2020. május 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Több ezren vettek részt vasárnap délután

a Székelyföld határán fekvő Úzvölgye törvénytelenül átalakított magyar katonai temetőjében tartott ökumenikus istentiszteleten, és kiáltották egymás kezét megfogva: Ne bántsd a magyart!

Az összekapaszkodásra és a közös felkiáltásra Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész szólította fel az összegyűlteket. Az ökumenikus istentiszteletre egy civilekből és önkormányzati vezetőkből álló kezdeményező bizottság hívta mindazokat, akikben megütközést keltett, hogy az első világháborús sírkertben a Kárpátok keleti oldalán fekvő Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki, amelyben – részben magyar katonák sírjaira – ismeretlen román katonák betonkeresztjeit állította fel.

Korábban az RMDSZ csíki képviselői a betonkeresztek mellé ágakból állítottak kereszteket, amelyekre felírták az ott nyugvó magyar katonák neveit. A szertartás ideje alatt huszár hagyományőrzők álltak díszőrséget a meggyalázott magyar sírok mellett.

Az istentiszteleten római katolikus papok, református, unitárius, valamint magyar és német evangélikus lelkészek szóltak az egybegyűltekhez.

Böjte Csaba ferences szerzetes elmondta, azért imádkozik, hogy Bukarestben legyenek olyan bölcs vezetők, akik belátják, hogy mindenkire szükség van ebben az országban. Olyanok, akik nem akarják elüldözni innen az embe-reket, hanem vonzóvá próbálják tenni számukra az országot.

Fotó: Kocsis B. János


Kovács István, az Unitárius Egyház közügyigazgatója a temetőfoglalókért imádkozott. „Azokért imádkozunk, akik azt hiszik, hogy azáltal szereznek, oroznak maguknak hazát, hogy elveszik mások pihenését, elveszik mások jelképeit, mások hitét, akik azt hiszik, hogy a szabadságot egymás kezéből kell kicsavarni, és nem tudják, hogy csak együtt, egymást megbecsülve, egymást élni engedve lehetünk igazán olyanok, amilyennek Isten megálmodott bennünket” – fogalmazott a sepsiszentgyörgyi lelkész.

Bíró Erika szörcsei református lelkész megemlítette: a magyarság ellen törők egy kis szolgálatot is tettek, mert már-már elaludt a közösség, most viszont a völgyben ismét felhangzik a Himnusz és a magyar könyörgés.

Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke kijelentette: bár a temető román parcelláját kialakító dormánfalvi (Dărmăneşti) önkormányzat bejelentette, hogy elhalasztja a román parcella felavatását, szükség van az éberségre.

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke kijelentette: csak akkor sikerülhet meggátolni a hasonló eseteket, ha megoldják a Hargita és Bákó megye közötti határvitát, és a határt három kilométerrel keletebbre viszik, oda, ahol mindig is volt a történelem folyamán.

Az összegyűltek petíciót fogadtak el, amelyet a román állam vezetőinek, valamint Hargita és Bákó megye prefektusának címeztek. Ebben leszögezték: a temető önkényes átalakítása több mint kegyeletsértés, ez összesíti azokat a sérelmeket, amelyek a Romániában élő magyarságot napról napra érik. Követelték a kegyeletsértő tevékenység nyomán kialakult összes törvénytelenség kivizsgálását és a törvényszegők megbüntetését, a temető haladéktalan visszaállítását az eredeti állapotába, a települések és a megyék közötti határviták azonnali rendezését, a magyarsággyalázó és történelemhamisító folyamat azonnali megállítását, nyilvános bocsánatkérést a meggyalázott temetőben nyugvó katonák hozzátartozóitól és a sértett nemzetektől. A rendezvény a magyar és a székely himnusz éneklésével ért véget.