságúnak tartja az alkotótáborokat: a szentiváni faragótábort, a bergenyei és paniti festőtábort, a bergenyei nemzetközi tánctábort, amely regionális rendezvénnyé nőtte ki magát. 

A paniti festőtáborok húszévi „terméséből” nyílt kiállítás a polgármesteri hivatal épületében, ehhez Czirjék Lajos és ifj. Molnár Dénes nyújtott szakmai segítséget. A festészeti anyagból albumot szeretnének kiadni, amelybe a legsikerültebb munkák kerülnének be. Erre pályázatot nyújtottak be.

Népviselet LEADER-pályázati támogatásból

Ha már az önkormányzat által kiírt pályázatokról szóltunk, meg kell említenünk a LEADER-pályázatokat is. A kistérséghez Marosszentkirály, Maroskeresztúr és Mezőpanit község tartozik. A LEADER-hez nem csak az önkormányzatok pályázhatnak, hanem a Kovács Edit jelenlegi maroskereszt-úri polgármester irányításával kidolgozott stratégiának köszön- hetően bármely civil szervezet is.

 – Mezőpanit községben a pályázatok 70 százalékát kiírtuk, le is szerződtük. Összesen 300 ezer euróról van szó, a többi községgel együtt több mint 700 ezer eurós pályázati tétel. A pályázók egy része már fel is használta az összegeket. Így vásároltak Mezőbergenyében egy nagy, fémállványos sátrat, amely a tánctáborokhoz elengedhetetlen. A Pro Pambus Egyesületnek így sikerült népviseleti ruhákat varratni, csizmákat készíttetni. Sajnáljuk, hogy mezőgazdasági felszerelésre kevesen pályáztak, csupán két-három pályázat volt. A megmaradt péznt a vállalkozók pályázhatják meg – fogalmazott Bodó Előd Barna polgármester. 

Bicsak Boglárka, a polgármesteri hivatal közkapcsolati felelőse, aki a népviseleti projektet bonyolította, megmutatta a szekrényben sorakozó ruhákat, 14 női mezőségi, 14 női vajdaszentiványi ruhát, a női és férficsizmákat, cipőket, kalapokat, férfinadrágokat. A népviseleti öltözeten kívül hangosításra és egyéb kellékekre is pályáztak. A projekt összértéke 13.645 euró volt.