2023. december 9., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A fesztiválon a legkisebbekre is figyeltek

A Nyárádmente Fesztivál harmadik napján a Nyárádszeredához tartozó, attól legtávolabb eső és legkisebb település, Székelybő a megújulást ünnepelte. Reggel megáldották a Jézus Társasága egyházi rend tulajdonában levő Szent Ignác lelkigyakorlatos házat, majd a felújított katolikus templomban adtak hálát.

A Jézus Társasága, közismert nevén a jezsuita szerzetesrend július 31-én zárta a tavaly május óta zajló jubileumi évet, Loyolai Szent Ignác rendalapító megtérése kezdetének 500., illetve szentté avatásának 400. évfordulóját. Ezen a napon ért véget a Márton Áron-imatúra is, 15 éve kelt életre Erdélyben a Keresztény Élet Közössége Szent Ignác tanításai alapján, és e többszörös ünnep keretében részesült vasárnap délelőtt a keresztség szentségében Isten egyik gyermeke, Liza.


Hazatértek Székelybőbe

A jezsuita szerzetesrend részben hazatért, hiszen 1764-ben az ellenreformáció idején itt telepedtek le, a Szent Adalbert tiszteletére szentelt templomot használva végezték munkájukat. A rendet 1773-ban feloszlatták, de munkájuknak olyan hatása volt, hogy máig emlékeznek itt rájuk – mondta el szentbeszédében Vízi Elemér tartományfőnök. A székelybői épület által nagyobb teret tudnak nyitni a gyakorlati tevékenységnek. Ez a harmadik erdélyi épület, amely a szent nevét viseli, ide jöhetnek az emberek imádkozni, feltöltődni kegyelemmel, jósággal, bőséggel, hiszen nem lehet véletlen a falu német neve, Betendorf, ami magyarul az imádság faluját jelenti – hangzott el.

Az ünnepség keretében Szent Ignác imája révén a jezsuiták megújították fogadalmukat, hogy átadják magukat Istennek, majd Drócsa László, a bői gyülekezet szeredai plébánosa átnyújtotta a templom kulcsait, hogy a távollétében a szerzetesek használhassák a templomot. Ugyanakkor ajándékként a Krisztus keresztútjának nyolcadik állomását ábrázoló bronz alkotást adta át.

Az ünnepség után Vízi Elemér tartományfőnöktől megtudtuk: az épületet a tavaly vásárolták meg, hogy teret adjanak azoknak az embereknek, akik szeretnének imádkozni, Istennel mélyebb kapcsolatba kerülni, de képzéseknek is helye lehet, ahová vissza tudnak vonulni szerzetesek, papok és világiak. Remélhetőleg a béke és a lelki bőség helye lesz, bárki megállhat itt a mai rohanó világban a szép környezet csendjében, s ezzel már megteszi az imádság első lépését – mondta el a tartományfőnök.


„Miénk itt a tér”

Az ünnepségen hálát adtak a megújult katolikus templomért. Drócsa László plébános Tóth Sándor polgármester érdemeit méltatta, aki a maga során elmondta: – Nagyon sok munka van abban, hogy Bőben is a miénk maradt a tér, nem mások vásárolták meg a lelkigyakorlatos ház épületét. 

A polgármester elismerő oklevelet adott át a plébánosnak, hiszen hétévi szolgálata alatt megújult a bői és a szentannai templom, valamint az egyház révén a magyar kormány támogatásával felépült a szeredai új napközi otthon. Már csak a 40 éves szeredai templom felújítása maradt hátra.

Drócsa László köszönetet mondott a templom megújítása során végzett lelkiismeretes munkájáért Márton Judit mérnöknek, az erdőcsinádi Molnár Dénes építőnek, valamint az anyagi támogatásért, amit a magyar kormány Rómer Flóris Tervén keresztül utalt a Teleki László Alapítvány 2017 óta. A helyi és megyei önkormányzat és az RMDSZ közbenjárására a bukaresti vallásügyi államtitkárságtól is kaptak egy kisebb támogatást, míg Lőrinczi Attila vállalkozó a templomablakokat újította fel ingyen. A javítás alatt feltárták a templom feliratát, amely szerint a „Szent Adalbertnek szentelt istenes ház II. Augusztusz József jóságából újjáéledt”. A betűkből kiolvasható 1774-es évszám helyett a plébános az 1782-es évet véli valószínűbbnek, eszerint 240 éve újult meg a templom.


Felszentelték a művelődési otthont

A székelybői művelődési otthon 1960-62 között épült az innen elszármazott Magyari Albert segítségével. A jelen levő öregúrnak is köszönetet mondva Tóth Sándor polgármester elmondta a helyieknek: idén sok ingatlanba fektetett pénzt az önkormányzat, és megengedhetetlennek tartotta, hogy ne ruházzanak be a kultúrotthonba, amikor ebben a faluban ilyen mértékű a fejlődés. Az elöljáró egy székelyföldi címerrel ajándékozta meg a közösséget. Az ünneplőkre ároni áldást mondott Gáspár István református lelkész, Drócsa László plébános könyörgést végzett és megszentelte az épületet.

Szente Kinga, a Székelybőért Egyesület elnöke emlékeztette a helyieket azokra az állapotokra, amelyek két évtizeddel ezelőtt itt uralkodtak: sártengerben úszó utak, romladozó templomok és művelődési otthon. Az egyesület 2007-es létrejöttével elkezdődött egy folyamat: azóta tízszer rendeztek falunapot, kosaras bálok és egyéb rendezvények révén életet vittek a művelődési otthonba, könyvtárat és falumúzeumot hoztak létre. A helyi és megyei önkormányzat is meghallgatta kéréseiket, s most már minden középület megújult, és két éve már aszfaltúton térhetnek haza az elszármazottak. Az egyesület három kötetet adott ki a faluról, ezek egyikéből szavalta el Bartha Melánia helyi diáklány Székelybői Jánosi Sándor egyik költeményét. 

Megújult katolikus templomban ünnepelhettek a bőiek

Fotó: Gligor Róbert László

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató