2020. szeptember 28., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jó ütemben halad a Teleki-ház felújítása

Mindig örömmel számolunk be műemlék épületek felújításáról. Ez alkalommal a több mint 200 éves marosvásárhelyi Teleki-házban folyó munkálatok menetéről Henter György vártemplomi lelkipásztortól érdeklődtünk. Aki a Bernády téren jár, láthatja, hogy az épület vár felőli, nyugati része már teljesen új köntöst kapott. A tavaly elkezdett restaurálással az enyészettől mentették meg a város egyik legszebb épületét, Teleki Domokos palotáját. Az ingatlan jelenleg a marosvásárhelyi református egyházközségek kuratóriumának a tulajdonában van, két esperesi hivatalnak és a Vártemplom egyházi irodájának ad otthont. 


Az első vállalkozóval felbontották a szerződést

– A marosvásárhelyi Teleki-ház javítási munkálataival tavaly le kellett állni, mert a kivitelezővel fel kellett mondani a szerződést. Ennek oka, hogy az épület alábetonozását elsiette, illetve nem végzett minőségi munkát. Múlt év októberében találtunk egy új vállalkozót, a Demeter Zoltán által vezetett Demzoltar Kft.-t, amely jó munkát végez, nagyon elégedettek vagyunk vele. Itt említem meg, hogy az A kategóriás műemlék felújítási terveit Keresztes Géza műépítész végezte, a statikus mérnök Csákány Dezső – mondja Henter György lelkipásztor. 


Három méter mélyre ástak az épület körül 

– Az épület körül sokáig mély sánc volt, miért kellett olyan mélyre ásni? 

– Azért, mert az épületet körbe kellett drénezni, hogy kiküszöböljék a falak további vizesedését. Ehhez mintegy három méter mély árkot kellett ásni az épület körül. Ide helyezték el a vezetékeket is. Nagyon nagy beavatkozás volt, de mostanra már befejezték ezt a munkálatot, a földet visszatöltötték, és nagyon jó ütemben folyik az épület felújítása. Az alapok alábetonozása megtörtént, a pincehelyiségekből a nedvességtartó betonréteget eltávolították, a törmeléket elhordták, a vakolatot leverték, hogy szellőzzenek és száradjanak a falak, a nyugati épületrészt már bevakolták. 

Henter György


Kicserélték a régi nyílászárókat

– Az épületre új nyílászárók kerültek, szükség volt erre? 

– A nyílászárókat kicseréltük a nyugati oldalon és a homlokzaton. A régi nyílászárók korhadtak voltak, nem zártak, s emiatt a termeket nem lehetett kifűteni. Az asztalosmunkát Kádár István mester, a nyárádtői református gyülekezet gondnoka végezte, nagy megelégedésünkre. Az ablakok vasalatát egy gyergyói kovácsmestertől rendelte. Az új ablakok megfelelnek a műemlék-restaurálási előírásoknak. 


Restaurálják a latin feliratú kőtáblát

– Sok munka volt az épület tetőszerkezetének a kijavításával, a héjazat cseréjével. Most vakolják és festik a belső és a külső falakat. Jól haladnak vele. Ahogy az látható, a Teleki-ház nyugati homlokzata már elkészült, és szép színt kapott. Folyamatban van a ház erkélyének restaurálása, amelyet Kiss Loránd restaurátor cége vállalt fel, és Pál Szidónia fém-ötvös restaurátor végzi ezt a felújítást. 

Ugyanakkor a kőművesmunkálatok során felfedeztük, hogy az épület főhomlokzatán, a tetőszerkezetre fölállított nagy oromfal és a két világító kőablak megrongálódott. Ezért a kőrestaurátorral megbeszéltük, hogy mérje föl, milyen állapotban vannak ezek, s állapítsa meg, hogy el tudja-e végezni a restaurálását. Ez megtörtént, árajánlatot kaptunk, s Nagy Béni kőrestaurátor neki is látott az impozáns kőtábla javításához, amelyen az épület építéséről latin nyelvű felirat olvasható. Az oromfal mellett levő két kőurna annyira megrongálódott, hogy mindkettő kettétörött. Isteni szerencse volt, hogy ezek nem estek le, és nem okoztak balesetet. 

– Az épület fűtési és villamos hálózatát is felújítják? 

– Elkészültek az épületgépészeti tervek, ezeket Klósz Bálint épületgépész-mérnök és Soós Botond villamosmérnök tervező készítette. A helyiségekbe teljesen új fűtés- és villanyhálózat kerül, ezeket részben már be is szerelték. Szépen haladunk, hogy a munkát mielőbb befejezzük. 


Év végére visszaköltözhetnek az esperesi hivatalok

– Mikorra várható az épület átadása, hogy mindkét esperesi hivatal, a Marosi és a Maros-mezőségi a felújított ingatlanban működhessen? 

– Őszire csak a „látványos” részekkel leszünk meg, mert az épület pincéjének drága és sok időt igénylő felújítására nem elegendőek az anyagi forrásaink. Valószínű tehát, hogy idén a pince nem készül el. Év végéig azonban az épület olyan állapotban lesz, hogy az esperesi hivatalok visszaköltözhetnek, s működésük zavartalan lesz. Lesznek olyan épületrészek is, amelyek bérbe adhatókká válnak – tájékoztatott Henter György lelkipásztor, aki a teljes munkálat irányítását vállalta. 

Az épület felújítása a marosvásárhelyi egyházak kuratóriumának, a két esperesi hivatal, valamint nagyobbrészt az Erdélyi Református Egyházkerületnek a magyar kormány támogatásából folyósított hozzájárulásával valósul meg.

Fotó: Nagy Tibor