2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Fotó: Berekméri Edmond


Az ország többi tanintézményéhez hasonlóan július derekán Marossárpatakon is csendes az iskolaudvar. Mózes Sándor intézményvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy rövidesen nekifognak az iskolafelújításnak. 
A tavaly megrendezett faluünnepségen avatták fel a korszerű, kétszintes óvodaépületet, a sportcsarnok mellett. Az új épületre azért is szükség volt, hogy az alsó tagozatosok tanteremgondja megoldódjon, ne kelljen két váltásban járniuk iskolába a kisiskolásoknak. Az óvodaépület mind a hat termét birtokba vették a gyerekek, az alsó szinten három iskolai osztály, a felsőn az óvodai csoportok kaptak helyet. 
– Az elmúlt tanévben közel kétszáz óvodás és kisiskolás játszhatott, tanulhatott kiváló körülmények között az új épületben. Örülünk a szülők pozitív visszajelzéseinek, és megígérjük, hogy a továbbiakban sem ülünk karba tett kézzel. Idén, a vakáció idején a régi iskolaépületet újítjuk fel. A nyílászárókat már kicserélték, következik a tetőcsere és az épület külső festése. Három cég tett le árajánlatot, a legjobb árral a Buildeco Rt. jelentkezett, így július végén hozzákezdhet a munkához
– tájékoztatott az iskolaigazgató. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy az iskola vezetőségének döntése értelmében kerítést fognak emelni a vakáció ideje 
alatt, hogy elválasszák az iskola-udvart a szoborparktól és atemplomudvartól. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a szoborpark ne legyen átjáró a játszótér felé, a tanulók pedig csak a kijáratokon (kapukon) hagyhassák el az iskolaudvart. 
 
A diákok jó eredményeiről
A magyar tagozaton nyolcadik osztályt végzett diákok közül idén tizenegyen képességvizsgáztak. Két tanuló kivételével elérték a középiskolába való bejutáshoz szükséges átlagot. Tamás Ágnes titkárnőtől megtudtuk, hogy többen készülnek a Marosvásárhelyi Református Kollégiumba, de van, aki a sportlíceumban, illetve szaklíceumban folytatja tanulmányait. Aki nem vett részt a kisérettségin, az szakiskolába kerül.
A tanév során az iskola több tanulója is részt vett különböző versenyeken, vetélkedőkön. Dicséretet és elismerést érdemel a III. osztályt végzett Lakó-Kiss Barbara (tanítónő: Berekméri Enikő), aki különdíjat kapott a nagygalambfalvi Kányádi Sándor országos versmondó versenyen. Ugyancsak jó eredményt ért el a megyei vallás tantárgyversenyen két hatodik osztályos: Mózes Zsuzsanna és Lakó Sándor, akik dicsérettel tértek haza. Gratulálunk mindhármuknak!
 
Jutalomkirándulás Földesre
Marossárpatak egyik testvértelepülése, a magyarországi Földes önkormányzata idén tavasszal pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Testvértelepülési programok és együttműködések című pályázati programra A magyar népművészetben rejlő lehetőségek kiaknázása a határon átnyúló kapcsolatok ápolásában címmel, amelynek keretében támogatást nyertek közös nyári tábor megszervezésére a sárpataki diákokkal. A tábor helyszíne a földesi szabadidőközpont és strandfürdő, időpontja július 24-28. Marossárpatakról 15 tanuló és három pedagógus vesz részt a közös programokon. – Iskolánk vezetősége úgy határozott, hogy a legjobb tanulmányi eredményt elért felső tagozatos tanulóinknak biztosítunk lehetőséget, hogy Földesre utazzanak. Jutalomkirándulásnak tekinthető a magyarországi táborozás, amelynek útiköltségét a Marossárpatakért Egyesület állja, így a szülőknek csupán az útlevél és a közjegyzői illeték kerül pénzbe. Remélhetőleg gazdag élményekkel térnek majd haza diákjaink, s örömmel számolnak be kalandjaikról – mondotta Mózes Sándor igazgató.