2020. április 2., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Vincze Loránt az RMDSZ európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagja, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke. Fél évvel brüsszeli és strasbourgi munkájának megkezdése után számol be eddigi tevékenységének fontosabb elemeiről.

Kep leirasa


Az EP-ben rendkívül intenzív munka zajlik, és ebben a mandátumban a korábbiaknál sokkal inkább politikai összetűzések helyszíne a parlament, ennek megfelelően kell jelen lenni, és a különböző témákban az erdélyi magyarság álláspontját képviselni. 

Az Európai Parlamentben az RMDSZ a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának tagja, ez pedig számos lehetőséget biztosít a képviselők számára. Winkler Gyulával együtt az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagjaként az erdélyi magyarok számára fontos bizottságokba sikerült bekerülnie. 

Az EPP adja az Európai Bizottság elnökét és a biztosok többségét is. Vincze Loránt szavazatával támogatta Ursula von der Leyen elnök és a biztosok beiktatását, hiszen biztató jelzések érkeztek irányukból a számunkra fontos ügyekben. 

Alkotmányos ügyek Európa jövőjéről

Az alkotmányos ügyek bizottságában az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítése zajlik, amely egy sokrétű társadalmi párbeszéd lesz a polgárokkal, szervezetekkel, munkáltatói szövetségekkel, akadémikusokkal, kutatókkal, ez lesz az Európai Bizottság első nagyszabású akciója. Vincze Loránt szeretné elérni, hogy a konferencia keretében Kolozsváron is legyen egy nagy vita Európa jövőjéről, ahol beszélni lehet a kisebbségi kérdésről, a soknyelvűségről ebben a keretben. Nagy megtiszteltetés az RMDSZ-es képviselő számára, hogy az AFCO bizottság felkérésére ő felel az EP részéről az európai polgári kezdeményezésekért.

Erdélyi ügyek a petíciós bizottságban

A petíciós bizottság munkája teljesen eltér a többi bizottságétól, hiszen itt a polgároktól beérkező megkeresésekkel foglalkoznak, és itt lehet napirenden tartani a kisebbségi témákat – például a felvidékiek esetében a Benes-dekrétumok eltörlésének igényét. A képviselő bízik abban, hogy hamarosan Romániából is lesznek hasonló petíciók. Ide érkezett be a székelyföldi megyék medvetámadások miatt indított megkeresése is, amit a petíciós bizottság néppárti helyettes szakmai vezetőjeként Vincze Loránt közvetlenül támogathat és promoválhat. December 5-én Brüsszelben közmeghallgatás volt a farkasok témájában, ahol kérte a petíciós, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságokat, hogy a barnamedve kérdésével is foglalkozzanak, hiszen míg Európa egyes részein a farkasok, addig Erdélyben a medvetámadások okoznak vadkárokat, és ami ennél is súlyosabb, támadásaik emberáldozatokat is követelnek. 

Érdekek és érzelmek között a LIBE bizottságban

A LIBE bizottság az a hely, ahol összecsapnak a különböző érdekek és érzelmek, rendszerint itt születnek a legszorosabb döntések, olyan fontos témákban, mint a migráció vagy a jogállamiság kérdése, amelynek Vincze Loránt részévé szeretné tenni annak vizsgálatát is, hogy a tagállamok betartják-e saját törvényeiket, különös tekintettel a kisebbségvédelmi törvényeikre, hiszen Romániában sajnos gyakran tapasztaljuk ennek ellenkezőjét.

Jelen lenni ott, ahol fontos a közösség számára

Az Európai Parlament kisebbségekhez tartozó képviselői és a velük szimpatizáló többségiek a több mandátumon át működött Kisebbségi Intergroup újraalakításán dolgoznak. Vincze Loránt emellett tagja az Amerikai Egyesült Államokkal és az Indiával való kapcsolattartásért felelős küldöttségeknek, ezenkívül az EP-képviselők egyesületének alelnökeként is tevékenykedik.

A Minority SafePack kezdeményezés útja

Az Európai Bizottság csak december elején lépett hivatalba, ezért a kérésükre 2020 elejére halasztották az erdélyi magyarok és Európa kisebségei szempontjából fontos kezdeményezés, a Minority SafePack beiktatását. Az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján született konkrét törvényjavaslatokat november végén mutatták be az Európai Parlamentben, és készen álltak az 1.128.385 hitelesített aláírás benyújtására, de mivel a halasztás növeli a kezdeményezés esélyeit, elfogadták a Bizottság kérését. Így január-februárban uniós biztosok jelenlétében adják át az európai kisebbségek kéréseit, és az Európai Parlamentben nemcsak közmeghallgatást szerveznek a kezdeményezésről, hanem plenáris vita is lesz róla – ez pedig magában hordozza annak lehetőségét, hogy a parlament határozatot fogadjon el a MSPI támogatásáról. Ráadásul az Európai Bizottságnak a korábbi három hónaphoz képest hat hónapja lesz arra, hogy kialakítsa álláspontját a kérdésben, így több ideje lesz tanulmányozni és megfontolni a javaslatcsomagot. 

Munka otthon, Erdélyben

Vincze Loránt meggyőződése, hogy úgy lehet eredményesen képviselni a közösség érdekeit, ha folyamatos a kapcsolattartás, jó a kommunikáció és kölcsönös a bizalom az otthoniakkal. Napi kapcsolatban áll az RMDSZ döntéshozóival, parlamenti képviselőivel és önkormányzati vezetőivel, ugyanakkor az egyházakat és civil szervezeteket is fontos partnernek tartja, és közvetlen, hatékony kapcsolat kiépítésére törekszik velük. Képviselőként gyakran fogad otthoni látogatócsoportokat, amikor csak teheti, részt vesz otthoni rendezvényeken, találkozókon. 

Az állandó kapcsolattartásban az RMDSZ képviselőjének segítségére lesz központi képviselői irodája, amelyet Marosvásárhelyen, a város központjában, a Köpeczi–Teleki-házban (Forradalom u. 1. szám) nyitott meg. Ez Európa-pont lesz Marosvásárhelyen, ahol közösségi ügyekről lehet beszélgetni, és alkalmas rendezvények, konferenciák szervezésére is, a civil szervezetek eseményeinek is helyet adnak itt. 

Az iroda természetesen nyitva áll a polgárok előtt, akik akár személyesen, akár telefonon jelezhetik kéréseiket, kérdéseiket a munkatársaknak, és a képviselő személyesen is tart fogadóórákat.