2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Régi igényük válik valóra a nyárádmagyarósiaknak, ugyanis évek óta szóbeszéd tárgya a ravatalozók felépítése, de nem sikerült megvalósítani. Jelenleg Nyárádmagyaróson, jövőre pedig Nyárádselyében és Torboszlón is létrehozzák őket. 

Mindhárom épületet önerőből, saját költségvetésből finanszírozza a polgármesteri hivatal, külön-külön 50.000 eurót szántak rá. Típusépület lesz mindhárom településen. Eddig Andrásfalváról vagy Nyárádszeredából kísérték utolsó útjára a magyarósi elhunytakat, ameddig lehetett, a templomokban is búcsúztattak, de a járvány miatt itt sem lehet megadni a végtisztességet. Mindhárom településen a legnagyobb gondot az erre alkalmas, szabad telek hiánya okozta. Magyaróson sikerült egyezséget kötni a gyulafehérvári érsekséggel, és így a katolikus templom melletti telekre építették fel a ravatalozót. Selyében is a katolikus plébánia udvarán lesz a hasonló épület. Míg az előbbi már tető alatt van, az utóbbi helységben mintegy két hét múlva fognának hozzá az alapásáshoz. Torboszlón késett a telek helyzetének tisztázása, a helyiek sem tudták eldönteni, hol legyen a ravatalozó, végül a református parókián felül van egy terület, ami valamikor közterület volt, de nem hivatalos cserékkel gazdát váltott. Ezt a helyzetet sikerült tisztázni, egy-két héten belül újra közterületté nyilvánítani. Az épülethez szükséges összeget már elkülönítették a költségvetésben, a munkához jövő tavasszal fognak hozzá. 

Tető alatt a nyárádmagyarósi ravatalozó

Fotó: Nagy Tibor