2023. november 30., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szeretettel emléket állítani, fontos hiányt pótolni, lélekerősítő segédeszközt nyújtani – ez volt Bakó Csongor marosvásárhelyi római katolikus kórházi lelkész szándéka 2015-ben megjelent könyvével.


Szeretettel emléket állítani, fontos hiányt pótolni, lélekerősítő segédeszközt nyújtani – ez volt Bakó Csongor marosvásárhelyi római katolikus kórházi lelkész szándéka 2015-ben megjelent könyvével, amelyet a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület adott ki Kolozsváron. A szép kivitelezésű kötet a Leukémiások patrónuskandidátusai címet viseli, alcíme: Fehérvérűségben szenvedők „védőszentjei” a katolikus egyházban.
Amint a nyitó kép bizonyítja, a 13 éves korában súlyos szenvedés után vérrákban elhunyt testvérbátyjának állít emléket a szerző, aki a családját mélyen megrázó esemény hatására választotta a papi hivatást. Valahol mélyen ez az emlék teszi igazán alkalmassá arra, hogy a korántsem könnyű kórházlelkészi teendőket ellássa, ami a betegséggel, a szenvedéssel és a halállal való gyakoribb szembenézéssel jár, és mindig megújuló vigasztaló erő is kell hozzá. Olyan erő, amit a lelkész nyújthat a gyógyítás folyamatában. 
Hiányt pótol a kötet azzal is, hogy egyedülálló kutatás eredményeit összegzi. A felsorakoztatott boldogok, szentek, védőszentek közül a fehérvérűségben szenvedők égi pártfogóinak bemutatására helyezi a hangsúlyt. És végül kórházlelkészként a lelki segítségnyújtást is megkönnyíti azzal, hogy „jó tanácsokat, imádságokat, a betegséghez való helyes viszonyulási módokat sorakoztat fel mindazoknak, akik közvetlenül vagy közvetve érintettek a leukémiával való ádáz és sokszor reménytelen küzdelemben” – fogalmazza meg szándékát a könyv előszavában.
Mind az érintettek, mind az érdeklődők számára átfogó, közérthető fejezetben közöl általános ismereteket a leukémiáról, más szóval a fehérvérűségről, vérrákról. A fejezet ismerteti a daganatos betegségek jellemzőit, a sejtosztódás folyamatát, a vörös csontvelő szerepét a vérsejtek termelésében, a közös őssejt szerepét, majd a vérképzésben beállt zavarokat, amelyek a leukémiát okozzák. Olvashatunk a betegség típusairól, s az aggasztó jelenségről, hogy a gyermekeket érintő akut limfoid leukémia és más hematológiai daganatos betegségek világszerte mind gyakrabban fordulnak elő. Érdekes adatok következnek a leukémiák felfedezésének és kezelésének történelmi hátteréről és a manapság használatos gyógyító eljárásokról: a kemoterápiáról és a csontvelő-átültetésről. 
Bár a könyv egy következő fejezete a hivatalos orvostudomány álláspontja szerint leszögezi, hogy „a rák nem lelki betegség”, a következőkben megismerhetjük a természetgyógyászok álláspontját is, akik szerint „a rák az elfojtások betegsége, s mint ilyen, a test, a lélek és szellem betegsége is”. A tumoros bántalmak hátterében „rendezetlen élethelyzet, a kihívásokkal szembeni csökkent védekezőképesség, feldolgozatlan trauma, belső elszigeteltség, negatív érzelmek elburjánzása”, egy szeretett lény elvesztése állhat. A gyógyulásban fontos szerepe van a hitnek, de a fejlett országokban alkalmazott pszichoonkológia eredményes műveléséhez a szerző véleménye szerint szükség van a klinikai lelkigondozás megszervezésére és az ilyen szakirányú lelkipásztorképzésre is.
A könyv gerincét életszentség hírében állóknak, Isten szolgáinak és szolgálóinak, tiszteletreméltóknak, boldogoknak és szenteknek a bemutatása képezi, akiket azért hoz olvasóközelbe, mert a vérképzőszervi betegségekben szenvedők, főként a leukémiások tőlük kérhetnek Istennél közbenjárást, hozzájuk fohászkodhatnak lelki erőért, „a gyógyulás vagy egyszerűen csak az Isten akaratában való megnyugvás kegyelméért”. Megható tanulságos életutak, amelyekből sokat a szerző mutat be először a magyar olvasóközönségnek. Olyan főpapok, orvosok, egyszerű polgárok, férfiak, nők és gyermekek élete, akiket sem a nehézségek, sem a betegség, sem a kínzások nem tudtak megrendíteni hitükben, az elesettek és a betegek önzetlen szolgálatában. Ezt megelőzően a szentek tiszteletéről, a szentté avatás céljáról és aktualitásáról, a szentkultusz lelkipásztori jelentőségéről, a védőszentekről (patrónusokról) olvashatunk, akik betegségek, járványok, természeti csapások ellen nyújtanak védelmet… 
Az utószó a szerző személyes vallomása testvére betegségéről és haláláról, szüleinek Szent Antalhoz intézett imádságáról, amelynek eredményeként előrehaladott koruk ellenére a tragédia után másfél évvel fiúgyermeknek adtak életet.
A Mellékletek című fejezetben II. János pápa csodatéteményeiről, az érintésétől  meggyógyult mexikói kisfiúk esetéről számol be, és közli a pápának a leukémiai-konferencián, tanfolyamon tartott beszédeit. Megemlékezik Kiss Áron magyarországi segédlelkészről, Pálfi Géza erdélyi mártír pap tanárról, és a könyv végén olvashatjuk Ferenc pápa válaszát a gyermekek szenvedése kapcsán megfogalmazott miértekre. 
A könyvet prof. dr. Marton József pápai prelátus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja és dr. Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem professzora ajánlja az olvasók figyelmébe. A szerző munkáját kiváló szakmai és nyelvi lektorok segítették.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató