2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sikeresnek bizonyul a kezdeményezés, amely a tavaly leomlott bözödújfalui templomtorony újjáépítését célozza.

Sikeresnek bizonyul a kezdeményezés, amely a tavaly leomlott bözödújfalui templomtorony újjáépítését célozza. A hétvégi csíksomlyói búcsún téglajegyek vásárlásával lehetett adományozni a nemes célra, és ami a legfontosabb, a búcsú jó lehetőség volt arra, hogy az emberek tudomást szerezzenek a kezdeményezésről, határon innen és túlról magánszemélyek, civil szervezetek részéről érkezett felajánlás.

Nemcsak az egykori helybelieknek és azok leszármazottainak, hanem sokaknak szívügye az egykor elárasztott Bözödújfalu. Ez bebizonyosodott, amikor a Bözöd-újfaluért Egyesület kezdeményezése, hogy újjáépítik a tavaly júniusban leomlott templomtornyot, pozitív visszhangra talált. A csíksomlyói búcsún, ahol mintegy százötvenezer zarándok fordult meg, 15 lejes áron téglajegyeket lehetett vásárolni, és ezáltal támogatni a templom újjáépítését. Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere, aki kezdettől fogva készségesen felkarolta az ügyet, lapunknak elmondta, sikerrel járt a csíksomlyói jelenlét, adomány is gyűlt, ám ami talán még fontosabb, hogy szórólapokat osztogattak, így sokan – a határokon túlról is – megismerték a kezdeményezést, és a búcsút követő napokon is számos felajánlással keresték meg. Jó úton halad az adománygyűjtés. Az elöljáró hangsúlyozta, nem olyan templomot szeretnének építeni, ahol misét tarthatnak, a jelképen van a lényeg, ezért úgy tervezik, a tornyot állítják fel újra az eredeti helyén, a vízben, és védőgáttal veszik körül. Csibi Attila elújságolta, a vízüggyel már szóban egyeztettek, amely beleegyezett abba, hogy az építkezés idején leengedik a vizet. A templom újraépítése anyagi fedezetének az előteremtésére több síkon próbálkoznak. Egyrészt a magyarországi Székely Hargita Alapítvány felvállalta a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének a támogatását, másrészt a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumnál pályáznak erre. Emellett pedig tovább fogadják az adományokat.

A torony visszaállítása valójában egy négy-öt éves projekt, amint elkészülnek a tanulmányok, és összegyűl a szükséges pénzt, elkezdik a munkát. Ha ez még várat is magára, idén augusztus elseje emlékezetes időpont lesz az elárasztott falu egykori lakóinak és azok leszármazottainak az életében. Az évente megszervezett megemlékezés során kopjafákat állítanak az elköltözésre kényszerült családok emlékére. A 180 kopjafa már elkészült, minden, egykor ott lakó családnak külön, házszámmal és névvel – tudtuk meg a polgármestertől. Ez a faluból elszármazott Szombatfalvi József és Sükösd Árpád, valamint számos erdélyi fafaragónak köszönhetően valósult meg.